GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING


Eind 1960, begin de jaren zeventig begon de familie KNOCKAERT uit SNELLEGEM, sedert verschillende generaties wegenbouwers van beroep, een stuk grond te ontzanden aan de Oude Bruggeweg te JABBEKE.

Eens al het zand was weggenomen ontstond er een put van een twee ŗ drie meter diep die zich stilaan begon te vullen met grond- en regenwater. In het begin stond nog niet zoveel water in de put en het was dan ook een paradijs voor de watervogels. Stilaan begon de put meer en meer op een vijver te gelijken. Dit bracht in 1983 enkele mensen op het idee om een visvereniging op te richten. Reeds in 1983 werd vis uitgezet in onze vijver en waren er activiteiten.

Onder impuls van de huidige erevoorzitter werd contact genomen met de gemeente JABBEKE en de eigenaars van de vijver. De MOLENVISSERS waren geboren. In 1984 verschenen voor de eerste maal de statuten in het staatsblad.

Van het toenmalig bestuur blijft enkel nog de voorzitter DE VOOGT Willy, over.

Bij de oprichting stelde de club een aantal doelstellingen voorop:

Na het organiseren van enkele wedstrijden groeide de club vrij snel uit tot een deftige vereniging. Het bestuur was genoodzaakt een VZW op te richten en reeds in 1985 was dat een feit.

Na enkele tegenslagen - in 1985 en begin de jaren 90 hadden we kampen met een groot zuurstofgebrek en vissterfte tot gevolg- kenden we ook enkele topjaren, zowel wat betreft leden als vangsten.

We mogen zeggen dat onze club een voorbeeld is voor vele verenigingen.  Het ligt niet in de bedoeling van de MOLENVISSERS een kweekvijver voor "grote kampioenen" te zijn, vriendschap en kameraadschap zijn voor ons veel belangrijker. Het bestuur van de VZW  de MOLENVISSERS wenst dan ook al zijn leden te bedanken voor hun trouw lidmaatschap, hun sportiviteit en vriendschap. We hopen in de toekomst zo te kunnen blijven verder werken.

Dat er een toekomst is, is een feit. Ook de MOLENVISSERS moeten mee met de moderne tijd, vandaar deze website. Dat deze verre van perfect is weten we. Hebt U voorstellen dan kunt U die altijd doormailen. Frisse ideeŽn en goede voorstellen zijn altijd welkom.

 

                                                                      Het bestuur van de Molenvissers

Terug naar boven