PLOEG WEGING OM 21.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 PRODO Ivan  VANDECASTEELE  D en BONTE Fernand  8 060 8 060 15 16 270 24 330 13 0 24 330 14 7 530 31 860 13
2 DECOORNE Bryan en VANBESIEN Lesley en Jeffrey 2 330 2 330 16 0 2 330 16 0 2 330 16 0 2 330 16
3 HERMY Dieter en  RESO Christophe en BOEY Bart 18 730 18 730 13 1 570 20 300 15 0 20 300 15 2 000 22 300 15
4 GEERLANDT Wouter en Geert en DEVRIESE Matthias 75 870 75 870 2 56 200 132 070 1 31 740 163 810 1 25 560 189 370 1
5 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 34 430 34 430 9 12 560 46 990 9 7 770 54 760 8 12 850 67 610 9
6 VERHAEGHE Kim en DEKETELAERE Rik 61 200 61 200 3 4 560 65 760 6 12 030 77 790 5 11 510 89 300 5
7 MEERSMAN Joel, ADRIAENSEN Pieter en MONSTREY L 55 120 55 120 4 68 100 123 220 2 0 123 220 2 5 840 129 060 3
8 VANDOORNEVELDT Ronny en WELVAERT Yves 29 420 29 420 10 19 920 49 340 8 1 480 50 820 10 17 690 68 510 8
9 FORMESYN Luc, SWAENEPOEL Johny en SEYNAEVE E 39 780 39 780 6 0 39 780 10 12 940 52 720 9 8 860 61 580 10
10 SABBE Kevin en NULENS Jan 38 210 38 210 7 49 230 87 440 4 21 060 108 500 3 52 730 161 230 2
11 ANSEEUW Stefaan en DELOOF Serge 19 520 19 520 12 3 680 23 200 14 1 890 25 090 13 2 710 27 800 14
12 ROSSEEL Ludo en VANDEPOELE Patrick 54 340 54 340 5 16 500 70 840 5 4 520 75 360 6 13 270 88 630 6
13 BEUN Mario en MANDERS Nicolas en COSAERT Wouter 78 970 78 970 1 11 850 90 820 3 1 300 92 120 4 3 010 95 130 4
14 VANDECAPPELLE Daniel en VERBEKE Kristof 13 780 13 780 14 15 340 29 120 12 5 230 34 350 11 3 790 38 140 12
15 LAMAIRE Randall en VANOVERBEKE Daniel 19 790 19 790 11 9 740 29 530 11 0 29 530 12 16 050 45 580 11
16 LAMPROYE Benny en DUPONT Geert 37 420 37 420 8 20 040 57 460 7 8 940 66 400 7 4 150 70 550 7
    TOTAAL 1 586 970   TOTAAL 2 892 530   TOTAAL 3 1 001 430   TOTAAL  1 188 980  
Gemiddelde per koppel: 74 311 Kg