VISBESTAND


Op deze pagina willen we een overzicht geven van alle vissoorten die in onze vijver voorkomen. Sommige soorten zijn op natuurlijke wijze in onze vijver terecht gekomen, andere soorten werden door de vereniging uitgezet. Daarnaast willen we ook per soort een overzicht geven van de visuitzetting en op een tweede pagina geven we een overzicht van de visuitzetting per jaar.

Het bestuur vraagt ook met aandrang GEEN vis uit te zetten die van ergens anders komt. We proberen het ecologisch evenwicht in de vijver zo goed mogelijk te behouden en dit in samenwerking met de milieucel van Sportvisserij Vlaanderen. Visuitzettingen waarvan we niet op de hoogte zijn kunnen het evenwicht in de vijver ernstig verstoren. bijvoorbeeld uitzetting van een graskarper kan tot gevolg hebben dat alle planten opgegeten worden. Deze planten (bv lis) zijn uiterst noodzakelijk  om het leven in de vijver in stand te houden.

Hieronder volgt een overzicht van de vissoorten die in onze vijver terug te vinden zijn:

 Deze vissoort is op natuurlijke wijze in onze vijver terecht gekomen. In de beginjaren kon je gemakkelijk een groot aantal kleine baarzen vangen.

Ruim vertegenwoordigd in onze vijver. Telkens er brasem wordt uitgezet streven we er naar toch een groot aantal voorns uit te zetten.
Grote hoeveelheden rietvoorn werden niet  uitgezet in onze vijver (slechts 90 kg) Nochtans zijn er mooie rietvoorns te vangen.
Praktisch ieder jaar werd winde uitgezet. Normaal gezien plant een winde zich in stilstaand water niet voort. Een winde plant zich naar verluidt enkel voort in stromend water.
De meest gegeerde vis voor wedstrijdvissers. Wil men wedstrijden met veel deelnemers dan kan men niet anders dan een goed brasembestand te hebben.
Specifieke uitzettingen van blei zijn er ook nog niet geweest. Meestal zijn "bleien" terug te vinden tussen de brasems. Deze vis plant zich wel gemakkelijk voort in onze vijver.
In 1988 werden 700 grondels uitgezet. Helaas worden deze praktisch niet meer gevangen.
In 2000 werden een groot aantal kroeskarpertjes uitgezet in onze vijver. Tussen deze zogenaamde kroeskarpertjes zaten echter ook veel giebels.
Leuke sportvis voor wie met de match vist. Echte vechtjassen die kroeskarpers. In 1990 zetten we 200 kg kleine kroeskarpers uit.
Gewone karpers zijn in alle maten en gewichten te vangen, zowel lederkarpers, boerenkarpers, rijenkarper als schubkarper. De grootste karper moet ongeveer 13 kg wegen.
In 1986 werden een vijftal meervalletjes uitgezet in de vijver. De milde schenker zwoer dat een meerval zich niet kan voortplanten in de vijver. Nochtans werden reeds enkele recordvangsten gedaan en werden reeds meer dan vijf meervallen uit de vijver gehaald. Wil je meer weten over de meerval . Ga hier verder:
Ieder jaar een vaste waarde tijdens de visuitzetting.
Om het ecologisch evenwicht te bewaren is het noodzakelijk nu en dan eens snoek uit te zetten. In het verleden werd reeds meer dan eens een metersnoek gevangen.
Een aantal jaren is dit visje soms tot grote ergernis, opgedoken in onze vijver. De visleverancier beweert dat deze vis goed gedijt wanneer veel brasem aanwezig is. Eigenaardig is dat men tijdens de zomer weinig of geen last heeft van deze vis
Wordt praktisch niet gevangen maar is zeker aanwezig in de vijver. Tijdens diverse visuitzettingen heb ik tussen de andere vissen (voorn en brasem) dit visje opgemerkt.
Ook een prachtige vis die echter veel te gemakkelijk meegenomen wordt. Op onze vijver zouden nochtans prachtexemplaren moeten zitten

In volgende tabel vindt U een overzicht per jaar van de uitgezette vis.

Klik op het icoontje.

In volgende tabel vindt U een overzicht per soort van de uitgezette vis.

Klik op het icoontje

Terug naar boven