VZW DE MOLENVISSERS                                              Augustus 2019

Hoge Vautestraat 38

8210      ZEDELGEM

REGLEMENT KOPPELMARATHON 2019

1) De loting voor de hengelstek begint om 11.00 uur in de kantine.

2) De grote parking is voorzien voor de wagens, caravans of grote slaaptenten van de deelnemers

3) Na de trekking mag de hengelstek worden betreden, mogen hengels opgetuigd worden en mag men een klein tentje plaatsen die de doorgang niet belemmert.

4) Bij klachten over de uitgelote hengelplaats moet men zich tot het bestuur wenden. Het is verboden zelf aan de hengelplaats te werken, zonder iemand van het bestuur te hebben verwittigd die de hengelplaats geïnspecteerd heeft.

5) Om 15.00 uur vangt de wedstrijd aan: voederen en vissen.

6) Zwaar voederen voor 15.00 uur betekent uitsluiting. Verder mag er zwaar gevoederd worden na de signalen om 21.00; 06.00 en 10.00 uur.

7) Twee  van deelnemers van een team mogen ofwel elk met één hengel vissen, of één van de drie deelnemers mag met de twee hengels vissen. In ieder geval mogen slechts twee van de drie deelnemers van een team aan het vissen zijn.

8) Per team zijn voldoende leefnetten van minimum 3 meter verplicht. Ze moeten ook voldoende diep in het water hangen. Maximum vijftien brasems of grote vissen per leefnet.

9) De derde deelnemer van het team mag voeder klaarmaken, lijnen herstellen, voorbereidingen treffen maar mag niet vissen terwijl de twee andere teamleden aan het hengelen zijn.

10) Elk team hengelt binnen de afgebakende hengelplaats, recht voor zich uit

11) Wegingen: na de signalen om om 21.00; 06.00; 10.00 en 15.00 uur. Bij het vangen van een karper verwittigt men een bestuurslid zodat de karper direct kan gewogen worden en teruggezet worden.

12) Er wordt gevist op zuiver gewicht

13) Tijdens en na de wedstrijd zal de hengelstek proper gehouden worden door de deelnemers. Lege flessen worden naar de kantine teruggebracht.

14) Einde van de wedstrijd: de Zaterdag om 15.00 uur.

15) Niet gelande vis op het eindsignaal telt niet meer mee.

16) Bij overtreding van dit reglement zullen de hengelaars bij gegronde redenen geschorst worden en kunnen ze geen aanspraak meer maken op eventuele prijzen of terugbetaling van het inleggeld.

17) Eventuele onregelmatigheden of klachten worden door de bestuursleden welke niet deelnemen aan de wedstrijd worden behandeld. Het bestuur houdt zich het recht voor een koppel uit te sluiten bij wangedrag of ernstige overtredingen van het reglement.

18) Er wordt 1000 Euro prijzengeld verdeeld. De eerste drie koppels krijgen elk een medaille en genieten voorrang voor de deelname aan de eerstvolgende koppelmarathon. De prijzen worden afgehaald na de bekendmaking van het klassement.

   Verdeling van de geldprijzen: 14 prijzen:

     € 180-130-110-80-70-60-55-50-40-32-28-25-20-20

   Na de weging van 21.00 uur: 1ste: € 15 5de: € 12,5 10de :€10     15 de: € 7,5

                                                 20 ste: € 5

   Na de weging van 10.00 uur: 1ste: € 15      5de: € 12,5     10de :€10

                               15 de: € 7,5    20 ste: € 5

19) Elke deelnemer ontvangt bij trekking van de nummers een afschrift van het reglement. Dit wil zeggen dat men zich akkoord verklaart met het reglement.

20)Het is verboden licht te maken door middel van een groep aangedreven door een verbrandingsmotor.

21) Indien u klachten hebt vragen we U niet te aarzelen en onmiddellijk beroep te doen op een bestuurslid. Klachten kunnen tot een half uur na het einde van de wedstrijd worden ingediend.

22) Bij noodweer kan de wedstrijd stilgelegd worden tot het onweer voorbij is. Iedereen is VERPLICHT zijn hengelstek te verlaten en te verzamelen in de kantine. Wie dit niet doet wordt gedeklasseerd.

Prettige vangsten

HET BESTUUR