VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                    Januari 2019

Hoge Vautestraat 38

8210        ZEDELGEM

 

Wedstrijdreglement 50 plus-
mindervaliden
 

 

 

 

 

 


Artikel 1:    Iedereen die meer dan vijftig jaar is of een minder validenkaart heeft mag deelnemen aan de wedstrijden 50 Plus.

              Men moet in het bezit te zijn van een vergunning voor de VZW DE MOLENVISSERS. De wedstrijden grijpen plaats iedere tweede Woensdag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur en dit van de maanden april tot en met oktober.

 

Artikel 2:    De inleg bedraagt 3 € per wedstrijd en dient op voorhand betaald te worden voor alle wedstrijden met uitzondering van het koningschap.

 

Artikel 3: Plaatsloting: niemand kan een vaste plaats toegekend krijgen. Iedereen zal door loting een plaats toegewezen krijgen. De personen die slecht te been zijn moeten dit laten weten op de eerste wedstrijd. Zij kunnen een nummer kiezen van een goed bereikbare plaats aan de vijver. Er zullen namelijk een aantal plaatsen worden voorbehouden voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Deze plaatsen zijn gelegen op de korte kant (zijde kantine) en op de nummers 5 en 6. In het totaal zullen daar 6 plaatsen worden voorzien. Eens men zijn keuze gemaakt heeft zal men gans het jaar dienen te trekken uit die nummers. Een tweede zak met nummers zal voorzien zijn voor de overige deelnemers. Deze plaatsen bevinden zich rond de vijver .Er dient gevist te worden op de aangeduide plaats. Men dient recht voor zich te vissen.

 

Artikel 4: De vis moet gedrild en geland worden op de aangeduide wedstrijdplaats. Dit zonder de medevissers te hinderen. Vangsten buiten de aangeduide wedstrijdplaats moeten onmiddellijk worden teruggezet. Bijv. een vis die rondzwemt met een gebroken lijn en die gevangen wordt door een andere visser.

 

Artikel 5: Er zijn drie geluidssignalen:
Feerste signaal: begin wedstrijd-begin zwaar voeren
Ftweede signaal: einde zwaar voeren
Fderde signaal : einde van de wedstrijd en alle lijnen uit hetwater.

Artikel 6: Onder zwaar voeren wordt verstaan: harde voerballen met beide handen samengeperst. Wil men na het derde signaal nog bijvoeren dan moeten de voerballetjes met één hand gevormd worden. Bijcuppen met de vaste hengel kan als de hengel waarmee men vist uit het water gehaald wordt. Idem voor de feeder : ofwel vissen of wel voeren. Er mogen NOOIT twee hengels inliggen ook al is de tweede hengel niet voorzien van een haak. Een kleine cup met pellets of maden op de hengel waarmee men vist is wel toegelaten.

 

Artikel 7: Voor aanvang van de wedstrijd mag enkel worden gepeild, lijnen getest, voeder klaargemaakt en het overlevingsnet te water worden gelaten.

 

Artikel 8: Vis, gehaakt voor het 3° signaal, mag verder gedrild en geland worden tot ¼ uur na het einde van de wedstrijd.

 

Artikel 9: Er wordt slechts met één lijn gevist. Elektronische beetverklikkers zijn verboden tijdens de wedstrijden.

 

            De hengelkeuze (vaste stok of engelse wijze)is vrij.

Artikel 10:   De deelnemers zijn verplicht een of meerdere ruime leefnetten te gebruiken. Dit net moet minstens 180 cm lang zijn en 40 cm doorsnede hebben. Maximum vijftien vissen (brasems of karpers) per leefnet.

 

Artikel 11:   Er wordt gevist op zuiver gewicht.

 

Artikel 12:   Er wordt in iedere wedstrijd gevist in 2 sectoren. De eerste sector loopt van nummer 1 tot en met 28 ; de tweede van nr 29 tot en met 52. Winnaar van de wedstrijd is hij die hoogste gewicht heeft. De tweede is de visser in de andere sector die het hoogste gewicht heeft in zijn sector. De derde plaats wordt toegekend aan de beste “tweede”; de vijfde plaats aan de beste “derde” enz. Een visser zonder vis kan nooit minder punten hebben dan een visser met vis.

 

Artikel 13:   De winnaar van de wedstrijd krijgt één klassementspunt, de winnaar van de andere sector krijgt ook één punt , elke tweede in de sector krijgt twee punten enz.
Niet deelnemers krijgen 25 klassementspunten
Bij ex aequo telt het laagste plaatsnummer.

 

Artikel 14:   Van de zes wedstrijden tellen alleen de uitslagen van de vijf beste wedstrijden mee voor het eindklassement.

              Het koningschap vindt plaats tijdens de maand juli. Wie deze wedstrijd wint is koning 50 Plus. Deze wedstrijd telt niet mee in het eindklassement.

 

Artikel 15:   Clubkampioen wordt die visser die het minste aantal klassementspunten heeft verzameld tijdens de vijf beste reeksen. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men aan ten minste vier wedstrijden deel te nemen. Bij een gelijk aantal punten worden volgende regels toegepast:

              Fde deelnemer die het meeste gewicht behaald heeft in de vijf wedstrijden is het best geklasseerd.

 

Artikel 16:   Na het eindsignaal zullen de deelnemers de doortocht van de wegers afwachten. De vis moet levend ter weging worden aangeboden.

 

Artikel 17:   Na iedere wedstrijd is er een medaille voorzien en 14 geldprijzen. De prijzen worden onmiddellijk na de weging uitgereikt.
BAREMA: 7 € ; .6 € ; 5,5€ ; 5 € ; 4,5 € ; 4,2 € ; 4 € ; 3,80 € ; 3,6 € ; 3,5 € ; 3,4 € ; 3,3 € ; 3,2 € ; 3 €
Artikel 18: Alle klachten over onregelmatigheden en overtredingen tijdens de wedstrijden moeten gemeld worden aan het bestuur ten laatste een half uur na het einde van de wedstrijd. Hierbij zal de al dan niet voorziene onregelmatigheid na onderzoek verworpen of bestraft worden. Indien het bestuur oordeelt dat een straf dient opgelegd te worden houdt het zich het recht voor een gepaste straf toe te passen.

 

Artikel 19:   het gebruik van amorce of vers de vase in gelijk welke vorm is verboden. Ook het gebruik van grote vers de vase aan de haak is verboden.

 

Artikel 20:   Tijdens de wedstrijden mag in de vijver niet gehengeld worden door andere vissers.

              Niemand mag wedstrijden inrichten zonder toestemming van het bestuur.

 

Artikel 21:   Tijdens de wedstrijd dient de visser constant zijn hengel te bewaken. Het vangen van “wandelvissen” is niet toegelaten. Indien men zijn hengelstek verlaat om rond te lopen en naar de andere vissers te gaan kijken dan dient men zijn hengel uit het water te halen. Vis die gehaakt is zonder dat de hengel bewaakt werd telt niet mee en dient onmiddellijk te worden teruggezet.

 

Artikel 21:   Er mag maximum 34 meter ver gehengeld worden, gemeten vanaf de rand van het water. Dit om te voorkomen dat men de vissers aan de overkant van de vijver hindert           

 

 

 

              Prettige vangsten

HET BESTUUR