Privacy verklaring VZW DE MOLENVISSERS

 

1.       Toepassingsgebied

Op 25/5/2018 is de privicaywetgeving GDR (General Data Protection Regulation ) van toespassing. Als VZW ontsnappen de Molenvissers niet aan deze wetgeving en moeten we dus ook deze regels naleven.

Wat is de bedoeling van deze wet:

-de particulieren meer controle geven over hun gegevens (persoonsgegevens)

-de realisatie van de databeveiliging om de invloed van hackers en datalekken en het verlies van gegevens te vermijden.

Het komt er op neer dat we als vereniging niet “zomaar” de persoonsgegevens van de leden kunnen bijhouden en dat we deze gegevens moeten beschermen.

 

2.       Welke gegevens worden door de Vzw de Molenvissers bijgehouden en waarom?

De VZW de Molenvissers houdt een ledenbestand bij op de Pc in Microsoft Access. Welke gegevens worden bijgehouden:

-Naam en voornaam van het lid

-adres: straat, nr, postcode , gemeente

-geboortedatum

-gsm nummer en emailadres

Naam , voornaam en adres worden bijgehouden om de nieuwsbrieven te verzenden. Sommige leden hebben immers geen emailadres.

Dezelfde gegevens ( Naam en adres) en de geboortedatum worden door de gemeente Jabbeke opgevraagd naar aanleiding van de subsidieaanvraag door de vereniging.

Emailadres wordt bijgehouden om mailings of berichten naar de leden te sturen.

Het gsm nummer wordt bijgehouden om snel een lid te kunnen bereiken mocht dit nodig zijn.

De VZW DE MOLENVISSERS verbindt er zich toe deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. GEEN ENKELE van deze gegevens worden doorgegeven aan derden. (winkeliers, andere verenigingen, ….)

 

3.       Rechten van de leden

Elk lid van de vereniging heft

-recht op info (zie privacyverklaring zelf)

-recht op inzage: het recht om te weten of zijn gegevens al dan niet correct verwerkt worden

-recht op correctie : indien de gegevens fout zijn kan het lid deze laten verbeteren

-recht op verzet: betrokkene kan zich verzetten tegen de verwerking van bepaalde gegevens

-recht op overdraagbaarheid: het lid kan vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerker

 

4.       Website

Onze VZW heeft ook een Website. De bedoeling van deze website is de leden zo veel mogelijk te informeren over activiteiten, wedstrijden, wedstrijduitslagen, familienieuws (overlijdens en geboorten), enz.

De Vzw verbindt er zich toe geen spottende, racistische, beledigende , ….. berichten op de website te verspreiden. Op de website staan ook foto’s van de activiteiten rond de vijver. Indien U de mening toegedaan bent dat bepaalde zinssneden of foto’s Uw privacy schenden kunt U onmiddellijk vragen deze gegevens van de website te laten verwijderen.

5.       Bescherming van de gegevens

Zoals reeds gezegd worden de gegevens bijgehouden in het programma Microsoft Access. De databank met deze gegevens staat op een pc van de voorzitter van de Vzw. Deze pc is beveiligd met een betalend antivirus programma ESET. Er staat ook een backup van de databank op een draagbare harde schijf die bewaard wordt op het adres van de zetel van de Vzw. Mocht ere en datalek vastgesteld worden dan wordt de privacycommissie hiervan ingelicht.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Het bestuur