VZW DE MOLENVISSERS                                                                                           Jabbeke,2/3/2003

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 

 

 

 


1.Inleiding.

 

In de eerste plaats wenst het bestuur alle leden van de VZW de Molenvissers en hun familieleden een gezond 2003. We weten het we, zijn laat aan, maar beter laat dan nooit. Het bestuur van de Molenvissers is blij en droevig. Blij omdat we dit jaar ons 20 jarig bestaan vieren. We zijn nog een jonge club maar we zijn een grote en sterke club. We hebben dit aan niemand minder dan aan elk lid afzonderlijk te danken. We zijn droevig omdat de hengelsport ten dode is opgeschreven. De voorzitter en ikzelf woonden de vergadering bij van het West Vlaams Verbond. Beste vrienden: het is niet vijf voor twaalf, niet twee voor twaalf, maar zeker al twaalf uur!!!! Als we de groenen laten doen met al hun mooie plannen dan vissen we binnen 10 jaar niet meer. Lach maar, het is zo. Als we ons niet dringend gaan verenigen in één doelgroep dan zal men de hengelsport van tafel vegen. Wat jullie daaraan kunnen doen vertel ik verder nog in de nieuwsbrief. Maar Molenvissers, moedig en dapper zoals we zijn, we blijven verder strijden. We houden de evoluties nauwlettend in het oog en houden jullie op de hoogte. Uiteraard werd zoals elk jaar reeds een groot gedeelte van de vis uitgezet. Hierover meer in het volgend punt.

2. Visuitzetting

 

Een groot deel van de bestelling 2003 werd reeds geleverd: Op 29/10/2002: 200 kg winde.

Op 27/11/02 werd 200 kg voorn uitgezet, 383 kg brasem en nog een 20 tal snoekjes.

Een aantal karpervissers hebben op eigen initiatief nog een 280 kg karper afgevist op een andere vijver. Bedankt in ieder geval aan allen die hieraan meewerkten.

De palingvissers hebben nog hun 150 kg paling tegoed. In de periode juni-juli zullen we nogmaals 300 kg zomerbrasem uitzetten. Verleden jaar is deze uitzetting mislukt doordat geen zomerbrasem voorhanden was doch we hopen dit jaar toch wat meer geluk te hebben.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

 

Aan het algemeen reglement werden geen wijzigingen aangebracht. Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact.

De goedgevulde wedstrijd-kalender voor 2003 vindt U in de bijlage aan deze nieuwsbrief.

 

b. Wedstrijdreglement

Aan het wedstrijd reglement is weinig of niets veranderd. We stelden vast dat bepaalde vissers na het beëindigen van de wedstrijd nog doorvissen of laten doorvissen door een vriend of kennis. Om alle discussies te vermijden werd beslist dat bij het eindsignaal ALLE hengels uit het water moeten. Er wordt niet meer doorgevist. Doet U dit toch dan kan de wedstrijdleiding U diskwalificeren.

 

b. Mindervaliden en  50+

Dat de 50 + behoren tot de meest actieve vissers van onze club wisten we al. Hoe ouder , hoe zotter of hoe zeggen ze dat? In algemeen overleg werd beslist de wedstrijden 5 uur te laten duren. Verder zijn er geen wijzigingen aan het reglement. Breng gerust vrienden of kennissen mee. Om deel te nemen aan de wedstrijden 50 plus, hoef je geen vergunning te hebben. Door het feit dat er om 11.00 begonnen wordt kunnen de juniores niet meer deelnemen. Om die reden worden voor de juniores dan ook afzonderlijke wedstrijden ingericht.

 

Dat ze superactief zijn die jong gepensioneerden is een feit. Naast de wedstrijden op onze vijver gaan ze ook nog maandelijks eens vissen op andere waters onder de naam DE WIEKE. Afzonderlijk programma van deze wedstrijden is verkrijgbaar in de kantine.

 

c. Junioreswedstrijden

De junioreswedstrijden zullen hoofdzakelijk tijdens de verlofperiodes plaats vinden.

Er wordt gevist van 14.30 tot 17.30 uur.

Vrijdag 11 april, Vrijdag 18 april, Woensdag 7 mei, Woensdag 28 mei en woensdag 2 juli.

Op Vrijdag 11 april 2003 om 12.30 uur geeft Eddy Seynaeve voor de juniores een demonstratie over het aanmaken van voeder. Dit word gesponsord door GEERS LOKAAS. Zorg dat je er op tijd bent. Er zal wel een pakje voer uit de mand vallen. Inschrijving liefst op voorhand bij Rik STRAGIER Tf: 0474/56.06.37

 

d. Palingwedstrijden

Ook de palingvissers willen het tempo wat opdrijven. Er worden 5 wedstrijden gevist waarvan er vier meetellen voor het eindklassement. Voor de rest blijft alles bij het oude.

 

4. Supercup

Verleden jaar verloren we nipt het pleit op eigen terrrein. Natuurlijk altijd erg als je de duimen moet leggen op je eigen veld. We konden de schade weliswaar beperken zodat Torhout/Lichtervelde niet echt “los” staat. Slechts 11 puntjes verschil scheiden ons met de kopplaats. Op Eernegem hebben we 188 punten voorsprong. Maar de confrontatie vindt op 1/5/2003 plaats in Eernegem. Er is dus nog niets gezegd of gebeurd. We hopen dat iedere echte Molenvisser ons komt aanmoedigen. We zullen de kleuren van Snellegem hoog houden.

5  Grote Prijs COLPAERT Franky

Deze wedstrijd begint zo een beetje een vaste waarde te worden in onze kalender. Ook dit jaar haalt Franky zijn geldbeugel boven om een wedstrijd te sponsoren op zijn naam. De wedstrijd gaat door op 17 Mei 2003 van 10 tot 15 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  Ditmaal zullen de koppels bij elkaar zitten, dus op hetzelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een mooie trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 30/4/2003. We bedanken Franky langs deze weg voor zijn milde sponsoring

 

6. Viering 20 jarig bestaan

 

Zoals reeds vermeld vieren de Molenvissers dit jaar hun 20 jarig bestaan. We zijn beslist van plan om er een groot feest van te maken en zoveel mogelijk leden te laten meegenieten. Wat we allemaal in petto hebben verklappen we nog niet. We zullen wel reeds een tipje van de sluier oplichten. In ieder geval komt er een wedstrijd voor alle kampioenen en koningen sinds ons bestaan. Deze wedstrijd wordt gevolgd door een receptie. Dat alles gaat vermoedelijk door op 21/6/2003. U krijgt later nog bevestiging daarvan.

Wat we nu al kunnen zeggen is dat we voor alle wedstrijden in 2003 een “gouden nummer” zullen trekken.

Wat houdt dat in?

Na de trekking van de nummers worden uit de bezette plaatsen twee nummers getrokken, één aan de lage en één aan de hoge kant. De personen die op deze nummers zitten worden hiervan verwittigd. Als je op dit nummer zit en je kant wint krijg je 12,5 Euro extra prijzengeld. Kwestie van een beetje geluk te hebben en een beetje te kunnen vissen.

 

7. Aansluiting federatie

 

In de inleiding haalden we het reeds aan: als we niet opletten is onze sport ten dode opgeschreven. Hoe komt dat? De “groenen” zitten ten eerste in de regering. Ten tweede, ze hebben geld en kopen alles op wat ze willen. Dit kadert uiteraard in allerlei projecten en herstelplannen. Kwestie van het kind een naam te geven. Het liefst van al zouden ze eigenlijk hebben dat de hengelsport volledig verboden wordt. Daartegenover staat de visser. Een individu, die van niemand steun krijgt.Vissen is immers een individuele sport en iedere visser denkt dat hem niets kan overkomen. Niets is minder waar.

Het is vijf voor twaalf vrienden en we moeten ons groeperen. Hoe kunnen we een blok vormen? Door aan te sluiten bij het VVHV.

(Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor 6,5 € ontvang je iedere maand het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het VVHV.

Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijdvergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de secretaris ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

Op 11/5/2003 is er ook nog een betoging tezamen met de jagers, vinkeniers enz voor het behoud van onze hobby. Ik zou zeggen: allen daarheen.

 

8. De MOLENVISSERS nog altijd op het net.

Ondertussen al een flinke site geworden waarop we al heel veel positieve reacties kregen. Bedankt voor de fijne reacties in ieder geval. Na één jaar hebben we 3400 bezoekers. Ondertussen kan je voor de laatste info nog steeds terecht op

WWW.MOLENVISSERS.BE  .

De VZW De Molenvissers zijn bereikbaar via het e-mailadres : molenvissers@pandora.be

 

9. Wedstrijdkalender 2003

Zie bladzijde 3.