VZW DE MOLENVISSERS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SNELLEGEM,4 Oktober 2017

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

(: 050/20.16.56

WWW.MOLENVISSERS.BE

Email: molenvissers@pandora.be

 

 

 

 

 

 

Beste leden Molenvissers,

 

 

 

Dit jaar geen “Indian Summer” of nazomer om nog even te genieten. Neen, na een flauwe zomer en nog flauwer voorjaar direct naar de realiteit en van eerste keer in het herfstweer. We hebben het ondervonden op de laatste wedstrijd match waar de regen met bakken uit de hemel viel. We laten de moed niet zakken en ondanks het voor sommigen, voor mij althans, een bijzonder flauw visjaar was gaan we met vertrouwen de winter in. Het kan enkel maar beteren.

We blijven niet bij de pakken zitten en overlopen eens het voorbije jaar. We kunnen terugblikken op een redelijk werkjaar.  Het ledenaantal blijft ongeveer constant en er wordt nog altijd goed vis gevangen. De uitslagen zijn niet zo super als verleden jaar maar op sommige wedstrijden moet je verdorie een pak vis vangen om in de top vijf te staan. 30 kg vis vangen op vijf uur en niet in de eerste tien eindigen , dat kan gebeuren bij de molenvissers.

We trachten goed te zorgen voor ons visbestand. We willen ook dat de leden goed zorgen voor de vissen. Als je op karper vist, gebruik een onthaakmat en ontsmetting. Laat geen grote vissen zomaar op de grond of in het gras liggen. Alles start met respect. Is brasem of witvisserij niet je ding omdat je paling of karpervisser bent, behandel dan de vis ook met respect. Het hoort niet dat een brasem aan 30 honderdsten en een karperhaak zomaar uit het water getild wordt en in het gras gegooid wordt om daarna met een zwier terug in het water te belanden. Ik stel het misschien wat extreem maar was toch getuige van een gelijkaardige situtatie. Wat we ook doen om de vis in conditie te houden is bijvoeren. Bijvoeren moeten we regelmatig eens doen, minstens één maal per week en het is logisch dat we dit niet daags voor een wedstrijd doen. Het bijvoeren gebeurt door vrijwilligers en is een hele klus. Meestal gebeurt dit de maandag en woensdag na vier uur. We willen de leden vragen om hier begrip voor te hebben en hier eventueel wat rekening mee te houden. U mag gerust blijven verder vissen maar hou er rekening mee dat de vrijwilligers niet kunnen wachten tot U vertrokken bent en eventueel tijdens Uw vissessie zullen langskomen om korrels te gooien.

We hebben ondertussen reeds de vis voor volgend werkjaar besteld. Kwestie van er vlug bij te zijn en zeker aan het gevraagde te geraken. We bestelden 1000 kg brasem (500 kg in de winter en 500 kg in de zomer), 100 kg winde, 100 kg zeelt, 100 kg paling en een twintigtal snoeken van 20 tot 40 cm. 100 kg schubkarper staat ook nog op het lijstje. Verleden jaar zijn we dank zij Aquality vrij vlot aan vis geraakt. Hopelijk is dit volgend jaar of deze winter ook zo.

Verleden jaar zijn er rond de vijver heel wat verbeteringswerken uitgevoerd oa vernieuwing van het toilet, oeverversteviging, aankoop container enz. Dit jaar zullen de oeververstevigingen verder gezet worden. Wie betonpalen of platen of ijzeren buizen  te veel heeft mag dit altijd laten weten. We kunnen dit altijd gebruiken. Graag wel een seintje op voorhand. Het is de bedoeling om de kantine (vooral het dak) eens een opsmukbeurt te geven tijdens de winter of in het voorjaar. We bedanken alvast de noeste werkers die hiervoor instaan en ook Jan en Didier die bijna dagelijks rond de vijver zijn om nazicht te doen of de vissers wel een vergunning hebben en de reglementen naleven. Didier en Jan menen het goed en ik zou dan ook vragen om hun richtlijnen op te volgen.

 

We  hebben dit jaar ook nog gevist en de uitslagen en resultaten van 2017 zijn bijna allemaal gekend. Enkel de laatste wedstrijd  50 plus moet nog gevist worden en dit jaar is de kampioen bijlange nog niet gekend.

Bij de vaste stok wordt Benny Lamproye  kampioen met 7 punten. Ronny en Rudi Claeys worden tweede en derde met elk 9 punten. Het nieuwe puntensysteem welke we nu reeds een jaar of drie toepassen zorgt er in ieder geval voor dat de competitie spannend blijft tot de laatste wedstrijd. Koning vaste stok is dit jaar Pieter Adriaensen. Geert Geerlandt wordt na een nek aan nek race met Geert Devlaeminck kampioen match. Voor de derde plaats eindigden drie vissers op een eindtotaal van 14 punten. Dirk Depuis had meeste gewicht en wordt derde. Dit jaar moest Ludo Rosseel de duimen leggen voor Jean Pierre Vanderstukken in het koningschap match.

Bij de palingvissers wordt Jan Nulens voor de vierde maal op rij onze nieuwe kampioen. Hij haalde het voor  Kenny Vercaemst en Bryan Decoorne. Jan was reeds keizer maar welke titel we hem nu moeten geven weet ik eigenlijk ook niet meer. Koning Keizer Admiraal zou ik zeggen.  De titel Koning paling gaat dit jaar naar Andreas Wallaert, palingvisser in hart en nieren,sinds jaar en dag en van kindsbeen af.

Bij de karpervissers wordt Bjorn Bonny dit jaar kampioen met negen punten. Lander Monstrey en Siebe Watteel behalen elk dertien punten en eindigen tweede en derde.  De karpermarathon die  maar eventjes 44 uur duurt werd dit jaar gewonnen door Ruben Duhyvyne  met 147 kg karper. In het totaal werd 708 kg karper gevangen.

Naast de karpermarathon hebben we ook nog onze jaarlijkse koppelmarathon. Ook hier probeerden we een paar nieuwigheden om de wedstrijd nog aantrekkelijker te maken. De uren werden aangepast en men kon vissen met teams van drie.  We maakten er ook een “open wedstrijd “ van waarbij iedereen kon deelnemen. Net zoals verleden jaar  wisten  Matthias Devriese , Wouter en Geert Geerlandt te winnen met 189  kg vis. Ze halen het dit jaar met groot overwicht van Kevin Sabbe en Jan Nulens. Joel Meersman, Pieter Adriaensen en Lander Monstrey  worden derde. Voor hun eerste deelname is dit zeker geen slecht resultaat.

Zoals ik reeds zei ligt de strijd voor de eerste plaats bij de vijftig plussers nog volledig open. Albert Peeters en Herman Rammant staan er het best voor maar er kunnen nog kapers op de kust komen. Alles hangt af van de laatste wedstrijd. Wie koning is bij de vijftig plus, dat ligt reeds vast. Jean Pierre Vanderstukken won het koningschap met een kilotje meer dan Fernand Bonte.

De feederwedstrijd werd gewonnen door Dirk Servaes. Er werden ook nog twee koppelwedstrijden ingericht: een koppelwedstrijd gesponsord door Carp Cube en één door Aquality . Beide wedstrijden werden gewonnen door Dirk Depuis en Jean Pierre Vanderstukken.

Het wintercriterium 2016-2017 werd gewonnen door Geert Devlaeminck Ook hier was het spanning troef tot de laatste wedstrijd. Geert haalde net als Rene drie punten. Geert ving 121 kg, Rene 105 kg. Dank zij een aantal milde sponsors kunnen we nog altijd op een “extraatje” rekenen om onze prijzenpot tijdens de wedstrijden wat aan te dikken. Dit hebben we voornamelijk te danken aan een aantal personen die ons zeer genegen zijn. . We danken in het bijzonder de Carp Cube, Taxibond, Bieren Verschaeve en Hengelsport ’ t Visserke, Georges  Vandenbroucke en hopen volgend jaar terug op hun steun te mogen rekenen .

We wensen alle hierboven vermelde kampioenen en koningen in ieder geval van harte proficiat en nodigen ALLE leden uit om deze kampioenen samen met ons te komen vieren op de feestmaaltijd.

We wensen ook nog te vermelden dat de Provinciale Jeugdhengeldag voor het derde jaar op rij plaats vond op onze vijver. Op 19 augustus mochten we een 10 tal jongeren verwelkomen die door de kundigheid van de monitoren van het VVHV een dagje “leerden” vissen. Met dank aan onze monitor Tom voor zijn inzet en organisatie van deze mooie dag.

 

Dit jaar terug gaat naar goede gewoonte de feestmaaltijd door in de maand oktober, echter op een nieuwe locatie en volgens een totaal ander concept. Het feest gaat door in DEN OTTER, Torhoutsesteenweg, 76 te 8210 ZEDELGEM op zaterdag 28 Oktober 2017 vanaf 19.00 Hr. Na de maaltijd is er ook gelegenheid tot een dansje met zoals steeds een goede discobar.

De maaltijd  kost 60 Euro. Kinderen tot 12 Jaar betalen slechts 30 Euro.

Wie wil inschrijven voor het souper wordt gevraagd het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en aan Willy De Voogt te bezorgen voor 22/10/2017.

Mogen wij U ook vragen samen met de inschrijving op te geven met wie U graag aan tafel zou zitten. We zullen hier zo veel mogelijk rekening mee houden voor de tafelschikking. Het gemakkelijkste is tafels van tien, maximum 11 personen. U kunt dit ook mailen naar devoogt.willy@telenet.be of molenvissers@telenet.be

 

De inschrijvingen, reservaties en afrekening voor de feestmaaltijd dienen te gebeuren bij De Voogt Willy –Dorpsstraat 43 GV A2 te 8490 JABBEKE Tf: 050/81.31.20. Men kan ook 60 €. per persoon storten op rekeningnummer BE 82 0689 0185 1968 met de vermelding “Vzw de Molenvissers ../.. personen aan 60€ of 30 €” De tafelreservatie dient dan wel telefonisch te gebeuren of per mail. Inschrijvingen worden ten laatste tegen 22/10/2017 verwacht. Mogen we vragen zo veel mogelijk te storten op de rekening.

 

Op de kampioenenviering worden uiteraard ook bekers en prijzen overhandigd aan de best geklasseerden uit de klassementen:

FVaste hengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FMatchhengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FPalingkampioenschap: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

F50 plussers en mindervaliden: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FKoningschappen:match, vaste stok,paling en 50 plussers: telkens één beker

FWinterkampioen: één beker

FKarperkampioen: één beker en prijzengeld

FWinnaars koppelmarathon: elk een trofee

Wat we te eten krijgen vindt U hieronder:

 

Receptie met St Vincent brut /fruitsap vergezeld van mondgeneugten

{

Soepje van Butternutpompoen

{

Op zijn vel gebakken zeebaars , quinoa en coulis van rode paprika

{

Goud gebakken parelhoenfilet “Fine Champagne”, mimosa van herfstgroentjes en een aardappelkrokantje

 

Crumble van appel, honingijs en crème anglaise

{

Mokka met versnaperingen

Aangepaste witte en rode huiswijnen, reguliere bieren , waters en frisdranken

{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterkriterium

 

Ook dit jaar wordt tijdens de winter een criterium over vier wedstrijden ingericht. Er wordt gevraagd op voorhand in te schrijven.

Onthoud alvast volgende data voor het wintercriterium:

F zaterdag 14 oktober 2017

F zaterdag 04 november 2017

+  10 en 24 maart 2018. Alle wedstrijden vinden plaats aan de vijver van de VZW DE MOLENVISSERS.

 

-Er wordt telkens gevist van 11.00 tot 15.00 uur

-Alle hengelwijzen toegelaten. Er zijn geen beperkingen op voeder en levend aas.

-Vissen in 2 sectoren

-Bij slecht weer (vriesweer) dient men telefonisch contact te nemen met Ignace om te weten of de wedstrijd door gaat of niet.

-Men moet geen lid zijn van de MOLENVISSERS om te mogen deelnemen doch de leden hebben voorrang. Niet leden worden op de lijst geplaatst en dienen zelf contact te nemen met Ignace om te zien of er plaatsen genoeg zijn en ze kunnen deelnemen. Er dient op voorhand betaald te worden (20 Euro). Niet betaald is NIET ingeschreven. Er kan ingeschreven worden vanaf nu bij de voorzitter of per overschrijving op het rekening nummer BE 82 0689 0185 1968 met vermelding “wintercriterium”, gevolgd door je naam en voornaam en emailadres.

-Voor elke wedstrijd ontvang je een mail met een herinnering dat de wedstrijd doorgaat en hoe laat de trekking is.

-Voor het eindklassement tellen enkel de drie beste wedstrijduitslagen. Worden er minder wedstrijden gevist, bijv. door slechte weersomstandigheden dan tellen alle drie de wedstrijden mee.

-Prijzengeld: per wedstrijd 14 geldprijzen (100 Euro) + beker

-Eindklassement : 200 Euro te verdelen over tien man. (50-37-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5,5 Euro)

 

Weetjes:

 

-De kantine blijft ook dit jaar gans de winter open op zondagvoormiddag.

 

-Op de feestmaaltijd wordt een palmares met vermelding van alle klassementen en overzicht van alle uitslagen uitgedeeld. Dan kun je thuis nog eens alles rustig nalezen. Onder de vissers worden op de feestmaaltijd terug twee mooie prijzen verloot. Het betreft een GRATIS tombola.

 

-zij die nog steeds een papieren versie krijgen van de nieuwsbrief wordt gevraagd om nog eens hun email adres door te geven.

 

 

Hopend op Uw aanwezigheid op de kampioenenviering om de kampioenen mee te helpen vieren,

 

 

 

 

                                                           Namens het bestuur

                                                           Roels Ignace

                                                           Voorzitter

 

 

"................................................................................................................................................................................

 

Inschrijving Kampioenenviering VZW DE MOLENVISSERS 2017

 

Ondergetekende,................................wenst deel te nemen met…………..personen en ……....

 

kinderen aan de maaltijd ter gelegenheid van de kampioenenviering op Zaterdag 28 oktober 2017

 

 

 

.........x 60 € =.....         

 

..........x 30 € =      ……..€

 

met een totaal van:       

 

 

 

 

                                                                         Handtekening: