VZW DE MOLENVISSERS,                                                                    SNELLEGEM,18 september 2012

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

(: 050/20.16.56

WWW.MOLENVISSERS.BE

Email: molenvissers@pandora.be

 

 

 

Beste leden Molenvissers,

 

 

 

Het seizoen loopt op zijn einde. Op het moment dat ik deze brief schrijft begint de herfst en tegen dat hij in Uw brievenbus of mailbox zit is de herfst al goed begonnen. 2012 is een jaar om met gemengde gevoelens op terug te kijken. Het jaar kondigde zich zeer goed aan. Mooi weer, goede vangsten met mooie gewichten boven de vierhonderd kilo. Die mooie liedjes hebben echter niet lang geduurd. Toen de paaiperiode begon sloeg het weer om en het was om zeep. Geen beet meer , moeilijke visserij met als gevolg ontevreden leden. We blijven als bestuur niet zomaar bij de pakken zitten en hebben onmiddellijk doch ook stapsgewijs trachten in te grijpen. In zo’n geval is het eerste wat je moet doen nagaan of je waterkwaliteit in orde is. Na controle door het VVHV bleek daar niets mis mee. Vervolgens werd een bemonstering van de vijver gedaan door de milieucel en terzelfdertijd werd gepoogd om de meerval af te vissen. Meervallen zorgen onrechtstreeks ook voor problemen omdat ze je visbestand uitdunnen. We zijn er ondertussen in geslaagd reeds een groot deel van de meervallen te verwijderen uit onze vijver. Mocht iemand zich afvragen wat er met die vissen gebeurt, wel nu, ze gaan naar een liefhebber die ze uitzet op een vijver. De meervallen worden dus niet uitgezet op openbaar water of andere vijvers waar ze niet thuishoren. Ze worden evenmin gedood. Het afvissen van de meerval was niet echt een succes. Bij de bemonstering van de vijver werden echter maar een paar exemplaren gezien op de sonar. Dit is dus al hoopgevend. Mocht iemand zich geroepen voelen om deze vissen te vangen dan mag je altijd een seintje geven. De nodige afspraken kunnen gemaakt worden. Na de eerste twee stappen, watercontrole en bemonstering was het tijd voor een derde stap: vis uitzetten. In de zomer aan vis geraken is praktisch onmogelijk. Er was nergens brasem beschikbaar. Het enigste alternatief was kleine karper. Dus werd er 300 kg kleine karper uitgezet. We moeten eerlijk zijn dat de beet terug wat op dreef kwam hierdoor. Binnenkort zal het bestuur beslissen hoeveel vis er zal uitgezet worden en dit rekening houdend met de richtlijnen van de milieucel van het VVHV. Hun bevindingen zijn dat er 650 kg per hectare brasem mag bijkomen. Omgerekend is dat 1500 kg brasem. Dit is het aantal kg brasem welke we jaarlijks uitzetten. We beloven dit jaar een extra inspanning te doen en denken er aan 2500 kg brasem uit te zetten. Massaal vis bijkappen heeft geen zin. Het feit dat de vis dit jaar niet goed beet was een algemeen fenomeen die niet enkel in onze vijver plaats vond. In heel Europa werd er slecht gevangen een paar uitzonderingen niet te na gesproken. In feite komen wij er nog goedkoop vanaf. Als je ziet wat onze vrienden in Eernegem meegemaakt hebben en dan bedoel ik een vissterfte dan kunnen we enkel zeggen dat dit heel jammer is. Wij zijn dan in feite nog goed weggekomen.  Anderzijds hebben we dit jaar veel leden en we hopen dat dit zo mag blijven. Ook de bestuursploeg wil ik bij deze bedanken voor hun inzet alsook een aantal vrijwilligers die steeds bereid zijn een handje toe te steken. Ik zal hier geen namen noemen uit vrees om iemand te vergeten. De mensen op wie ik het heb weten heel zeker dat ik hun hulp ten zeerste apprecieer. Het zijn ook die mensen die ervoor gezorgd hebben dat de koppelmarathon ondanks het slechte weer toch een succes werd.

Ondanks het feit dat er in bepaalde periodes iets minder gevangen werd is er toch altijd iemand die wint. Ondertussen zijn alle koningen al gekend en zijn ook al een paar kampioenen gekend.

Voor ik een opsomming geef van de kampioenen en koningen en over ga naar het item feestmaaltijd wil ik alle wedstrijdvissers uitnodigen op een receptie. Onze nieuwe kampioen vaste stok heeft voor een “presentje” gezorgd en we willen dit delen met onze wedstrijdvissers. Normaal geven de mensen een afterparty maar wij molenvissers geven een klein feestje voor het grote feest begint. Op 30 september 2012 vanaf 10 uur is er in de kantine een receptie met Leffe U aangeboden door het bestuur en met dank aan Dirk Denolf. Op dat moment vindt ook de inschrijving voor de winterwedstrijd plaats. Vanaf dan kunt U zich inschrijven maar meer daarover verder in deze nieuwsbrief. Op deze receptie willen ook nog eens Geert Geerlandt in de bloemetjes zetten. Op het WK Feeder heeft Geert dit voor zijn eerste keer zeker niet slecht gedaan. Geert wist de eerste dag zijn sector te winnen doch de tweede dag sloeg het wat tegen. Stress en tegenslag deden hem de das om. Geert werd toch nog mooi 32 ° op 110 deelnemers. Dit verdient een dikke proficiat.

Ik haalde het al aan, ondanks sommige tegenvallende vangsten is er toch altijd iemand die wint en het beter doet dan een ander. Hieronder een kort overzichtje van de winnaars 2012. Bij de vaste stok is zoals ik reeds zei Dirk Denolf kampioen met 14 punten. Dirk behaalde de dubbel en won ook het koningschap, van een topjaar gesproken. Bij de 50 plussers werd Rene Wielfaert de nieuwe koning. Het kampioenschap is echter nog niet afgelopen want in oktober is er nog een wedstrijd. Rammant Herman staat voorlopig op kop met 12 punten maar het is zeker nog geen uitgemaakte zaak. De titel ligt nog binnen handbereik voor de achtervolgers met name Rene Wielfaert, Frans Schaep en Luc Formesyn. Bij de match hetzelfde scenario. Koning match 2012 is Schaep Frans. Voor het eindklassement is het nog even wachten tot in oktober. Geert Geerlandt staat momenteel op kop maar zowel Geert als eerste achtervolger Rogier Hollez hebben een wedstrijd gemist. Afwachten wat het resultaat van de laatste wedstrijd is. Bij de palingvissers zijn de winnaars gekend. Tom Schutyser is de nieuwe kampioen paling 2012 en Rogier Hollez wordt koning. Volgend jaar gaan we pogen de palingwedstrijden op een afzonderlijke datum te plaatsen, dus niet meer na een wedstrijd vaste stok of match. Er zal ook gesleuteld worden aan de puntentelling. Op algemeen verzoek van de palingvissers krijgt hij die geen paling vangt tijdens een wedstrijd het puntenaantal van het aantal deelnemers. Het reglement zal in die zin aangepast worden. Bij de karpervissers staat Benjamin Vanhoornweder momenteel op kop. Ook zij moeten nog een wedstrijd vissen en het is nog even wachten op de uitslag. De marathon werd dit jaar gewonnen door Kevin Sabbe en Jan Nulens , zowaar met een nieuw wedstrijdrecord. Het record staat nu op 176,450 kg. Rogier Hollez en Kurt Beernaert werden tweede en Matthias Devriese en Wouter Geerlandt werden derde. De winnaars hierboven vermeld staat op de feestmaaltijd een mooie prijs te wachten alsook de eerste veertien in elk klassement. Naast de “reeksen” werden ook nog een aantal andere wedstrijden gevist. We zien dat het aantal deelnemers hierin fel terugloopt bijv in de karpermarathon (drie deelnemers) en dameswedstrijd (2 deelnemers). We hopen dat er volgend jaar wat meer enthousiasme is voor deze wedstrijden. De karpermarathon werd gewonnen door Jurgen Deblauwe en de dameswedstrijd door Britt Rosseel.  In de witviswedstrijd voor palingvissers was Kevin Sabbe de sterkste en de feederwedstrijd werd gewonnen door Franky Colpaert. Tenslotte werden nog twee koppelwedstrijden ingericht die gesponsord werden door Giri Sport. De koppel giri sport werd gewonnen door Schaep Frans en Marnix Storme en de koppel voor 50 Plus door Schaep Frans en Gilbert Vanhee. Frans Schaep werd ook winnaar van het wintercriterium 2011-2012. We kunnen dus niet zeggen dat er geen wedstrijden werden ingericht op onze vijver. Dank zij een aantal milde sponsors kunnen we nog altijd op een “extraatje” rekenen om onze prijzenpot tijdens de wedstrijden wat aan te dikken. Dit hebben we voornamelijk te danken aan een aantal personen die ons zeer genegen zijn. . We danken in het bijzonder de Taxibond, Bieren Verschaeve en Hengelsport ’ t Visserke, Georges  Vandenbroucke en hopen volgend jaar terug op hun steun te mogen rekenen .

We wensen alle hierboven vermelde kampioenen en koningen in ieder geval van harte proficiat en nodigen ALLE leden uit om deze kampioenen samen met ons te komen vieren op de feestmaaltijd.

 

Dit jaar terug naar goede gewoonte in de maand oktober. De  feestmaaltijd gaat door in Feestzaal DE VREDE, Moerdijkstraat, 94 te ICHTEGEM op zaterdag 27 Oktober 2012 vanaf 19.00 Hr. Na de maaltijd is er ook gelegenheid tot een dansje met zoals steeds een goede discobar. Dit jaar verzorgt discobar IN MOTION de muzikale omlijsting. We hebben dit jaar besloten om terug voor de brunch te kiezen. Men betaalt inderdaad iets meer dan voor een gewone maaltijd maar 1° men heeft keuze in overvloed. 2° iedereen kan eten wat hij wil 3° drank (witte en rode wijn, water en frisdrank ) is inbegrepen tot na de koffie. De brunch kost 50 Euro. Kinderen tot 12 Jaar betalen slechts 20 Euro.

Wie wil inschrijven voor het souper wordt gevraagd het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en aan de voorzitter of aan Willy De Voogt te bezorgen voor 21/10/2012.

Mogen wij U ook vragen samen met de inschrijving op te geven met wie U graag aan tafel zou zitten. We zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden voor de tafelschikking.

De inschrijvingen, reservaties en afrekening voor de feestmaaltijd dienen te gebeuren bij De Voogt Willy –Dorpsstraat 43 GV A2 te 8490 JABBEKE Tf: 050/81.31.20. Men kan ook 50 €. per persoon storten op rekeningnummer BE 79 775-5168754-33 met de vermelding “Vzw de Molenvissers ../.. personen aan 50€ of 20 €” De tafelreservatie dient dan wel telefonisch te gebeuren. Inschrijvingen worden ten laatste tegen 21/10/2012 verwacht.

Op de kampioenenviering worden uiteraard ook bekers en prijzen overhandigd aan de best geklasseerden uit de klassementen:

FVaste hengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FMatchhengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FPalingkampioenschap: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

F50 plussers en mindervaliden: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FKoningschappen:match, vaste stok,paling en 50 plussers: telkens één beker

FWinterkampioen: één beker

FKarperkampioen: één beker en prijzengeld

FWinnaars koppelmarathon: elk een trofee

Wat we te eten krijgen vindt U hieronder:

Aperitief met oesterbar en hapjes

Schuimwijn en fruitsap

{

Buffet van verfijnde koude voorgerechten met salades en sauzen

{

Romig soepje van verste tuingroenten

{

Buffet van warme vis- en vleesgerechten, groentenparade en aardappelgerechten

 

Groot buffet met nagerechten met mokka

{

Aangepaste witte en rode huiswijnen, waters en frisdranken

{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterkriterium

Ook dit jaar wordt tijdens de winter een criterium over vier wedstrijden ingericht. Er wordt gevraagd op voorhand in te schrijven in de kantine.

Onthou alvast volgende data voor het wintercriterium:

F zaterdag 03 november 2012

F zaterdag 17 november 2012

+  16 en 30 maart 2013. Alle wedstrijden vinden plaats aan de vijver van de VZW DE MOLENVISSERS.

 

-Er wordt telkens gevist van 11.00 tot 15.00 uur

-Alle hengelwijzen toegelaten. Er zijn geen beperkingen op voeder en levend aas.

-Vissen in 2 sectoren

-Bij slecht weer (vriesweer) dient men telefonisch contact te nemen met Ignace om te weten of de wedstrijd door gaat of niet.

-Men moet geen lid zijn van de MOLENVISSERS om te mogen deelnemen doch de leden hebben voorrang. Niet leden worden op de reservelijst geplaatst en dienen zelf contact te nemen met Ignace om te zien of er plaatsen genoeg zijn en ze kunnen deelnemen. De inschrijvingen worden afgesloten op 26/10/2012. Er dient op voorhand betaald te worden (12 Euro). Niet betaald is NIET ingeschreven. Er kan ingeschreven worden vanaf 30/09/2012 in de kantine.

-Voor het eindklassement tellen enkel de drie beste wedstrijduitslagen. Worden er minder wedstrijden gevist, bijv. door slechte weersomstandigheden dan mag je in ieder geval een wedstrijd laten vallen voor het eindklassement. Vb 3 wedstrijden gevist, dan tellen er slechts twee mee voor het eindklassement.

-Prijzengeld: per wedstrijd 14 geldprijzen (60 Euro) + beker

-Eindklassement : 200 Euro te verdelen over tien man. (50-37-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5,5 Euro)

 

Weetjes:

 

-De kantine blijft ook dit jaar gans de winter open op zondagvoormiddag.

 

-Er worden GEEN dagvergunningen meer verkocht.

 

-Op de feestmaaltijd wordt een palmares met vermelding van alle klassementen en overzicht van alle uitslagen uitgedeeld. Dan kun je thuis nog eens alles rustig nalezen. Onder de vissers worden op de feestmaaltijd terug twee mooie prijzen verloot. Het betreft een GRATIS tombola.

 

-Het bestuur heeft even met het idee gespeeld om de wedstrijdpunten tijdens de wedstrijden vaste stok en winterwedstrijden af te schaffen. Het is immers een hele klus om na de wedstrijden al die kleine vis te tellen. Bovendien komt dit de vis niet ten goede. Terwijl men honderd kleine vissen aan het tellen is liggen er al dan niet een aantal grote brasems en karpers te gapen achter zuurstof. We hebben beslist om toch de punten te laten tellen op deze wedstrijden op voorwaarde dat : als men gericht op kleine vis vist er een afzonderlijk leefnet gebruikt wordt om deze kleine vis te bewaren. Zodoende kan bij de weging eerst de kleine vis geteld worden terwijl de grote vis in het tweede leefnet (en of derde leefnet) te water blijft. Zorg er dus voor dat je voldoende leefnetten bij hebt als je op kleine vis wil vissen. Het reglement zal ook in die zin aangepast worden. We hopen dat de wedstrijdvissers hier het nodige begrip kunnen voor opbrengen.

 

-zij die nog steeds een papieren versie krijgen van de nieuwsbrief wordt gevraagd om nog eens hun email adres door te geven.

 

Hopend op Uw aanwezigheid op de kampioenenviering om de kampioenen mee te helpen vieren,

 

 

                                                           Namens het bestuur

                                                           Roels Ignace

                                                           Voorzitter

 

 

"................................................................................................................................................................................

 

Inschrijving Kampioenenviering VZW DE MOLENVISSERS 2012

 

Ondergetekende,................................wenst deel te nemen met…………..personen en …….... kinderen aan de maaltijd ter gelegenheid van de kampioenenviering op Zaterdag 27 oktober 2012

 

.........x 50 € =.....         

 

..........x 20 € =      ……..

 

 

met een totaal van:       

 

                                                                         Handtekening: