VZW DE MOLENVISSERS,                                                                    SNELLEGEM,28 september 2009

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

(: 050/20.16.56

WWW.MOLENVISSERS.BE

Email: molenvissers@pandora.be

 

 

 

Beste leden Molenvissers,

 

 

 

Het jaar 2009 was voor de Molenvissers in alle opzichten een zeer eigenaardig jaar. 2008 was met de viering van het 25 jarig bestaan een feestjaar. 2009 kondigde zich somberder aan. Onze voorzitter Willy De Voogt sprak er al lang over om het iets kalmer aan te doen en in de eerste helft van 2009 hakte hij dan ook de knoop door. Willy deed afstand van het voorzitterschap maar blijft nog in het bestuur en ook in de beheerraad van de VZW. Langs deze weg willen we hem alvast bedanken voor zijn jarenlange inzet en inspanningen die hij voor de club geleverd heeft. Wij willen ook zijn echtgenote Bernadette bedanken. Soms was het bij Willy de zoete inval. Iedereen van het bestuur of van de visclub sprong er wel eens binnen. Dat moet je er als voorzitter ook bijnemen, wat niet altijd evident is. Willy en Bernadette, alvast bedankt voor al de inspanningen. Vanaf heden draagt Willy ook de titel van Erevoorzitter van de VZW.

 En dan begon het probleem. Iemand die 25 jaar de leiding gehad heeft over de club kun je niet zo maar vervangen door de eerste de beste. Als voorzitter moet je toch wat voeling hebben met de club, moet je weten wat er reilt en zeilt. Bovendien waren er praktisch geen kandidaten. Als penningmeester en secretaris had ik reeds mijn handen meer dan vol en bovendien kun je niet alles doen. Daarom werd door het bestuur beslist dat er een nieuwe secretaris zou komen, namelijk Alain Verfaillie. Alain is reeds enkele jaren bestuurslid en kent onze club ook door en door. Zodoende kon ik wat meer ademruimte krijgen om de taak als voorzitter te combineren met de taak als penningmeester. Ik hoop dat ik door iedereen aanvaard wordt als voorzitter. Het ligt niet direct in mijn bedoeling alles op zijn kop te zetten en alles te veranderen. Trouwens alles wordt beslist door het voltallig bestuur. Behalve in superdringende gevallen komt het de voorzitter toe dringende beslissingen te nemen. De overige en lopende zaken worden bij de Molenvissers steeds besproken op de bestuursvergaderingen. Heb je ergens een probleem mee , licht dan ้้n van de bestuursleden in. Je probleem zal zeker besproken worden en we zullen proberen een oplossing te vinden. Naast het feit dat we een nieuwe voorzitter dienden te kiezen hadden we als bestuur ook nog af te rekenen met een langdurige zieke in ons bestuur. Rik heeft inderdaad al heel wat tegenslagen gekend en hij werd door ziekte diverse malen gehospitaliseerd. Zijn aanwezigheid aan de vijver werd zeker gemist. We hopen dat Rik vlug weer te been is en onze rangen terug komt vervoegen. Langs deze weg willen we hem nog eens een hart onder de riem steken. We zijn Rik zeker niet vergeten en hopen dat hij snel terug gezond wordt.

En dan de vangsten. 2009 kondigde zich veelbelovend aan. Er werd aanvankelijk in de eerste vier maand redelijk goed gevangen. Eind mei werd het water dan flink groen. Dit is normaal dachten we , na enkele weken is dat weg. Het water is aan het “keren” en de algen zullen vlug afsterven. Niets was echter minder waar. De marathon werd een dieptepunt. Er werd heel slecht gevangen. Voor sommigen van wie het zelfs niet gewoon zijn werd het een echte catastrofe. En plots keerde het tij. De algen waren op praktisch ้้n dag verdwenen en er werd terug vis gevangen bij de vleet. Nog eens een bewijs dat de natuur toch rare kuren kan hebben.

 

Ondanks de rare kuren van moeder natuur kunnen we ook in 2009 kampioenen vieren. Als deze nieuwsbrief in je brievenbus valt zijn de meeste van deze kampioenen reeds gekend. Aangezien de laatste wedstrijd pas tien dagen voor de feestmaaltijd gevist wordt kunnen we je spijtig genoeg niet alle kampioenen opsommen

Laat ons beginnen met hetgeen we zeker zijn namelijk de koningen in de diverse disciplines. Bij de 50 plussers werd Pol Mylle koning. Deze wedstrijd vondt plaats in de “zwarte” periode en met 10,200 Kg wist Pol het pleit te winnen. Wie er kampioen wordt bij de 50 plussers blijft nog een vraag. In principe staat Gilbert Vanhee er best voor. De laatste wedstrijd moet echter uitsluitsel brengen.

Bij de matchvissers is Nick Robaert koning. Hij wist de titel binnen te halen voor Gilbert Vanhee en Ludo Rosseel. Ook hier is de kampioen nog niet gekend. Wordt het terug Rogier Hollez of haalt Eric Courtens de titel binnen. Ook Gilbert Vanhee mogen we hier nog niet volledig afschrijven.

Bij de juniores kon Robin Talloen een verlengstuk breien aan zijn titel van vorig jaar. Robin werd terug kampioen. Britt Rosseel was de enigste tegenstandster doch moest enkele wedstrijden verstek laten gaan. Er waren inderdaad slechts twee vissertjes die mee deden aan de junioreswedstrijden. We willen nog eens een oproep doen tot de jeugd om volgend jaar massaal deel te nemen aan de junioreswedstrijden.

Volgende categorie die we eventjes onder de loep nemen is de vaste hengel. Er stond geen maat op het meesterschap van Thomas Ryckx. Met slechts tien punten wordt hij kampioen vaste stok. Dominique Castelain die tweede werd telde al 18 punten en Mathhias Devriese 21 punten. Rudy Claeys wordt de nieuwe koning vaste stok. Met slechts 200 luttele puntjes wist hij Frans Schaep te kloppen. Zijn broer Ronny werd derde.

 

Bij de palingvissers werd Johan Van Gent terug kampioen, voor de tweede maal op rij. Nog ้้n kampioenstitel en je wordt keizer Johan. Ik zou zeggen doe zo verder. Eddy Deblauwe werd koning paling. Tijdens de feestmaaltijd belooft dat dus iets te worden.

Tot daar het uitgebreide verslag van de gewone wedstrijden en reeksen.

Naast de reguliere competities waren ook nog een hele reeks bijzondere wedstrijden. Laat ons beginnen met het wintercriterium. Dit werd beheerst door de gebroeders Claeys. Rudy wint met vijf punten en gaat zijn broer Ronny ้้n puntje vooraf. Gilbert Vanhee werd derde.

Gilbert zijn naam is ook ontegensprekelijk verbonden met de dameswedstrijd. De grote prijs Gilbert Vanhee, werd dit jaar gewonnen door Ria Peperstraete , gevolgd door Natasha Reniers en Britt Rosseel. Ondertussen willen we nogmaals onze milde sponsors bedanken met name Gilbert Vanhee himself, Erik Lateste en Joel Meersman.

 

De koppelmarathon werd dit jaar terug gewonnen door Geerlandt Geert en Schaep Frans met een vangst van 66.640 kg. Tweede eindigden Anseeuw Stefan en Deloof Serge en derde waren Ryckx Thomas en Verstraete Miguel. Zoals reeds eerder gemeld waren de vangsten matig maar toch werd het een spannende wedstrijd en viel de beslissing slechts op het einde.

 

Ook de 50 Plussers visten een koppelwedstrijd. Deze werd gewonnen door Moerman Marnix en Pardo Annie. De derde koppelvissing betrof de wedstrijd Giri Sport. We bedanken nogmaals onze sponsors Iris en Gino van de hengelsportzaak Girisport te TORHOUT voor hun milde sponsoring. De koppelwedstrijd werd dit jaar gewonnen door Gilbert Vanhee en Eddy Seynaeve.

 

Met de feeder werd terug een open wedstrijd gevist die gewonnen werd door Eric Courtens.

De witviswedstrijd voor palingvissers werd dit jaar gewonnen door Van Gent Johan met 13.040 kg.

Dit jaar hebben we voor het eerst een competitie voor de karpervissers. Deze competitie gaat over drie wedstrijden waarvan de laatste wedstrijd nog moet gevist worden. Eens benieuwd wie daar de sterkste zal zijn. De karpermarathon werd in ieder geval gewonnen door Devey Patrick. Het was al iets beter dan vorig jaar want acht op de tien vissers konden vis vangen.

 

We wensen alle hierboven vermelde kampioenen en koningen in ieder geval van harte proficiat en nodigen ALLE leden uit om deze kampioenen samen met ons te komen vieren op de feestmaaltijd.

 

Dit jaar terug naar goede gewoonte in de maand oktober. De  feestmaaltijd gaat door in Feestzaal DE VREDE, Moerdijkstraat, 94 te ICHTEGEM op zaterdag 24 Oktober 2009 vanaf 19.00 Hr. Na de maaltijd is er ook gelegenheid tot een dansje met zoals steeds een goede discobar namelijk dezelfde als verleden jaar. We hebben dit jaar besloten om terug voor de brunch te kiezen en dit op algemeen verzoek van de leden. Men betaalt inderdaad iets meer dan voor een gewone maaltijd maar 1ฐ men heeft keuze in overvloed. 2ฐ iedereen kan eten wat hij wil 3ฐ drank (witte en rode wijn, water en frisdrank ) is inbegrepen tot na de koffie. Kostprijs van dit alles: normaal gezien 50 Euro. De club wil echter een “geste” doen en geeft elke deelnemer een korting van 5 Euro. Dus: 45 Euro per persoon. Kinderen tot 12 Jaar betalen slechts 20 Euro en kinderen tot 6 jaar betalen 10 Euro.

Wie wil inschrijven voor het souper wordt gevraagd het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en aan de voorzitter of aan Willy De Voogt te bezorgen voor 19/10/2009.

Mogen wij U ook vragen samen met de inschrijving op te geven met wie U graag aan tafel zou zitten. We zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden voor de tafelschikking.

 

De inschrijvingen, reservaties en afrekening voor de feestmaaltijd dienen te gebeuren bij De Voogt Willy –Eernegemweg, 121 te 8490 JABBEKE Tf: 050/81.31.20. Men kan ook 45 €. per persoon storten op rekeningnummer 775-5168754-33 met de vermelding “Vzw de Molenvissers ../.. personen aan 45€,20 € of 10 €.” De tafelreservatie dient dan wel telefonisch te gebeuren. Inschrijvingen worden ten laatste tegen 19/10/2009 verwacht.

 

Op de kampioenenviering worden uiteraard ook bekers en prijzen overhandigd aan de best geklasseerden uit de klassementen:

FVaste hengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FMatchhengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FPalingkampioenschap: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

F50 plussers en mindervaliden: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FKoningschappen:match, vaste stok,paling en 50 plussers: telkens ้้n beker

FWinterkampioen: ้้n beker

FKarperkampioen: ้้n beker en prijzengeld

FWinnaars koppelmarathon: elk een trofee

Wat we te eten krijgen vindt U hieronder:

Aperitief met oesterbar en hapjes

Schuimwijn en fruitsap

{

Buffet van verfijnde koude voorgerechten met salades en sauzen

{

Romig soepje van verste tuingroenten

{

Buffet van warme vis- en vleesgerechten, groentenparade en aardappelgerechten

 

Groot buffet met nagerechten met mokka

{

Aangepaste witte en rode huiswijnen, waters en frisdranken

{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterkriterium

Ook dit jaar wordt tijdens de winter een criterium over vier wedstrijden ingericht. Er wordt gevraagd op voorhand in te schrijven in de kantine.

Onthou alvast volgende data voor het wintercriterium:

F zaterdag 31 oktober 2009

F zaterdag 14 november 2009

+  15 en 29 maart 2010. Alle wedstrijden vinden plaats aan de vijver van de VZW DE MOLENVISSERS.

 

-Er wordt telkens gevist van 12.00 tot 16.00 uur

-Alle hengelwijzen toegelaten. Er zijn geen beperkingen op voeder en levend aas.

-Vissen in 2 sectoren

-Bij slecht weer (vriesweer) dient men telefonisch contact te nemen met Willy of Ignace om te weten of de wedstrijd door gaat of niet.

-Men moet geen lid zijn van de MOLENVISSERS om te mogen deelnemen doch de leden hebben voorrang. Niet leden worden op de reservelijst geplaatst en dienen zelf contact te nemen met Willy om te zien of er plaatsen genoeg zijn en ze kunnen deelnemen. De inschrijvingen worden afgesloten op 25/10/2009. Er dient op voorhand betaald te worden (12 Euro). Niet betaald is NIET ingeschreven.

-Voor het eindklassement tellen enkel de drie beste wedstrijduitslagen. Worden er minder wedstrijden gevist, bijv. door slechte weersomstandigheden dan mag je in ieder geval een wedstrijd laten vallen voor het eindklassement. Vb 3 wedstrijden gevist, dan tellen er slechts twee mee voor het eindklassement.

-Prijzengeld: per wedstrijd 14 geldprijzen (60 Euro) + beker

-Eindklassement : 200 Euro te verdelen over tien man. (50-37-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5,5 Euro)

 

 

Weetjes:

 

-De kantine blijft ook dit jaar gans de winter open.

 

-Op de feestmaaltijd wordt een palmares met vermelding van alle klassementen en overzicht van alle uitslagen uitgedeeld. Dan kun je thuis nog eens alles rustig nalezen.

 

Hopend op Uw aanwezigheid op de kampioenenviering om de kampioenen mee te helpen vieren,

 

 

                                                           Namens het bestuur

                                                           Roels Ignace

 

 

 

"................................................................................................................................................................................

 

Inschrijving Kampioenenviering VZW DE MOLENVISSERS 2009

 

Ondergetekende,................................wenst deel te nemen met…………..personen en …….... kinderen aan de maaltijd ter gelegenheid van de kampioenenviering op Zaterdag 24 oktober 2009

 

.........x 45 € =.....          €

 

..........x 20 € =      ……..€

 

..........x 10 € =      ……..€

 

met een totaal van:        €

 

                                                                         Handtekening: