VZW DE MOLENVISSERS,                                                                    SNELLEGEM, 22 september 2005

Eernegemweg     121

8490        JABBEKE

(: 050/81.31.20

WWW.MOLENVISSERS.BE

Email: molenvissers@pandora.be

 

 

 

 

 

Beste leden Molenvissers,

 

We zijn weer zover. De winter is in aantocht, de kampioenen zijn gekend en we kunnen terugblikken op een goed jaar. Hoewel we niet echt van een prachtige zomer kunnen spreken mogen we toch zeggen dat we een mooie “nazomer” gehad hebben. In september , de maand waarin traditioneel heel wat wedstrijden gevist worden, hadden we mooi droog weer en schitterende temperaturen. We mogen zeker niet klagen. Daar waar we verleden jaar met een pessimistische noot het jaar moesten afsluiten mogen we stellen dat we dit jaar tevreden kunnen zijn. De richtlijnen en raad die we meegegeven hebben aan de leden met betrekking tot lawaai en parkeren tijdens de wedstrijden wordt goed opgevolgd. Iedereen heeft begrepen waar de klepel hangt en dat stemt het bestuur tot tevredenheid. Zoals ik al zei, ik kan me niet herinneren dat ik na een wedstrijd drijfnat ben thuisgekomen. Het weer zat dus mee, behalve op de karpermarathon. De vangsten zaten zeker mee. Dit jaar werden alle records gebroken. Daar waar tijdens de wedstrijden 100 à 150 kg vis werd gevangen wordt er nu gemiddeld 150 à 200 kg vis gevangen. We kennen zelfs uitschieters tot 360 kg, bijvoorbeeld op het koningschap vaste stok. Bewijs dat de vangsten goed zijn is ook het feit dat het acht jaar oude record van de koppelmarathon dit jaar gesneuveld is. Thomas en Miguel wisten maar liefst 105.700 kg vis boven te halen en in het totaal werd door alle deelnemers bijna 818 kg vis gevangen. Hier er daar was er wel eens een “mindere” wedstrijd maar we beloven jullie tijdens de winter terug een mooie visuitzetting te doen zodat we volgend jaar terug een mooie visserij hebben. Gezien we nog niet alle prijslijsten van de leveranciers binnen hebben kunnen we nog niet bepalen wat er zal besteld worden. We beloven U dat brasem, winde , paling, voorn en karper zullen besteld worden in voldoende hoeveelheid. Het spijtige is dat de aalscholver in België nog steeds beschermd wordt daar waar hij in de meeste Europese landen mag vernietigd worden. Om ons visbestand te beschermen zijn we verplicht tijdens de winter touwen en linten over de vijver te spannen. Dit houdt niet alle aalscholvers weg maar helpt toch in grote mate. Ik hoop dat de leden hiervoor begrip kunnen opbrengen en zich niet al te veel ergeren aan dit euvel.

 

Goed bezig zijn betekent succes hebben en teveel succes hebben kan wel eens fataal worden. Inderdaad op de wedstrijden 50 plus hebben meer dan 56 verschillende personen deelgenomen daar waar er maar 52 visplaatsen zijn. Als iedereen aanwezig zou zijn betekent dit dus dat niet iedereen kan deelnemen. We zijn dus verplicht een aantal maatregelen te nemen. Het bestuur heeft na lang wikken en wegen volgende beslissingen genomen:

-wie een jaarvergunning heeft kan uiteraard altijd deelnemen aan de wedstrijden 50 plus

-zij die enkel aan de wedstrijden 50 plus wensen deel te nemen zijn verplicht een vergunning te kopen van 15 €. Deze vergunning kan enkel aangekocht worden in de kantine. Met deze vergunning mag U ELKE WOENSDAG van het jaar vissen. U betaalt dus maar de helft van een gewone jaarvergunning en in ruil hiervoor kunt U deelnemen aan de wedstrijden 50 plus en kunt U elke woensdag komen vissen. Gratis deelname (zonder vergunning) aan de wedstrijden 50 plus behoort dus tot het verleden. Als lid krijgt U dan ook de driemaandelijkse nieuwsbrief en wordt U op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in onze club.

 

De meeste kampioenen en koningen zijn ondertussen ook reeds gekend. We wachten enkel nog op de laatste wedstrijd van de 50 plussers om daar de kampioen te kennen. Het blijft een open strijd tussen Eric Courtens, Jean Pierre Devos en Annie Pardo.  Hoewel er bij de matchvissers nog één wedstrijd te gaan valt is Matthias DEVRIESE mathematisch reeds kampioen. Hij kan dus niet meer verliezen, van een overwicht gesproken. Matthias verzamelde over 4 wedstrijden zeven punten, met 2 overwinningen. Proficiat Matthias.

 

Bij de palingvissers werd het een spannende strijd tussen bestuurslid Rik Stragier en Johan Van Gent. Rik haalde net zoals verleden jaar het laken naar zich toe en werd kampioen.Rik haalde ook de titel van koning palingvissen en behaalde zo de “dubbel”. Proficiat Rik.

 

Bij de vaste stok vissers valt de eer van koning te beurt aan Derous Filip net zoals verleden jaar. Franky Colpaert werd kampioen. De gebroeders CLAEYS , Ronny en Rudy moesten het met één puntje afleggen tegen Franky. Ronny kende een slechte start en het trekken van wat minder goede nummers deed het broederpaar de das om.

 

Bij de 50 plussers heeft Herman Rammant de koningstitel al op zak. De strijd om het kampioenschap is zoals reeds eerder gemeld nog volop bezig. De drie koplopers zijn zo aan elkaar gewaagd dat ik geen prognose durf te maken. Annie kent de vijver op haar broekzak en Eric Courtens is een groot kampioen die een pak ervaring heeft. Op 12 oktober 2005 weten we meer maar dan ligt de nieuwsbrief al in Uw bus.

 

In het matchhengelen is Matthias al kampioen en het blijft dus vechten voor de overige ereplaatsen. Net zoals verleden jaar heeft Johan Bogaert weinig of geen geluk bij het trekken van de nummers , één maal nummer 2 en twee maal op nummer 50. Niettemin staat Johan nog steeds tweede in het klassement. Het koningschap werd met groot meesterschap gewongen door Fiems Nico. Proficiat Matthias en Nico.

 

Tenslotte hebben we nog de juniores. Hier steekt Pieter Jan Verhelst de titel op zak met drie overwinningen en twee vierde plaatsen. Proficiat Pieter Jan. Ondertussen durft hij ook al deel te nemen aan de wedstrijden vaste stok en met succes. Op de laatste wedstrijd won hij zijn kant en legde hij beslag op de tweede plaats. Doe zo verder Pieter Jan.

 

Tenslotte wisten Miguel Verstraete en Thomas Ryckx voor de 4 keer de marathon te winnen met 105.700 kg.

 

De Grote Prijs Gilbert Vanhee wordt een vaste waarde en werd dit jaar gewonnen door BUSSCHE Heidi. Zoals U wellicht weet mogen enkel dames deelnemen aan deze wedstrijd. Dit jaar waren er 21 deelneemsters. Proficiat Heidi met je overwinning.

 

Tenslotte werd ook nog een interclub gevist bij de 50 plussers en dit met de Eendekooi uit Wenduine. Snellegem won met 182 punten en individueel werd de wedstrijd gewonnen door Norbert Doom.  Ook werd een wedstrijd Eernegem Snellegem gevist en hier werd de individuele winnaar Derous Filip. Snellegem moest echter nipt de duimen leggen. Volgend jaar doen we dat zeker beter.

 

We wensen U er ook nog eens op de wijzen dat Snellegem een goede “kweekvijver” voor jong talent is. Niet minder dan drie kampioenen van West Vlaanderen hebben hetzij hun eerste stappen in Snellegem gezet, hetzij hun strepen reeds verdiend bij ons: De Voogt Kurt, kampioen van West Vlaanderen Matchhengelen, Verstraete Miguel, Kampioen van West Vlaanderen vaste stok en Derous Kevin , kampioen van West Vlaanderen bij de jeugd. Aan allen een dikke proficiat.

 

Deze koningen en kampioenen worden in de bloemetjes gezet en mogen ook nog een mooie prijzenpot meenemen naar huis. Hoe kan dit beter gebeuren dan bij een gezellig etentje? Dit etentje wordt dit jaar iets heel speciaal. Naar jaarlijkse gewoonte gaat onze feestmaaltijd door in Feestzaal DE VREDE, Moerdijkstraat, 94 te ICHTEGEM,  Datum van het gebeuren: 29 oktober 2005 vanaf 19.00 Hr. We nodigen iedereen uit om samen met de koningen en kampioenen en het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS mee te vieren. Na de maaltijd is er ook gelegenheid tot een dansje.Gezien onze discobar niet beschikbaar was wordt het dit jaar dus een andere maar daarom niet minder goede discobar. Zoals elk jaar is er tevens een tombola voorzien waarbij men ALTIJD prijs heeft.

We hebben dit jaar besloten om niet voor een brunch te kiezen maar terug een traditionele maaltijd te nemen. Kostprijs van dit alles: 36 Euro per persoon. Let wel , de drank aan tafel is in de prijs inbegrepen. Pas na de koffie dient U zelf de drank te betalen. Kinderen tot 12 Jaar betalen slechts de helft van de prijs.

Wie wil inschrijven voor het souper wordt gevraagd het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en aan de voorzitter te bezorgen voor 23 oktober 2005.

Mogen wij U ook vragen samen met de inschrijving op te geven met wie U graag aan tafel zou zitten. We zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden voor de tafelschikking.

 

Aperitief met hapjes

{

Warme zalm met kruidensaus

{

Roomsoep

{

Eendeborst met gebrande appeltjes, schorseneren en kroketten

 

Koffie en gebak

{

Drank inbegrepen tot na de koffie (water, cola, wijn en gewone bieren)

{

De inschrijvingen, reservaties en afrekening voor de feestmaaltijd dienen te gebeuren bij de voorzitter De Voogt Willy (adres en telefoon zijn vermeld in de hoofding van deze nieuwsbrief). Men kan ook 36  €. per persoon storten op rekeningnummer 775-5168754-33 met de vermelding “Vzw de Molenvissers ../.. personen aan 36€ of 18 €.” De tafelreservatie dient dan wel telefonisch te gebeuren. Inschrijvingen worden ten laatste tegen 23/10/2005 verwacht. Voor de inschrijvingen kan men, zoals reeds eerder aangehaald, de strook op de laatste pagina gebruiken.

 

Op  de kampioenenviering worden uiteraard ook bekers en prijzen overhandigd aan de best geklasseerden uit de klassementen:

FVaste hengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FMatchhengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FPalingkampioenschap: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

F50 plussers en mindervaliden: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FKoningschappen:match, vaste stok,paling en 50 plussers: telkens één beker

FWinnaars koppelmarathon: elk een trofee

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterkriterium

Ook dit jaar wordt tijdens de winter een criterium over vier wedstrijden ingericht. Er wordt gevraagd op voorhand in te schrijven bij DE VOOGT Willy (050/81.31.20) Bij hem kun je terecht voor inlichtingen. Onthou alvast volgende data voor het wintercriterium:

F 15 Oktober 2005

F 5   November 2005

+  4/3/2006 en 18/3/2006. Alle wedstrijden vinden plaats aan de vijver van de VZW DE MOLENVISSERS.

-Er wordt telkens gevist van 13.00 tot 16.00 uur

-Alle hengelwijzen toegelaten. Er zijn geen beperkingen op voeder en levend aas.

-Vissen in 2 sectoren

-Bij slecht weer (vriesweer) dient men telefonisch contact te nemen met Willy of Ignace om te weten of de wedstrijd door gaat of niet.

-Men moet geen lid zijn van de MOLENVISSERS om te mogen deelnemen doch de leden hebben voorrang. Niet leden worden op de reservelijst geplaatst en dienen zelf contact te nemen met Willy om te zien of er plaatsen genoeg zijn en ze kunnen deelnemen. De inschrijvingen worden afgesloten op 8/10/2005. Er dient op voorhand betaald te worden (12 Euro). Niet betaald is NIET ingeschreven.

-Voor het eindklassement tellen enkel de drie beste wedstrijduitslagen. Worden er minder wedstrijden gevist, bijv. door slechte weersomstandigheden dan mag je in ieder geval een wedstrijd laten vallen voor het eindklassement. Vb 3 wedstrijden gevist, dan tellen er slechts twee mee voor het eindklassement.

-Prijzengeld: per wedstrijd 14 geldprijzen (50 Euro) + beker

-Eindklassement : 200 Euro te verdelen over tien man. (50-37-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5,5 Euro)

Begin 2005 werd NULENS Jan winterkampioen.

 

Weetjes:

 

-De kantine blijft ook dit jaar gans de winter open.

 

-Op de feestmaaltijd wordt een palmares met vermelding van alle klassementen en overzicht van alle uitslagen uitgedeeld. Dan kun je thuis nog eens alles rustig nalezen.

 

Hopend op Uw aanwezigheid op de kampioenenviering om de kampioenen mee te helpen vieren,

 

 

                                                           Namens het bestuur

                                                           Roels Ignace

 

 

 

".....................................................................................................................................................................................

 

Inschrijving Kampioenenviering VZW DE MOLENVISSERS 2005

 

 

Ondergetekende,................................wenst deel te nemen met...personen en ... kinderen aan de maaltijd ter gelegenheid van de kampioenenviering op Zaterdag 29 oktober 2005

 

 

 

..........x 36 € =.....          

 

..........x 18 € =      .    ....€

 

met een totaal van:       

 

 

 

                                                                         Handtekening: