VZW DE MOLENVISSERS, SNELLEGEM, 30 september 2004

Eernegemweg 121

8490 JABBEKE

(: 050/81.31.20

WWW.MOLENVISSERS.BE

Email: molenvissers@pandora.be

 

 

 

 

 

Beste leden Molenvissers,

 

Een jaar is weeral voorbij. Normaal moet een periode van rust en feestvreugde aanbreken. Viering van de kampioenen en zo, altijd een van de mooiste momenten van het jaar. Veel reden tot optimisme is er echter niet. Niet dat ik de pessimist wil uithangen maar donkere wolken overschaduwen onze club. Het zit namelijk zo. Onze vijver ligt in een agrarisch gebied. Dit maakt dus dat we in feite een zonevreemd bedrijf zijn. Om de bestemming van de vijver en gronden rondom de vijver aan te passen moet het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) gewijzigd worden. Dit kan alleen als de overheid, het gemeentebestuur, alle belanghebbenden aan het woord laat. Je raad het al juist, slechts n iemand hoeft zijn bezwaren te uiten en het spel zit op de wagen. U zult zich afvragen of er dan wel bezwaar geuit is. Natuurlijk, anders zouden er geen problemen zijn. Er is geen bezwaar geuit tegen het vissen of de vissers maar wel tegen de exploitatie van onze kantine en het lawaai dat er mee gepaard gaat. Voor de wedstrijden van de vaste stok en na de wedstrijden van de paling is er nogal veel beweging rond de vijver. Dit is na n uur s nachts en voor zes uur s morgens. Je begrijpt dat de mensen in de omgeving hun nachtrust willen. Begrijpelijk zou ik zeggen. De buren zijn akkoord om ons nog te laten vissen mits we enkele spelregels naleven. U zult zich nu afvragen of wij zomaar moeten ingaan op de eisen van de buren. Het antwoord is kort en bondig: JA. Als we niet doen wat er gevraagd wordt verdwijnt de visvijver en wordt alles agrarisch gebied. Zo simpel is dat en daar valt niets tegen te beginnen. Om die reden heeft het bestuur al enkele dringende maatregelen genomen om de geluidsoverlast voor de buren te reduceren. Het zijn echter DE LEDEN ZELF, jullie dus, die onze toekomst in handen hebben. Wil je dat de visclub blijft bestaan dan moet je midden in de nacht staan roepen aan de kantine.

Maatregelen dus:

 

- de parking naast de kantine (kant toilet) is gesloten en blijft gesloten. Dit wil zeggen niet parkeren op de inrit van de parking. Er wordt ook niet geparkeerd voor het eigendom van de molen en niet langs de Oude Bruggeweg zelf. Waar moeten we dan parkeren? Op de grasstrook aan de andere kant van de kantine en op de parking achteraan. Tracht ook je portieren zachtjes toe te doen in plaats van die dicht te slaan en vermijdt van te roepen op elkaar. Ik denk dat dit toch niet zo moeilijk is he.

 

- na de palingwedstrijden komen de deelnemers in stilte naar de kantine. Iedereen blijft binnen in de kantine. Er wordt niet op het terras gezeten om te discussiren, geen spelende kinderen tijdens de nacht,geen dichtslaande portieren en geen geroep.

 

Indien er leden zijn die menen dat ze de hobby van 240 mensen in gevaar moeten brengen door het feit dat ze deze regels niet naleven, zullen we strenge sancties opleggen. Eerste verwittiging: geschorst voor deelname aan de volgende wedstrijd, tweede verwittiging: geschorst voor deelname aan alle wedstrijden, derde verwittiging: uitsluiting uit de club. Mensen die niet deelnemen aan de wedstrijden en zich toch misdragen zullen tevens een zware en gepaste sanctie krijgen.

 

Genoeg negatieve klanken. Straks zouden we vergeten dat we eigenlijk een visclub zijn. Het seizoen kwam traag op gang, matige vangsten, maar eens we vertrokken waren werd er per wedstrijd vlot over de tweehonderd kilo vis per wedstrijd gevangen. Op de koppelwedstrijd Hengelsport Yvan werd met 20 koppels 290 kg vis gevangen en op de koppelmarathon niet minder dan 576 kg. Ondertussen werden een paar grote meervallen gevangen ook. Na de marathon vielen de vangsten wat tegen maar dat is traditioneel. Tijdens de winter en volgend jaar doen we een grote visuitzetting zodat we er volgend jaar met volle moed weer kunnen tegen aan gaan. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief.

 

Inmiddels zijn terug een aantal kampioenen en koningen gekend. We wachten enkel nog op de laatste wedstrijd van de 50 plussers en match om de kampioenen in deze categorien te kennen.

 

Bij de palingvissers werd het een spannende strijd tussen bestuurslid Rik Stragier en zijn schoonbroer Vandamme Roger. Rik haalde het laken naar zich toe en werd kampioen. Proficiat Rik. Koning palingvissen werd Sabbe Kevin, beter bekend als botje.

 

Bij de vaste stok vissers valt de eer van koning te beurt aan Derous Filip. Miguel Verstraete werd kampioen. Niemand kon tegen zijn meesterschap op. Miguel miste zelfs een wedstrijd en haalde het pleit voor Kevin Derous. Dikke proficiat voor Miguel en ook voor Kevin. Kevin is namelijk n van de jongste, zoniet de jongste deelnemer.

 

Jacques Verstraete was dolgelukkig toen hij op 8/9/04 koning werd bij de 50 plussers. De strijd om het kampioenschap is nog volop bezig bij de 50 plussers maar zonder voorbarig te willen zijn kunnen we zeggen dat Marnix Moerman waarschijnlijk terug de titel zal binnen halen.

 

In het matchhengelen heeft Johan Bogaert al alle hoeken van de vijver gezien dit jaar, dan letterlijk, vandaar zijn mindere uitslagen. Johan dacht bij zichzelf: kan ik geen kampioen vissen dan maar eens koning. Met groot meesterschap won hij dan ook het koningschap. De strijd om de titel in het matchvissen is anderzijds nog volop aan de gang. Jacques Verstraete heeft de beste uitgangspositie voor ondergetekende.

 

Tenslotte hebben we nog de juniores. Hier steekt Pieter Jan Verhelst de titel op zak met twee overwinningen en een tweede plaats. Proficiat Pieter Jan, ge zijt op de goeie weg.

 

Tenslotte wisten Miguel Verstraete en Thomas Ryckx voor de 3 keer de marathon te winnen met 72,600 kg.

 

Ik wens ook nog aan te stippen dat er voor het eerst dit jaar een wedstrijd voor de dames werd ingericht. Niet minder dan 20 deelnemers stortten zich in de strijd. De wedstrijd werd gewonnen door Pardo Annie. Proficiat aan alle winnaars en zij die nog winnaar moeten worden.

 

Deze koningen en kampioenen worden in de bloemetjes gezet en mogen ook nog een mooie prijzenpot meenemen naar huis. Hoe kan dit beter gebeuren dan bij een gezellig etentje? Dit etentje wordt dit jaar iets heel speciaal. Naar jaarlijkse gewoonte gaat onze feestmaaltijd door in Feestzaal DE VREDE, Moerdijkstraat, 94 te ICHTEGEM, Datum van het gebeuren: 30 oktober 2004 vanaf 18.30 Hr. We nodigen iedereen uit om samen met de koningen en kampioenen en het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS mee te vieren. Na de maaltijd is er ook gelegenheid tot een dansje. Omdat iedereen zich goed geamuseerd heeft besloten we dezelfde discobar te nemen, disco SEAGULL . Zoals elk jaar is er tevens een tombola voorzien waarbij men ALTIJD prijs heeft. Op verzoek van velen en omdat de maaltijd verleden jaar bijzonder goed geslaagd was kozen we terug voor de brunch. Vandaar dat we terug een uurtje vroeger beginnen dan gewoonlijk. Normaal kost zon brunch 39 . We willen de vissers dit jaar eens extra verwennen en al de leden die een vergunning hebben betalen slechts 31 . De rest wordt bijgepast door de club. Kinderen tot 12 jaar betalen 19 . Onthou dat de drank in het eten inbegrepen is en dat je in feite tot na 23.00 uur aan tafel zit. In feite is 39 dus niet overdreven duur.

Wie wil inschrijven voor het souper wordt gevraagd het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en aan de voorzitter te bezorgen voor 22 oktober 2004.

Mogen wij U ook vragen samen met de inschrijving op te geven met wie U graag aan tafel zou zitten. We zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden voor de tafelschikking.

 

Aperitief met oesterbar

{

Buffet van verfijnde koude voorgerechten

{

Roomsoep

{

Buffet van vis en vleesgerechten, groentenparade en aardappelen

+

 

Groot buffet van nagerechten met koffie

{

Drank inbegrepen tot na de koffie (water, cola, wijn en gewone bieren)

{

De inschrijvingen, reservaties en afrekening voor de feestmaaltijd dienen te gebeuren bij de voorzitter De Voogt Willy (adres en telefoon zijn vermeld in de hoofding van deze nieuwsbrief). Men kan ook 31 . per persoon storten op rekeningnummer 775-5168754-33 met de vermelding Vzw de Molenvissers ../.. personen aan 39 /31 of 19 . De tafelreservatie dient dan wel telefonisch te gebeuren. Inschrijvingen worden ten laatste tegen 22/10/2004 verwacht. Voor de inschrijvingen kan men, zoals reeds eerder aangehaald, de strook op de laatste pagina gebruiken.

 

Op de kampioenenviering worden uiteraard ook bekers en prijzen overhandigd aan de best geklasseerden uit de klassementen:

FVaste hengel: 14 geldprijzen (200 ) en een beker

FMatchhengel: 14 geldprijzen (200 ) en een beker

FPalingkampioenschap: 14 geldprijzen (200 ) en een beker

F50 plussers en mindervaliden: 14 geldprijzen (200 ) en een beker

FKoningschappen:match, vaste stok,paling en 50 plussers: telkens n beker

FWinnaars koppelmarathon: elk een trofee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterkriterium

Ook dit jaar wordt tijdens de winter een criterium over vier wedstrijden ingericht. Er wordt gevraagd op voorhand in te schrijven bij Ignace Roels (0475/56.26.82) Bij hem kun je terecht voor inlichtingen. Onthou alvast volgende data voor het wintercriterium:

F 06 Nov 2004

F 13 Nov 2004

+ 5/3/2005 en 19/3/2005. Alle wedstrijden vinden plaats aan de vijver van de VZW DE MOLENVISSERS.

-Er wordt telkens gevist van 13.00 tot 16.00 uur

-Alle hengelwijzen toegelaten. Er zijn geen beperkingen op voeder en levend aas.

-Vissen in 2 sectoren

-Bij slecht weer (vriesweer) dient men telefonisch contact te nemen met Willy of Ignace om te weten of de wedstrijd door gaat of niet.

-Men moet geen lid zijn van de MOLENVISSERS om te mogen deelnemen

-Voor het eindklassement tellen enkel de drie beste wedstrijduitslagen. Worden er minder wedstrijden gevist, bijv. door slechte weersomstandigheden dan mag je in ieder geval een wedstrijd laten vallen voor het eindklassement. Vb 3 wedstrijden gevist, dan tellen er slechts twee mee voor het eindklassement.

-Prijzengeld: per wedstrijd 14 geldprijzen (50 Euro) + beker

-Eindklassement : 200 Euro te verdelen over tien man. (50-37-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5,5 Euro)

Begin 2004 werd DEROUS Kevin winterkampioen. Hij volgt hierbij zijn vader Filip op.

Op de feestmaaltijd wordt een palmares met vermelding van alle klassementen en overzicht van alle uitslagen uitgedeeld. Dan kun je thuis nog eens alles rustig nalezen.

 

Visuitzettting

 

Het bestuur heeft beslist om er dit of liever volgend jaar eens flink in te vliegen. Er wordt niet minder dan 5000 Euro vis besteld, als volgt verdeeld:

 

1. 1000 kg brasem

4. 500 kg brasem

2. 100 kg paling van 8 12 stuks per kilo (levering in mei of juni 2005)

5. 200 kg voorn

3. 300 kg winde

6. 150 kg karper (2 3 kg per stuk)

Als ik goed kan tellen is deze bestelling goed voor 2250 kg.

 

Weetjes:

 

-In de loop van de maand november gaat het bestuur normaal gezien een vijver afslepen waar karper in zit. Er wordt nog iemand gezocht , liefst in bezit van een bestelwagen, die de vis kan vervoeren. Vrijwilligers kunnen altijd eens bellen naar Willy of Ignace.

 

-De kantine blijft ook dit jaar gans de winter open.

 

Hopend op Uw aanwezigheid op de kampioenenviering om de kampioenen mee te helpen vieren,

 

 

Namens het bestuur

Roels Ignace

 

 

 

".....................................................................................................................................................................................

 

Inschrijving Kampioenenviering VZW DE MOLENVISSERS 2004

 

 

Ondergetekende,................................wenst deel te nemen met...personen en ... kinderen aan de maaltijd ter gelegenheid van de kampioenenviering op Zaterdag 30 oktober 2004

 

..........x 39 =.....

..........x 31 =.....

..........x 19 = . ....

met een totaal van:

 

 

 

Handtekening: