VZW DE MOLENVISSERS,                                                                    SNELLEGEM, 30 september 2003

Eernegemweg     121

8490                JABBEKE

(: 050/81.31.20

WWW.MOLENVISSERS.BE

Email: molenvissers@pandora.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden Molenvissers,

 

2003 was een uitzonderlijk jaar. Zeker wat betreft de weersomstandigheden. Een goed voorjaar, een prachtige zomer en een mooie nazomer. Van het weer kunnen we zeker niet klagen. Voor zover ik me kan herinneren is mijn visparaplu niet zo veel nat geweest dit jaar. Ik heb hem eigenlijk meer gebruikt om me te beschermen tegen de zon dan tegen de regen. Komt daarbij nog dat 2003 voor de Molenvissers een heel bijzonder jaar was. Mocht U het nog niet weten. Dit jaar bestaan we 20 jaar. We hebben geprobeerd om er gedurende gans het jaar iets speciaal van te maken. Eerst en vooral de gouden nummer. Tijdens elke wedstrijd werd een gouden nummer getrokken. Hij die het gouden nummer heeft en zijn sector wint wordt bedacht met een extra geldprijs. Wie dacht dat we die nooit zouden moeten uitbetalen is mis. Reeds twee vissers wisten hun gouden nummer te verzilveren (doordenkertje…). Daarnaast hadden we ook de wedstrijd van alle kampioenen en koningen over de twintig jaar. Het werd een prachtig evenement. Mooi weer, grote opkomst en goeie vissers. Het was een fijn moment om nog eens vrienden terug te zien en het werd een boeiende wedstrijd. Met Patrick VERPLANCKE als winnaar mogen we zeggen dat we een groot kampioen hebben. Patrick vist al ja……aaaaren bij ons. Steeds in de top, een keertje een wedstrijd winnen maar dit evenement winnen was denk ik toch één van zijn mooiste overwinningen. Proficiat Patrick. De kleine uit Wijnendale, Mahieu Hedwig heeft met zijn tweede plaats bewezen dat hij het ook nog altijd kan. Miguel Verstraete die de derde plaats wist weg te kapen heeft ons beloofd dat hij volgend jaar terug naar de Molenvissers komt. Als dat zo is zullen we ons terug moeten schrap zetten. Na de prachtige wedstrijd werd de dag afgesloten met een prachtige receptie en nog wat trommelgeroffel. De sfeerbeelden van de receptie vindt U terug op onze website.

 

De vangsten waren begin dit jaar goed tot zeer goed, met uitschieters tot boven de tweehonderd kilo per wedstrijd. Op de wedstrijd van het 20 jarig bestaan werd 238 kg vis gevangen, op de wedstrijd van Franky Colpaert zelfs 242 kg. Toen de hittegolf aanbrak begonnen ook de vangsten te verminderen en dat is zo gebleven tot nu. Ook op de marathon werd minder gevangen dan vorige jaren. Het bestuur zal zeker een inspanning doen om tijdens de winter en volgend jaar een deftige visuitzetting te doen. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief.

 

Inmiddels zijn terug een aantal kampioenen en koningen gekend. We wachten enkel nog op de laatste wedstrijd van de 50 plussers om de kampioen in die categorie te kennen. Eddy Seynaeve, Van Roose  Noël en Marnix Moerman hebben de beste uitgangspositie. Eddy Seynaeve wist ondertussen wel beslag te leggen op de titel van koning bij de 50 plussers. In het matchhengelen moest Johan BOGAERT nipt de duimen leggen voor Eddy Seynaeve. Johan trok de laatste wedstrijd een slechte plaats en ondanks het feit dat hij zich weerde als een duivel in een wijwatervat kon hij Eddy niet van de eerste plaats houden. Koning matchthengelen werd DOOM Norbert. Norbert vist al sinds jaren met de match en is één van onze oudste vissers. Beslist een verdiende overwinning. Proficiat Norbert.

Bij de vaste stok-vissers viel aan het meesterschap van Filip VANGANSBEKE zeker niet te twijfelen. Filip won drie van vijf wedstrijden en eindigt met 7 punten. Zijn vismaat Rudy Claeys werd tweede met 12 klassementspunten en Patrick Verplancke derde met eveneens 12 klassementspunten doch minder aantal wedstrijdpunten. Rudy beloofde ons dat hij nog een paar “maten” gaat mee brengen volgend jaar. Precies of de rest al niet genoeg slagen gekregen heeft, dat belooft. Tussen haakjes, Rudy CLAEYS werd ook koning vaste stok.

 

Bij de paling kon meester Jan Nulens terug beslag leggen op de titel van palingkampioen en ook op die van koning. Van een dubbelslag gesproken Tenslotte wist Matthias DEVRIESE net zoals verleden met Wouter GEERLANDT de koppelmarathon te winnen. Wouter en Matthias hengelden 64,875 kg bijeen. Proficiat aan alle winnaars en zij die nog winnaar moeten worden.

 

Deze koningen en kampioenen worden in de bloemetjes gezet en mogen ook nog een mooie prijzenpot meenemen naar huis. Hoe kan dit beter gebeuren dan bij een gezellig etentje? Dit etentje wordt dit jaar iets heel speciaal. Naar jaarlijkse gewoonte gaat onze feestmaaltijd door in Feestzaal DE VREDE, Moerdijkstraat, 94 te ICHTEGEM,  Datum van het gebeuren: 25 oktober 2003 vanaf 18.30 Hr. We nodigen iedereen uit om samen met de koningen en kampioenen en het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS mee te vieren. Na de maaltijd is er ook gelegenheid tot een dansje. Omdat iedereen zich goed geamuseerd heeft besloten we dezelfde discobar te nemen, disco  SEAGULL . Zoals elk jaar is er tevens een tombola voorzien waarbij men ALTIJD prijs heeft.  Onder de aanwezige vissers wordt ook een 3 daags visarrangement voor twee personen verloot. Het is een arragement in het Hart van Onderdijk in Nederland. Het menu van de maaltijd vindt U hier onder. Omdat we twintig jaar bestaan kozen we voor een brunch. Vandaar dat we een uurtje vroeger beginnen dan gewoonlijk. Normaal kost zo’n brunch 37 € maar omdat we 20 jaar bestaan legt het bestuur 7 € per man bij. De brunch kost dus maar 30 €. Kinderen tot 12 jaar betalen 19 € en kleuters 9 €.

Wie wil inschrijven voor het souper wordt gevraagd het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en aan de voorzitter te bezorgen voor 20 oktober 2003.

Mogen wij U ook vragen samen met de inschrijving op te geven met wie U graag aan tafel zou zitten. We zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden voor de tafelschikking.

 

Aperitief met oesterbar

{

Buffet van verfijnde koude voorgerechten

{

Roomsoep

{

Buffet van vis en vleesgerechten, groentenparade en aardappelen

+

 

Groot buffet van nagerechten met koffie

{

Drank inbegrepen tot na de koffie (water, cola, wijn en gewone bieren)

{

De inschrijvingen, reservaties en afrekening voor de feestmaaltijd dienen te gebeuren bij de voorzitter De Voogt Willy (adres en telefoon zijn vermeld in de hoofding van deze nieuwsbrief). Men kan ook 30  €. per persoon storten op rekeningnummer 775-5168754-33 met de vermelding “Vzw de Molenvissers ../.. personen aan 30 / 19 €.” De tafelreservatie dient dan wel telefonisch te gebeuren. Inschrijvingen worden ten laatste tegen 20/10/2003 verwacht. Voor de inschrijvingen kan men, zoals reeds eerder aangehaald, de strook op de laatste pagina gebruiken.

 

Op  de kampioenenviering worden uiteraard ook bekers en prijzen overhandigd aan de best geklasseerden uit de klassementen:

FVaste hengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FMatchhengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FPalingkampioenschap: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

F50 plussers en mindervaliden: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FKoningschappen:match, vaste stok,paling en 50 plussers: telkens één beker

FWinnaars koppelmarathon: elk een trofee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterkriterium

Ook dit jaar wordt tijdens de winter een criterium over vier wedstrijden ingericht. Er wordt gevraagd op voorhand in te schrijven bij Ignace Roels (0475/56.26.82) Bij hem kun je terecht voor inlichtingen. Onthou alvast volgende data voor het wintercriterium:

F 08 Nov 2003

F 15 Nov 2003

+  6/3/2004 en 20/3/2004. Alle wedstrijden vinden plaats aan de vijver van de VZW DE MOLENVISSERS.

-Er wordt telkens gevist van 13.00 tot 16.00 uur

-Alle hengelwijzen toegelaten. Er zijn geen beperkingen op voeder en levend aas.

-Vissen in 2 sectoren

-Bij slecht weer (vriesweer) dient men telefonisch contact te nemen met Willy of Ignace om te weten of de wedstrijd door gaat of niet.

-Men moet geen lid zijn van de MOLENVISSERS om te mogen deelnemen

-Voor het eindklassement tellen enkel de drie beste wedstrijduitslagen. Worden er minder wedstrijden gevist, bijv. door slechte weersomstandigheden dan mag je in ieder geval een wedstrijd laten vallen voor het eindklassement. Vb 3 wedstrijden gevist, dan tellen er slechts twee mee voor het eindklassement.

-Prijzengeld: per wedstrijd 14 geldprijzen (50 Euro) + beker

-Eindklassement : 200 Euro te verdelen over tien man. (50-37-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5,5 Euro)

Begin 2003 werd Philip DEROUS winterkampioen.

 

Visuitzettting

Gezien we terug een goed jaar achter de rug hebben werd besloten een degelijke visuitzetting te doen. Er wordt niet minder dan 4000 Euro  vis besteld, als volgt verdeeld:

1. 300 kg zomerbrasem (die geleverd wordt in juli 2004)

4.                     100 kg voorn

2. 100 kg paling van 8 à 12 stuks per kilo (levering in mei of juni 2004)

5.                      600 kg brasem

3. 200 kg winde

6.                      100 kg karper

 

Weetjes:

-We dringen er nogmaals op aan om vooral ’s nachts (en zeker tussen 22 en 06 uur) de stilte rond de vijver te bewaren. Wie geen vergunning heeft om te vissen of niet aan het vissen is heeft daar niets verloren. Een visvijver is geen camping. Dit geldt als laatste verwittiging. Die het schoentje past trekke het aan.

 

-De kantine blijft ook dit jaar gans de winter open.

 

Hopend op Uw aanwezigheid op de kampioenenviering om de kampioenen mee te helpen vieren,

                                                           Namens het bestuur

                                                           Roels Ignace

".....................................................................................................................................................................................

 

Inschrijving Kampioenenviering VZW DE MOLENVISSERS

 

 

Ondergetekende,................................wenst deel te nemen met...personen en ... kinderen aan de maaltijd ter gelegenheid van de kampioenenviering op Zaterdag 25 oktober 2003

 

..........x 30 € =.....      

..........x 19 €    =      ......€

met een totaal van:       

 

 

 

                                                                         Handtekening: