VZW DE MOLENVISSERS,                                            SNELLEGEM, 27 september 2002

Eernegemweg     121

8490        JABBEKE

(: 050/81.31.20

WWW.MOLENVISSERS.BE

Email: molenvissers@pandora.be

 

 

 

 

 

Beste leden Molenvissers,

 

2002 was het jaar van de extremiteiten en dit in alle opzichten. In 2002 hebben we diverse malen gehoord: “het is de eerste maal dat…..”. Om te beginnen ons leden aantal, het is inderdaad de eerste maal dat we terug zoveel leden hebben, 221 in het totaal om juist te zijn. We hebben zelfs leden uit Nederland, uit Brussel, uit Gent, van overal komen ze. We kunnen hieruit enkel besluiten dat het goed moet zijn in onze club. We doen ook al het mogelijke om onze vissers te informeren. Onze website heeft inmiddels 2000 bezoekers gehad en zelfs vanuit Tsjechië ontvingen we een email en een positieve reactie. Indien jullie voorstellen hebben voor de website, mooie foto’s en andere ideeën, aarzel dan niet een mailtje te zenden naar molenvissers@pandora.be.

 

Over de vangsten mogen we dit jaar evenmin klagen. Op het koningschap match was het inderdaad de eerste maal dat 16 van de 26 vissers geen vis konden vangen en dat in het totaal slechts 14, 5 kg vis werd gevangen, gemiddeld 557 gram per man. Dit had alles te maken met “het keren van het water”. We zijn ei zo na aan een vissterfte ontsnapt. De week erop was de toestand volledig hersteld en werd er op het koningschap vaste stok 208 kg vis gevangen. Het was ook de eerste maal in 18 jaar dat we regen hadden op de marathon. Voor het eerst in ons bestaan waren er zo veel juniores die deelnamen aan de lesdagen, niet minder dan 35.

 

Inmiddels zijn terug een aantal kampioenen en koningen gekend. Wanneer deze nieuwsbrief verspreid wordt zullen de kampioen vaste stok en 50 plussers misschien ook al gekend zijn. De koning 50 plus is ondertussen wel al gekend en is niemand minder dan onze voorzitter DE VOOGT Willy. Een jaartje of twee brugpensioen en veel oefenen doen wonderen. Voor de titel 50 plussers belooft het nog een spannende strijd te worden tussen Eddy Seynaeve, Marcel Nobus en Marnix Moerman. Eddy heeft intussen al zijn titel bij het matchvissen verzekerd. Ignace Roels en Matthias Devriese moesten nipt de duimen leggen. De koning matchhengelen is een nieuwkomer, BOGAERT Johan. Bij de wedstrijden zelf kon Johan slechts drie van de vijf maal deelnemen en hij behaalde daar een 3°, 2° en 4° plaats. Als Johan volgend jaar terug deelneemt zal hij in de gaten moeten gehouden worden, beslist een titelkandidaat.  Bij de paling kon meester Jan Nulens beslag leggen op de titel van palingkampioen en Rogier HOLLEZ werd koning. Tenslotte werd Matthias DEVRIESE koning vaste hengel en wist hij tezamen met Wouter GEERLANDT de koppelmarathon te winnen. Wouter en Matthias hengelden 72,400 kg bijeen. Proficiat aan alle winnaars en zij die nog winnaar moeten worden.

 

Deze koningen en kampioenen worden in de bloemetjes gezet en mogen ook nog een mooie prijzenpot meenemen naar huis.  Hoe kan dit beter gebeuren dan bij een gezellig etentje? Deze maaltijd gaat naar jaarlijkse gewoonte door in Feestzaal DE VREDE, Moerdijkstraat, 94 te ICHTEGEM,  een prachtige zaal waar het zeer lekker eten is. Datum van het gebeuren: 26 oktober 2002 vanaf 19.30 Hr. We nodigen iedereen uit om samen met de koningen en kampioenen en het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS mee te vieren. Na de maaltijd is er ook gelegenheid tot een dansje. Omdat iedereen zich goed geamuseerd heeft besloten we dezelfde discobar te nemen, disco  SEAGULL . Zoals elk jaar is er tevens een tombola voorzien waarbij men ALTIJD prijs heeft. Het menu van de maaltijd vindt U op de volgende pagina. Voor de prijs van € 27,5 wordt U een heerlijke maaltijd voorgeschoteld inclusief drank bij het eten (twee glazen rode of  witte wijn). Zij die verleden jaar aanwezig waren zullen dit zeker bevestigen. Omdat het zo lekker was hebben we gekozen voor dezelfde menu. Kinderen tot 12 jaar betalen de helft van de prijs, € 14  (lichtjes afgerond naar boven). Wie wil inschrijven voor het souper wordt gevraagd het strookje op de laatste bladzijde in te vullen en aan de voorzitter te bezorgen voor 19 oktober 2002.

Mogen wij U ook vragen samen met de inschrijving op te geven met wie U graag aan tafel zou zitten. We zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden voor de tafelschikking.

 

Aperitief met versnaperingen en twee warme toastjes

{

Roomsoep

{

Warm buffet

Gebraseerde ham, kalkoen, filet pur met béarnaise saus en lamskroontje

+

2 glazen rode of witte wijn

Presentatie in de zaal met bijbehorende sauzen, groenten en aardappelen waarvan men zich naar hartelust kan bedienen

{

Gebak en koffie

{

De inschrijvingen, reservaties en afrekening voor de feestmaaltijd dienen te gebeuren bij de voorzitter De Voogt Willy (adres en telefoon zijn vermeld in de hoofding van deze nieuwsbrief). Men kan ook 27,5 €. per persoon storten op rekeningnummer 775-5168754-33 met de vermelding “Vzw de Molenvissers ../.. personen aan 27,5 / 14 €.” De tafelreservatie dient dan wel telefonisch te gebeuren. Inschrijvingen worden ten laatste tegen 19/10/2002 verwacht. Voor de inschrijvingen kan men, zoals reeds eerder aangehaald, de strook op de laatste pagina gebruiken.

 

Op  de kampioenenviering worden uiteraard ook bekers en prijzen overhandigd aan de best geklasseerden uit de klassementen:

FVaste hengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FMatchhengel: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FPalingkampioenschap: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

F50 plussers en mindervaliden: 14 geldprijzen (200 €) en een beker

FKoningschappen:match, vaste stok,paling en 50 plussers: telkens één beker

FWinnaars koppelmarathon: elk een trofee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterkriterium

 

Ook dit jaar wordt tijdens de winter een criterium over vier wedstrijden ingericht. Er wordt gevraagd op voorhand in te schrijven bij Ignace Roels (0475/56.26.82) Bij hem kun je terecht voor inlichtingen Onthou alvast volgende data voor het wintercriterium:

F 09 Nov 2002

F 30 Nov 2002

+  8/3/2003 en 22/3/2003 Alle wedstrijden vinden plaats op de vijver van de VZW DE MOLENVISSERS.

-Er wordt telkens gevist van 13.00 tot 16.00 uur

-Alle hengelwijzen toegelaten. Er zijn geen beperkingen op voeder en levend aas.

-Vissen in 2 sectoren

-Bij slecht weer (vriesweer) dient men telefonisch contact te nemen met Willy of Ignace om te weten of de wedstrijd door gaat of niet.

-Men moet geen lid zijn van de MOLENVISSERS om te mogen deelnemen

-Voor het eindklassement tellen enkel de drie beste wedstrijduitslagen. Worden er minder wedstrijden gevist, bijv. door slechte weersomstandigheden dan mag je in ieder geval een wedstrijd laten vallen voor het eindklassement. Vb 3 wedstrijden gevist, dan tellen er slechts twee mee voor het eindklassement.

-Prijzengeld: per wedstrijd 14 geldprijzen (50 Euro) + beker

-Eindklassement : 200 Euro te verdelen over tien man. (50-37-25-20-17,5-15-12,5-10-7,5-5,5 Euro)

Tussen haakjes in 2002 werd Geert Compernolle de winterkampioen.

 

Visuitzettting

Gezien we terug een goed jaar achter de rug hebben werd besloten een degelijke visuitzetting te doen. Er wordt niet minder dan 4000 Euro  vis besteld, als volgt verdeeld:

1. 200 kg zomerbrasem (die geleverd wordt in juli 2003)

4.                     200 kg voorn

2. 150 kg paling van 8 à 12 stuks per kilo (levering in mei of juni 2003)

5.                      600 kg brasem

3. 200 kg winde

6.                      20 stuks snoek

 

Wedstrijdnieuws

De laatste wedstrijd voor de 50 plussers gaat door op 9 oktober 2002 van 13.00 tot 17.00 uur. Vissen tot 18.00 uur zou niet gaan omdat het reeds te vroeg donker wordt.

 

Weetjes:

-Om de lieve vrede met de buren te bewaren zullen in verband met het nachtvissen een aantal maatregelen genomen worden:

·      er mag aan de lage kant enkel nog nachtvissen gedaan worden in een afgebakende zone. Het bestuur zal die zone afbakenen

·      de nachtvissers mogen geen bezoek meer ontvangen van personen die geen vergunning hebben en niets met het vissen te maken hebben. Ze zijn zelf verantwoordelijk om dergelijke bezoekers weg te zenden

·      er wordt de karpervissers nogmaals op gewezen dat de stilte rond de vijver moet bewaard worden. Er wordt ook gevraagd zelf een vuilniszak mee te brengen om na het vissen de stek op te ruimen.

Het bestuur zal van zijn kant al het nodige doen om nieuwe karper aan te kopen.

 

-De kantine blijft ook dit jaar gans de winter open.

 

-Er gaan stemmen op om volgend jaar enkele wedstrijden vaste hengel, bijvoorbeeld 2 of drie te laten doorgaan op zaterdag ipv de zondag. Er zou dan ook 4 uur gevist worden. Wedstrijden met de matchhengel zouden plaats vinden van 10 tot 15 uur.  Gelieve Uw mening te laten kennen aan het bestuur. Bent U hiermee akkoord of niet?

 


Hopend op Uw aanwezigheid op de kampioenenviering om deze kampioenen mee te helpen vieren,

                                                           Namens het bestuur

                                                           Roels Ignace

".....................................................................................................................................................................................

 

Inschrijving Kampioenenviering VZW DE MOLENVISSERS

 

 

Ondergetekende,................................wenst deel te nemen met...personen en ... kinderen aan de maaltijd ter gelegenheid van de kampioenenviering op Zaterdag 26 oktober 2002

 

..........x 27,5 € =.....      

..........x 14 €    =      ......€

met een totaal van:       

 

 

 

                                                                         Handtekening: