VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                        Jabbeke,3/3/2007

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

Beste vrienden vissers. Wie dacht dat de Molenvissers zich tijdens de winter in een diepe winterslaap bevonden vergist zich schromelijk. Nu ja, winter. Tegenwoordig noemen ze dat winter maar het zijn allemaal geen winters meer gelijk vroeger. Als we tijdens de maanden maart en april van sneeuw en ijzel gespaard blijven kunnen we moeilijk zeggen dat we een winter hebben gehad. Het was meer een regenseizoen. Met nu en dan een stormpje, maar ook heel mooie dagen. Door de enkele straaltjes zon zijn er toch al enkele dapperen die de hengels opnieuw van onder het stof gehaald hebben. Anderen hebben een datum vooropgesteld om te herbeginnen en wijken daar geen duimbreed vanaf. Zo was ik op 2 maart 2007 getuige van het feit dat vier van onze leden de fikse wind en een regenbui trotseerden om een visje te vangen. En ja hoor, mooie voorns werden vrij snel gehaakt. Het werd me echter te koud en wat er verder nog gevangen werd weet ik dus niet. Komen we dan tenslotte bij de derde categorie. Wachten tot het echt visbaar weer is dus en meestal zijn dat diegenen die het in de kantine het best kunnen uitleggen. Vis zullen we dit jaar zeker vangen. Sommigen hebben dit ondanks het koude weer al bewezen. We hopen ook dat de sfeer onder de leden familiaal, gemoedelijk en rustig blijft. Zodat we als Molenvissers mogen naar voor komen als een hechte groep vrienden. Het bestuur heeft in ieder geval zijn best gedaan om er voor te zorgen dat de nodige vis werd uitgezet. Hiermee komen we dan aan het volgende punt.

2. Visuitzetting

 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we een flinke visuitzetting gedaan. Er werd niet minder dan 5880 Euro vis aangekocht, als volgt verdeeld:

-100 kg paling

-150 kg voorn

-100 kg karper

-1500 kg brasem

-250 kg winde

-100 kg zeelt

In het totaal 2200 kg. Wie nu nog durft te zeggen dat de Molenvissers geen vis uitzetten of gierigaards zijn is op zijn minst een flauwe grappenmaker, om maar niet te zeggen een zeveraar. Enfin, laat ons beleefd blijven en het leuk houden.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

 

Aan het algemeen reglement werd slechts één wijziging aangebracht, namelijk dat nachtvissen verboden wordt. Er mag nog tot één uur ’ s nachts gevist worden met een nachtvergunning van 25 Euro. Maar tussen één uur ’s nachts en zonsopgang is het VERBODEN te vissen. Men mag ook niet blijven overnachten langs de vijver, ook al vist men op dit moment niet.  Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact.

De goedgevulde wedstrijd-kalender voor 2007 vindt U in de bijlage aan deze nieuwsbrief.

 

b. Wedstrijdreglement

 

Het “gouden nummer werd afgeschaft. Anders is er aan het wedstrijdreglement niets veranderd.

c. Mindervaliden en  50+

 

Net zoals verleden jaar krijgen de 50 plussers terug de mogelijkheid een vergunning van 15 Euro te kopen. Deze vergunning laat je toe ENKEL de woensdag te vissen. Zodoende kun je deelnemen aan de wedstrijden 50 plus. Voor 15 luttele eurotjes meer heb je wel een jaarvergunning. De vergunning van 15 Euro kan enkel in de kantine aangeschaft worden. Als je wil deelnemen aan de wedstrijden 50 plus, neem dan contact met DE VOOGT Willy, voor zover je dit nog niet gedaan hebt. Willy zal U kunnen zeggen of er nog plaats is of niet.

Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke zijn een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen bij de voorzitter Willy De Voogt.

 

c. Junioreswedstrijden

 

De junioreswedstrijden zullen terug plaats vinden tijdens de verlofperiodes. Zodoende kan iedereen deelnemen.

Er wordt gevist van 14.00 tot 17.00 uur. De data vind je ook in de lijst in bijlage.

Inschrijving om 12 uur in de kantine. Er mag enkel met de vaste hengel gevist worden met een maximum lengte van 8 meter. Zodoende heeft iedereen evenveel kansen. Men mag deelnemen tot de leeftijd van 16 jaar. Wie zestien wordt in 2007 mag ook nog deelnemen.

 We organiseren natuurlijk nog altijd de donderdag voor de koppelmarathon onze lesdag voor juniores. Dit jaar is dit op donderdag 26 juli 2007 van 09.00 tot 16.00 uur. LET WEL dit jaar kunnen enkel vissertjes die de opleiding nog NOOIT gevolgd hebben deelnemen. Voor de andere vissertjes is er in de namiddag een wedstrijd voorzien van 14 tot 17 uur.

 

d. Palingwedstrijden

 

Ook hier zijn er geen noemenswaardige wijzigingen te verwachten. Er vinden 5 wedstrijden plaats en een open palingwedstrijd.

 

  1. Grote Prijs GIRI sport
  2.  

Gino Beels van GIRI sport, sponsort terug de koppelwedstrijd, waarvoor hartelijk bedankt. Hij schenkt ons 100 Euro prijzengeld. Dit wil dus zeggen dat er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.

De wedstrijd gaat door op 02 juni 2007 van 10 tot 15 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 15/5/2007. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij en er moet op voorhand ingeschreven worden. Er is plaats voor 22 koppels.

 

5. Andere wedstrijden

 

-Op 8/7/2007 vindt voor de vierde maal de dameswedstrijd Grote Prijs Gilbert Vanhee plaats. We danken Gilbert en de andere sponsors voor hun steun.

 

-Feederwedstrijd: op 19 mei 2007. Dit is nieuw, enkel voor leden en gesponsord door GEERS, waarvoor dank. Er mag enkel met de feeder gevist worden, katapult verboden.

 

-Koppelwedstrijd 50 plus: op dinsdag 17/707. Gesponsord door Geers en Giri Sport.

 

6. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen).. Hoe meer mensen er zich aansluiten des te groter en sterker drukkingsgroep we vormen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 7 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V. Jammer genoeg halen we dit hier elk jaar aan en zijn er toch zo weinig mensen ge-ïnteresseerd. Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijd-vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de secretaris ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

 

7. Onderhoud vijver

 

Zoals ik reeds gezegd heb zijn we niet in winterslaap gegaan. Het bestuur en enkele leden van de club (Pieter Jan en Wouter) hebben de vijver een grondige opknapbeurt gegeven. Alle bomen werden gesnoeid, oevers werden verstevigd en Rik en Guillaume hebben er voor gezorgd dat iedere plaats langs de lage kant voorzien werd van een deftige trap. We zouden dan ook graag willen dat jullie die trappen GEBRUIKEN om naar de visplaats te gaan. Op die manier worden de oevers beschermd.

Een andere zaak is vuilnis rond de vijver. Kraaien en ratten strooien alle vuilnis die in de vuilnisbakken zit in het rond. Vandaar dat dit jaar ENKEL nog op de parking aan inkom van de vijver een grote vuilnisbak zal staan. We vragen de leden ZO VEEL MOGELIJK vuilnis terug mee te nemen naar huis. Iedereen heeft praktisch een voederkuip mee. Na het vissen is die leeg. Stop er asjeblief je vuilnis in en gooi die thuis in de vuilbak. Wie zondigt tegen dit principe, met andere woorden vuilnis laat rondslingeren of achterlaat zal slechts één verwittiging krijgen. Tweede verwittiging is buiten. Er zal zeer streng worden toegezien op dit item. Dus…..beter voorkomen dan genezen.

 

8. Weetjes

 

-De Pier (Hengelvereniging van Ford New Holland) vist op onze vijver op 9/4/2007 en 22/9/2007. Gelieve hiermee rekening te houden. De vijver is die dagen gesloten.

 

-Zij die nog een geldprijs of beker moeten afhalen of een nieuwe vergunning wensen aan te schaffen kunnen dit doen op 23 en 24 maart 2007 . De kantine zal open zijn van 13 tot 16 uur. Ook op zondagvoormiddag is de kantine steeds open.

 

-Op 17 en 18 maart 2007 telkens vanaf 09.00 uur: open deur dag bij LOKAAS GEERS te BRUGGE.

 

We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2007.

 

9. Wedstrijdkalender 2007  

Zie bladzijde 3.