VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                          Jabbeke,7/3/2005

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

 

Een nieuw jaar is al terug een flink eind begonnen. Daar waar we verleden jaar al vrij snel konden genieten van een leuk voorjaarszonnetje vond Koning Winter het dit jaar nodig om eind februari - begin maart nog eens flink na te trappen. Het gure weer zorgde er zelfs voor dat we onze 3° winterwedstrijd moesten schrappen. Dit is nog niet veel gebeurd maar dit jaar konden we op 5 maart 2005 toch niet vissen. De vijver was namelijk dichtgevroren. Nog geen veertien dagen later konden we onder een stralend voorjaarszonnetje onze laatste wedstrijd van het wintercriterium vissen. En ja hoor, het resultaat mocht er zijn. Veel en grote vissen. Jan Nulens kan zich nu al kampioen noemen want hij won het criterium met een eerste, tweede en derde plaats. Proficiat Jan. Ondertussen heeft het bestuur niet stilgezeten. Er werd wat aan de oevers gewerkt en de touwen moesten beletten dat aalscholvers ons visbestand kwam uitdunnen. Deze touwen hangen en wegdoen is ook een flink karwei.

2. Visuitzetting

 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de vis in de winter uitgezet. Dit jaar hebben we een nieuwe leverancier onder de arm genomen namelijk Aquality uit Dentergem. Kwestie van een beginnend zelfstandige ook iets te gunnen. De mensen die de visuitzettingen hebben bijgewoond waren in ieder geval enthousiast. Mooie en grote vissen, vooral de winde. We zullen zien wat de toekomst geeft.

Volgende vis werd uitgezet:

-200 kg voorn

-150 kg karper

-1000 kg brasem

-300 kg winde

en nog eens 500 kg brasem. Dus goed voor meer dan 2000 kg. Die nog klaagt weet niet waarover hij praat.

De palingvissers hebben nog hun 100 kg paling tegoed. De paling wordt eind april of begin mei uitgezet.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

Aan het algemeen reglement werden geen wijzigingen aangebracht. Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact.

De goedgevulde wedstrijd-kalender voor 2005 vindt U in de bijlage aan deze nieuwsbrief.

 

b. Wedstrijdreglement

Aan het wedstrijd reglement is niets veranderd.  

Het “gouden nummer” blijft behouden.

 

 

b. Mindervaliden en  50+

De 50 plussers blijven nog altijd de meest actieve vissers van onze club. Hoe kan het ook anders: een zee van tijd. De randacitiviteiten zoals hutsepot souper, pannekoekennamiddag enz. gaan ook nog altijd verder. De wedstrijden voor 50 plussers blijven uiteraard doorgaan. Het reglement wordt niet gewijzigd.

Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke zijn een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen bij de voorzitter Willy De Voogt.

 

c. Junioreswedstrijden

De junioreswedstrijden zullen terug plaats vinden tijdens de verlofperiodes. Zodoende kan iedereen deelnemen.

Er wordt gevist van 14.00 tot 17.00 uur op volgende data: vrijdag 6 Mei 2005, woensdag 25 mei 2005, woensdag 6 Juli 2005, woensdag 3 augustus 2005 en weonsdag 24 augustus 2005.

Inschrijving om 12 uur in de kantine. Er mag enkel met de vaste hengel gevist worden met een maximum lengte van 8 meter. Zodoende heeft iedereen evenveel kansen. Men mag deelnemen tot de leeftijd van 16 jaar. Wie zestien wordt in 2005 mag ook nog deelnemen.

 We organiseren natuurlijk nog altijd de donderdag voor de koppelmarathon onze lesdag voor juniores. Dit jaar is dit op donderdag 28 juli 2005 van 09.00 tot 16.00 uur.

 

 

d. Palingwedstrijden

Ook hier zijn er geen noemenswaardige wijzigingen te verwachten.

 

4. Supercup

Wat iedereen al lang gevreesd had is dus waarheid geworden. De supercup is een stille dood gestorven. Net geen vijftien jaar geworden. In feite was het idee voor de supercup afkomstig van Daniel Spillier. Hij begon er voor het eerst mee in 1989. Het idee was een teamwedstrijd te houden. De eerste jaren lukte dat vrij aardig en de eerste supercup werd na vier jaar gewonnen door Eernegem. Onder druk van de andere clubs werd toen een individueel klassement opgemaakt. Niet goed bleek achteraf. In plaats van een teamwedstrijd werd het een individuele prestigeslag. Zo was het oorspronkelijke doel, een wedstrijd per team, ver weg.

Het afschaffen van het individueel klassement kon de samenhorigheid ook niet meer verbeteren. In 1999 zegde Daniel ons vaarwel en nam ondergetekende de organisatie over. Jammer genoeg voor niet lang. Ik houd er toch aan alle clubs die ooit meegewerkt hebben en hun verantwoordelijken te bedanken voor de samenwerking en voor hun sportiviteit. Misschien komen we ooit wel eens op een nieuw idee voor een supercup of zo.

In september gaan we in ieder geval van start met een onderling duel tussen Eernegem en Snellegem. Geen grootse bedoening maar een wedstrijd onderling waarbij sportiviteit en clubgeest op de eerste plaats komt. De hengelkeuze is vrij. Men vist zoals men wil. Verdere details volgen nog.

 

5  Grote Prijs Hengelsport Yvan

Deze wedstrijd begint stilaan een vaste plaats te krijgen op onze agenda. Yvan komt terug naar voor als sponsor van deze wedstrijd. Hij schenkt ons 100 Euro prijzengeld. Dit wil dus zeggen dat er een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.

De wedstrijd gaat door op 16 Juli 2005 van 10 tot 15 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 31/5/2005. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden.

 

6. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Slechts op deze manier kunnen we proberen de toekomst van de hengelsport veilig te stellen. Hoe meer mensen er zich aansluiten des te groter en sterker drukkingsgroep we vormen. En geloof me vrij, druk kan er zeker uitgevoerd worden. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 6,5 € ontvang je iedere maand het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het VVHV.  We zouden dit ook in het lidgeld kunnen doorrekenen door iedereen automatisch te laten aansluiten. Dan moeten we de prijs van de vergunningen opslaan en dat willen we niet. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of hij nog 6,5 Euro over heeft om zijn hobby te steunen.

Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijdvergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de secretaris ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

7. De MOLENVISSERS nog altijd op het net.

Ondertussen al een flinke site geworden waarop we al heel veel positieve reacties kregen. Voor de laatste info nog steeds terecht op WWW.MOLENVISSERS.BE  .

De VZW De Molenvissers zijn bereikbaar via het e-mailadres : molenvissers@pandora.be.

We trachten de site zo veel mogelijk up to date te houden. Frisse en nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Je laat het maar weten.

Graag hadden we ook wat meer email-adressen gehad van onze leden. Dit is handig als je snel, goedkoop en correct iemand wil bereiken. Zend dus zo vlug mogelijk je emailadres door. Misschien maken we dan wel de nieuwsbrief per email over. Of kunnen we last minute berichten direct naar je toesturen.

 

8. Weetjes

 

-De Pier (Hengelvereniging van Ford New Holland) vist op onze vijver op 28/3/2005 en 3/9/2005. Gelieve hiermee rekening te houden. De vijver is die voormiddagen gesloten.

 

-Op Zondag 5 juni 2005 vindt voor de tweede maal de dameswedstrijd Grote Prijs Gilbert Vanhee plaats. Deze wedstrijd was verleden jaar al een groot succes en dit jaar zal dat zeker ook zo zijn. We hopen op prachtig weer en een sterk deelnemersveld.

 

-Tenslotte willen we er bij de leden nogmaals op aandringen om:

*de stilte te bewaren rond de vijver, vooral voor en na de wedstrijden.

*te parkeren op de voorziene plaatsen dwz parkings naast kantine en achteraan de vijver

We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2005.

9. Wedstrijdkalender 2005  Zie bladzijde 3.