.

                              VZW DE MOLENVISSERS                                                             Zedelgem 1 Maart 2015

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2015 toe. Ondertussen zijn we februari en van een echte winter kunnen we niet spreken. Veel last hebben we van het winterweer nog niet gehad. Hopelijk blijft het zo en kunnen we in maart terug van start gaan met de winterwedstrijden. Aangezien de aalscholvers niet massaal op de vijver aanwezig zijn dit jaar hebben we het risico genomen om geen touwen over de vijver te spannen. Dit bespaart ons een pak werk en laat de vissers toe om tijdens de winter ook eens een lijntje uit te gooien. Aan de karpervissers willen we nog steeds vragen om weg te blijven uit de omgeving van de woningen van de buren. Dit geldt voor de winterperiode. Dus liever geen tenten tussen de nrs 8 en 12 en tussen de nummers 17 en 23. Voor diegenen die het nog niet wisten of ondervonden hebben: we hebben een nieuwe regering. Niet alleen de burger wordt getroffen door het beleid van de regering ook onze VZW is het slachtoffer. Ingevolge een controle van de belastingen dienen we voor het eerst in dertig jaar taks te betalen op de lidkaarten. We verlenen een visrecht en hierop moeten taksen betaald worden. Zoals U weet betaalt ieder lid slechts 40 Euro lidgeld per jaar. Van de inkomsten gaat 90 % integraal naar visaankoop en 1% naar verzekering. Er rest ons dus slechts 9% voor de aankoop van cocolietenkrijt, korrels, betalen huur vijver enz. U zult begrijpen dat die 9% zelfs niet voldoende zijn om die kosten te dekken. We hebben uiteraard nog onze kantine en die brengt iets op. Maar……..ook hier heeft de regering iets gevonden. Het GKS of geregistreerd kassasysteem (witte kassa genoemd). We gaan niet uitweiden of in detail treden maar ook dit staat ons te wachten. De onmiddellijke reactie van de horecasector is dat de prijs van een pint terug omhoog gaat. Met andere woorden : ze zijn stilaan onze keel aan het dicht knijpen. Dit jaar gaan we de prijs van het lidgeld nog niet verhogen doch volgend jaar zullen we niet anders kunnen willen we nog aan de kosten uit raken. Ook de prijs van de zware bieren zal verhogen met een halve  euro. Dus geen rooskleurige berichten om 2015 te starten maar het kan niet anders willen we als club blijven bestaan. We gaan het hoofd niet laten hangen en vliegen er in maart terug met volle moed in. Hopelijk blijft het weer zo zoals het nu is en kunnen we de winterwedstrijden afwerken. Mocht het weer dusdanig slecht zijn (vorst, storm of ontij) dan bestaat de mogelijkheid nog altijd om de wedstrijden af te schaffen. Hou contact met het bestuur via mail of telefoon om te weten of de winterwedstrijd op 14/3/2015 door gaat. Dit jaar gaan we ook wat meer controle doen op de lidkaarten. Niet alleen de bestuursleden maar ook een aantal leden die reeds jarenlang binding hebben met onze club hebben een controlekaart gekregen met andere woorden ze mogen toezicht doen of de visser een lidkaart heeft of niet. We vragen dan ook om spontaan je lidkaart te vertonen als er om gevraagd wordt.

We kijken alvast uit naar 1 mei 2015 want dan is er een demodag voor de (jeugd)karpervissers, ingericht door CARPCUBE. Deze dag is er niet alleen een demonstratie maar ook een wedstrijd. Er moet nog één en ander afgesproken worden met Ludovic maar hou alvast de website in de gaten. De informatie hierover zal via dit medium verspreid worden.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2015. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

2. Visuitzetting

 

Ondertussen werd de vis die besteld was gedeeltelijk uitgezet.

-100 kg winde

-100 kg zeelt

-1200 kg brasem en 100 kg paling volgen nog. Toch goed voor een paar duizend euro. Ook hier kommer en kwel. De beroepsvissers die op het Ijselmeer vissen zien hun vangstquota (brasem) met 85 % dalen. Ipv zestien weken mogen ze nog één week vissen op het Ijselmeer. Vraag is hoe we in de toekomst nog aan brasem zullen geraken.

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a. Algemeen:

Ook dit jaar kan er terug een lidkaart bekomen worden in de kantine en ook in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. Dit jaar hebben we drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag: 40 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf zonsopgang: 60 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2000: 20 Euro

 

b. Wedstrijdreglementen

In de bestuursvergadering werd beslist enkele wijzigingen door te voeren in de wedstrijdreglementen.

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

U kunt dit op volgende data: 14/3 en 15/3 (in de voormiddag), 28/3 en 29/3 in de voormiddag in de kantine. U kunt ook storten op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. Bijv Roels I, match. De inleg is 3 euro per wedstrijd. Dus voor een gans seizoen vaste stok of match= 15 Euro, 50 Plus=18 Euro.

-Wedstrijden inrichten brengt heel wat met zich mee. Kaarten en enveloppen klaar maken, inschrijvingen doen, kantine open houden, wegen , klassement maken enz Dit alles valt steeds op de schouders van dezelfde personen. Om die reden heeft het bestuur beslist dat de leden mee helpen wegen. Wie op het nr 26 of 52 zit zal mee helpen wegen aan de hoge of lage kant. Zijn deze nummers niet bezet dan helpt de visser die het dichtst hierbij zit. Als men weigert mee te helpen dan wordt U geschrapt uit de uitslag. Bij herhaling wordt U uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijden. Dit komt misschien vrij “agressief” over maar het is beter meteen een sanctie te koppelen dan achter de feiten aan te hollen zoals bijv het “wandelvissen” .We hopen dat iedereen begrip heeft hiervoor.

-een laatste wijziging is de hengelafstand bij match wedstrijden. Deze wordt beperkt tot 34 meter gemeten vanaf de rand van het water. Dit om te voorkomen dat vissers elkaar zouden hinderen bij het feedervissen. Men dient minium 10 meter uit de kant te vissen.

c. Mindervaliden en  50+

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals de vaste stok en match. Ook de 34 meter regel is hier van toepassing.

d. Palingwedstrijden

Hier zijn geen wijzigingen gepland.

e.Karperwedstrijden

Op 22 maart 2015 is er inschrijving voor de karperwedstrijden. Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen en inschrijven in de kantine. Hier kan men niet inschrijven via een storting. Er zullen dit jaar 5 karperwedstrijden gehouden worden.

f. Prijzengelden

Dit jaar worden de wedstrijden terug gesponsord. Hierdoor kunnen we de eerste 14 vissers een extra euro per wedstrijd geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQUALITY

Ook dit jaar zal Ludovic van Carpcube op 6 juni de koppelwedstrijd sponsoren. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld,waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 1/6/2015. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels. De koppelwedstrijd 50 plus wordt ook dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op woensdag 17 juni 2015.

 

5. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 10 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V.  Zij die willen aansluiten of  een A + vergunning wensen (wedstrijd-vergunning of nationale vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

 

6. Weetjes

Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2015.

 

7. Wedstrijdkalender 2015

Zie bladzijde 3.