VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                               Zedelgem 1 Maart 2014

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2014 toe. Weliswaar een beetje laat maar daarvoor niet minder gemeend. Van een winter kunnen we moeilijk spreken. Volgens mij hebben we de zachtste winter gekend sinds jaren. Goed voor de geldbeugel maar niet goed voor de visserij. Als het vriest kan alles eens  tot rust komen. Alle ongedierte vriest kapot. We hebben ook weinig last van aalscholvers omdat die niet aan eten geraken en ons visbestand blijft op peil. Deze winter dus niets daarvan. Vandaar dat we verplicht waren de touwen over de vijver te spannen. Tijdens het krokusverlof zullen deze verwijderd worden zodat er terug naar hartelust kan gehengeld worden. Als we dokter Coussement in het Hengelblad mogen geloven gaat het de goede kant op met de aalscholverpopulatie. Voor ons wil dat zeggen dat het aantal broedkoppels vermindert. Jammer genoeg is er nog altijd geen afschot of verdelging toegestaan in  België. Als je weet dat een volwassen aalscholver 400 tot 500 gr vis per dag eet is de rekening vlug gemaakt. We kunnen enkel hopen dat het verder de goede kant uitgaat en dat het aantal aalschovers nog daalt.

Hopelijk blijft het weer zo zoals het nu is en kunnen we de winterwedstrijden afwerken. Jullie voorzitter staat na twee wedstrijden op kop met 6 punten, gevolgd door Frans Schaep met 9 punten en Eric Duyck met 10 punten. Na twee wedstrijden is echter nog alles mogelijk. Wordt vervolgd op 15 maart 2014. Begin april starten we dan met het nieuwe hengelseizoen. Mocht het weer dusdanig slechter worden (vorst, storm of ontij) dan bestaat de mogelijkheid nog altijd om de wedstrijden af te schaffen. Hou contact met het bestuur via mail of telefoon om te weten of de winterwedstrijd op 15/3/2014 door gaat.

We vragen nogmaals met aandrang aan de leden om tijdens uw bezoek aan de vijver DE STILTE  te bewaren. De visvijver moet een oase van rust zijn en geen speelplein. Als je wil ravotten en spelen moet je naar een pretpark of speeltuin gaan. Houd er ook rekening mee dat we buren hebben die zeer dicht tegen de vijver wonen. We vragen nogmaals met aandrang om ook overdag geen karpertenten te plaatsen in de omgeving van de woningen van de buren. Er is plaats genoeg rond de vijver om karpertenten te plaatsen dat er niet per se tussen de nrs 8 en 12 en tussen de nummers 17 en 23 tenten moeten geplaatst worden. Gebruik uw gezond verstand en respecteer de rust van onze buren. Ze zullen U zeer dankbaar zijn. Laat ons hopen dat 2014 een goed hengeljaar mag worden. We kijken alvast uit naar 1 mei 2014 want dan is er een demodag van Sonubaits, ingericht door CARPCUBE, waarover straks meer. Deze dag is er niet alleen een demonstratie maar ook een wedstrijd. Inschrijven voor deze wedstrijd kan helaas niet meer.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2014. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een vergunning in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw brieventas te stoppen. Wegens enkele wijzigingen zal de kalender herdrukt worden. Zij die ondertussen een exemplaar bekomen hebben kunnen binnenkort een nieuw exemplaar krijgen.

2. Visuitzetting

 

Ondertussen werd de vis die besteld was reeds uitgezet. We wilden eens een extra inspanning doen voor de palingvissers en ondertussen is er reeds 150 kg paling geleverd. Daarnaast hebben we uitgezet:

-1200 kg brasem

-100 kg winde

-100 kg zeelt

-200 kg karper In het totaal 1850 kg of voor meer dan 6000 Euro aan vis.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a. Algemeen:

Vanaf dit jaar kan er terug een lidkaart bekomen worden in de kantine en ook in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. Dit is niet ver van de oude krantenwinkel gelegen. Naast kranten, lotto enz kun je er ook een broodje eten. In dezelfde winkel heb je ook Doortje’s broodjes.

Aan het algemeen reglement zelf wordt dit jaar niets veranderd. Nachtvissen kan tot 01.00 uur maar tussen 01.00 uur en zonsopgang is het nog steeds verboden te vissen.  Dit jaar hebben we drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag: 40 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf zonsopgang: 60 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/1999: 20 Euro

 

b. Wedstrijdreglementen

In de bestuursvergadering werd beslist een kleine wijziging door te voeren in verband met de puntentelling van de wedstrijden. We vissen thans in twee sectoren waarbij de algemene winnaar hij of zij is die het meest gevangen heeft of het meest wedstrijdpunten behaald heeft. De tweede is de winnaar van de andere sector. Voor het dagklassement en prijzengeld behouden we dit systeem. Voor de telling van de klassementspunten zullen we de sectoren terug uiteen halen. Zodoende heeft de winnaar van elke sector 1 klassementspunt, de tweede in de sector 2 enz. Op basis van dit systeem werden de klassementen van vorige jaren herrekend en we stellen vast dat het eindklassement daardoor weinig of niet verandert. We denken wel dat langer spannend zal blijven gezien er telkenmale minder punten te verdienen zijn.

 

c. Mindervaliden en  50+

Wie wil deelnemen aan de wedstrijden 50 plus: op voorhand bellen naar Willy De Voogt. Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke is een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen in de kantine. Yvan Prodo en Mario Beun zijn de bezielers van de Wieke, waarvoor dank.

 

d. Palingwedstrijden

Hier verandert niets. Er mag ENKEL tijdens de wedstrijden met drie hengels gevist worden anders niet.

 

e.Karperwedstrijden

 

Op 23 maart 2014 is er inschrijving voor de karperwedstrijden. Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen en inschrijven. Iedereen op post dus op 23/3/2014 vanaf 10 Hr .

 

f. Prijzengelden

Dit jaar worden de wedstrijden terug gesponsord. Hierdoor kunnen we de eerste 14 vissers een extra euro per wedstrijd geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQULITY

Gino Beels van GIRI sport heeft gepast voor de sponsoring. Na een jarenlange samenwerking nemen we in vriendschap afscheid van elkaar. We wensen Gino te bedanken voor de vele jaren sponsoring. Op zoek gaan naar een nieuwe sponsor is soms moeilijk doch dit keer besloot Ludovic van CARPCUBE direct zijn schouders onder het project te steken. Ludovic sponsort reeds de matchwedstrijden en zal nu ook de koppelwedstrijd op 24 mei op zijn naam zetten. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld. Waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 10/5/2013. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels. De koppelwedstrijd 50 plus wordt dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op dinsdag 17 juni 2014

 

5. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 8,5 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V.  Zij die willen aansluiten of  een A + vergunning wensen (wedstrijd-vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

 

6. Weetjes

-Een nieuwsbrief opstellen is niet erg. Een nieuwsbrief verspreiden is echter een dure zaak: drukwerk, omslagen, postzegels. Vandaar het idee om aan allen die dat wensen de nieuwsbrief in de toekomst per mail te versturen. Het is ecologisch verantwoord, goedkoop en bespaart ons een pak kosten. Ik wil dan ook vragen om een email te sturen indien U de nieuwsbrief elektronisch wenst te ontvangen. Kwestie van aan de juiste emailadressen te geraken. Ik zend U een bevestigingsmail terug.

Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2014.

 

7. Wedstrijdkalender 2014

Zie bladzijde 3.