VZW DE MOLENVISSERS                                                                                           Jabbeke,22/5/2009

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

Email: molenvissers@pandora.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1. Inleiding

 

Het jaar legt in ieder geval veelbelovend aan. Het ziet er naar uit dat het rampjaar zoals verleden jaar,  waarin de visvangsten over gans Europa  slecht waren, zal wegblijven. De winterwedstrijden waren al een eerste aanwijzing. Er werd gewonnen met 27 kg en 57 kg. En zeggen dat deze wedstrijden in Maart plaats vonden. De competitie is ondertussen ook al van start gegaan. In de meeste disciplines zijn reeds twee wedstrijden gevist en we kunnen een balans opmaken. De vangsten gaan in stijgende lijn.  De laatste wedstrijden werd telkens meer dan 400 kg vis gevangen. Eigenlijk niet meer dan normaal dat er goed gevangen wordt op onze vijver. Alle vis die besteld werd is ondertussen ook geleverd, ook de zomerbrasem. Je hebt daarin niet veel te kiezen. Hoewel het nog niet volop zomer is werd er op 5 mei 2009 toch al zomerbrasem geleverd. We stellen vast dat het ook elk jaar moeilijker en moeilijker wordt om aan de juiste bestellingen van vis te geraken. Dus moet je nemen wat je kan krijgen. Enkel de paling dient nog geleverd te worden. Hopelijk zal dit zeer binnenkort zijn zodat iedereen tevreden is. Van tevreden gesproken. Dat je als bestuur nooit voor iedereen goed kan doen, dat weten we ondertussen. Sommige mensen overdrijven echter en moeten eens leren begrijpen dat de reglementen niet om de vijf minuten kunnen gewijzigd worden. Als er werkelijk iets is waarmee je niet akkoord bent kun je altijd een mailtje sturen, bellen naar één van de bestuursleden of een briefje schrijven. Het is ook niet verboden met goede voorstellen voor de dag te komen. Op de bestuursvergadering worden die zeker besproken. Laat ons eerst even de eerste wedstrijden onder de loep nemen en zien wat er nog op het programma staat dit jaar.

 

2. Wedstrijdnieuws.

 

a. Algemeen

Het wintercriterium was dit jaar een zeer spannende bedoening. Tot de laatste wedstrijd was nog niets beslist. Uiteindelijk wist Rudy Claeys het laken naar zich toe te halen. Hij won nipt van zijn oudere broer Ronny met één luttel puntje verschil. Gilbert Vanhee werd derde. Proficiat Rudy.

1. Claeys Rudy            5 punten

2. Claeys Ronny          6 punten

3. Vanhee Gilbert        8  punten

 

b. Vaste stok

Na twee wedstrijden neemt Thomas Ryckx resoluut de leiding met drie punten. Beter kan bijna niet en Thomas wordt dus dit jaar een te duchten kandidaat winnaar. Lucien Windels, die we dit jaar in onze club verwelkomen staat op de tweede plaats met 7 punten, gevolgd door Michel Crevits met 14 punten. We stellen ook vast dat de tendens van verleden jaar zich nog steeds verder zet. De vaste stok moet plaats ruimen voor de match, of beter gezegd de feeder en de Jules. Steeds minder vissers vissen met de vaste stok. Nochtans blijft het een mooie visserij.

 

c. Palingvissers

Ook de palingvissers hebben er al twee wedstrijden op zitten. Ook hier weer de oude getrouwen die de dienst uitmaken. Na twee wedstrijden neemt Peter Verplancke de leiding van het tussenklassement met 5 punten, gevolgd door Jurgen Deblauwe en Eddy Deklerck met elk 9 punten.

Spijtig dat we onze vriend en bestuurslid Rik moeten missen. Rik is reeds geruime tijd gehospitaliseerd. Langs deze weg willen we hem van harte beterschap wensen en hem een een riem onder het hart steken. Ik ben er zeker van dat een telefoontje of bezoekje hem ook zal deugd doen.Wordt maar gauw beter Rik want we missen je.

 

d. Match

Zoals ik reeds zei steeds zijn er meer en meer matchvissers dan vaste stok vissers. Ook dit jaar is dit niet anders. Gemiddeld 35 man. Als er kleppers zoals Eric Courtens komen deelnemen dan moet je zeker uit het goede hout gesneden zijn om de strijd te kunnen aanbinden tegen hen. Dat Eric een goeie visser is bewees hij meteen door de eerste matchwedstrijd te winnen. Dat Rogier Hollez ook een taaie klant is bewees hij door de tweede wedstrijd te winnen met 42.800 punten en meteen de leiding te nemen in  het tussenklassement. Dat tussenklassement ziet er voorlopig als volgt uit:

1. Hollez Rogier       4punten

2. Courtens Eric      5 punten

3. Vanhee Gilbert    8 punten

Het kampioenschap match belooft nog spannend te worden.

 

e. 50 plus - mindervaliden

Ook hier terug ruime belangstelling. Ouderen moeten willens nillens stoppen met vissen omdat hun gezondheid het niet meer toelaat en jongere vijftigplussers nemen hun plaats in. Ook nieuwe leden maken hun opwachting en doen het goed. De eerste wedstrijd werd gewonnen door “ouwe getrouwe” Gilbert Vanhee, gevolgd door Herman Rammant en ja Eric Courtens. De tweede wedstrijd was weggelegd voor Lucien Windels , gevolgd door Eric Courtens en Gilbert Vanhee. In het tussenklassement neemt Gilbert de leiding met 4 punten, gevolgd door Eric Courtens met 5 punten en nieuwkomer Debusschere Dirk met 16 punten. Deze competitie is bijlange nog niet gedaan en er kan dus nog van alles gebeuren.

 

f.Jeugd

De juniores laten het dit jaar afweten. We hebben slechts twee kandidaten voor onze wedstrijden nl Talloen Robin en Britt Rosseel. Zitten al die jonge gasten nu hele dagen achter hun pc of is hengelen helemaal niet interessant meer ?  Robin won de eerste wedstrijd en op de tweede wedstrijd was hij zelfs helemaal alleen. Dat hij kan vissen is een feit. Langs deze weg willen we een oproep doen om wat meer juniores op onze wedstrijden te krijgen. Ken je een jonge gast tot 16 jaar die zich eens wil meten met Britt en Robin , zend hem dan maar naar de volgende junioreswedstrijd op 3 juni 2009.

 

g.Dames

Dank zij onze milde sponsors, LATESTE Erik Containers en zeevisgroothandel MEERSMAN Joel kunnen we dit jaar terug onze dameswedstrijd inrichten. Vergeten we ook niet Gilbert Vanhee te vermelden die het initiatief hiertoe nam, ondertussen al weer zes jaar geleden. De wedstrijd draagt nog steeds zijn naam.  We willen langs deze weg nogmaals onze sponsors bedanken. Ik zou zeggen , dames meld U aan, een prachtige prijzentafel staat dit jaar terug te wachten. De wedstrijd gaat dit jaar door op zondag 14 juni van 14 tot 18 uur.

 

H Karpervissers

Op verzoek van de karpervissers worden dit jaar naast de karpermarathon ook drie wedstrijden ingericht. Op de eerste wedstrijd verschenen 13 deelnemers. Johan van Gent won de wedstrijd met 4,8 kg voor Geerlandt Wouter met 2,250 kg. De overige deelnemers moesten het met niets stellen. Hopelijk de volgende wedstrijd meer succes.

 

i.Wijziging reglementen

Zoals ik reeds zei : voor iedereen goed doen is een utopie. We willen wel rekening houden met wensen en verzuchtingen. Daarom denken we eraan vanaf volgend seizoen een aantal wijzigingen aan te brengen. De nummertrekking zal onder de loep genomen worden door het bestuur. Blijkbaar zijn er heel wat klachten over het trekken van de nummers. Het bestuur zal in de komende maanden bekijken hoe we dit kunnen oplossen. Er moet in ieder geval naar gestreefd worden om in elke sector evenveel vissers te hebben. Vergeet vooral niet dat het nog altijd een trekking bij lot is. Wat je ook doet, een slecht nummer trekken kan altijd. Ook de reglementen moeten aangepast worden. Vandaar dus… wachten tot volgend seizoen. Misschien moeten we er ook eens aan denken om de sectoren te verleggen. Hier zijn we echter nog niet uit. Er zal in ieder geval naar gestreefd worden om het “dubbel zitten” tot een minimum te beperken. We denken er ook sterk aan om bij het matchvissen het puntensysteem af te schaffen en te vissen op zuiver gewicht. Bij de vaste stok zouden we het puntensysteem laten bestaan.

 

3. Marathon 2009

 

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de koppelmarathon dit jaar door op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus 2009. De inschrijvingen vinden plaats op zondag 7 juni 2009 in de kantine. Dit jaar is er € 850 prijzengeld voorzien met dank aan de taxibond voor hun milde sponsoring (100 Euro extra) Aan het reglement van de marathon wordt normaal gezien niets gewijzigd.

Mogen we de deelnemers vragen te willen betalen bij inschrijving  ofwel door overschrijving op onze rekening. (775-5491577-40) met vermelding deelname marathon + je naam. Wie niet betaald heeft op 1/7/2009 wordt geschrapt van de deelnemerslijst.

Indien je het niet ziet zitten om 24 Hr op je viskist te zitten hopen we je in ieder geval te mogen begroeten om een ribbetje of een worst te komen eten. De dames kunnen bij ons terecht op zaternamiddag voor een kopje koffie met pannenkoek. Dit alles aan zeer democratische prijzen. Houd er rekening mee dat we dit jaar terug zullen werken met bonnetjes. We vragen U om het nodige kleingeld te willen meebrengen, altijd makkelijk.

 

4. Allerlei weetjes

-Denk eraan: gebruik van leefnetten in juli en augustus is NIET toegelaten.

.

-Inlichtingen: De Voogt Willy (( 050/81.31.20) -Roels Ignace ((:0475/56.26.82) of op onze website www.molenvissers.be.