VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                       Jabbeke,1/6/2023

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

Email: molenvissers@pandora.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.            Inleiding

 

Ondertussen zijn we al ruim gestart met ons nieuw werkjaar. Corona hebben we achter ons gelaten en momenteel hoor je er niets meer van. Zoveelste beter zou ik zeggen. We hebben er ook alles gedaan om de vijver en de vissen in optimale conditie te houden. We zijn begonnen met een preventieve ontsmetting van de vijver. Hierbij werd ontsmettingsproduct in de vijver gebracht. Daarna werd cocolietenkrijt in de vijver gebracht met de bedoeling de slibslaag te verminderen. Tenslotte was het de bedoeling na de paaiperiode zout op de vijver te zetten zodat de vissen een sterke slijmslaag kunnen opbouwen en gewapend zijn tegen allerlei ziektes en parasieten. Het probleem was echter dat de aanhoudende noordenwind zorgde voor aanvoer van koude lucht waardoor de temperatuur maar niet omhoog wou. De paaiperiode werd hierdoor ernstig vertraagd en de vangsten vielen hierdoor op bepaalde momenten redelijk tegen. De ene dag kon je bijna niets vangen en ’s anderendaags dan weer wel. Eén positieve noot aan het verhaal is dat we geen massale vissterfte gekend hebben zoals de laatste drie jaar. Natuurlijk ligt hier en daar een vis dood. Dat kan ook niet anders met al die wedstrijden. Zolang de noordenwind blijft aanhouden zullen de vangsten minder zijn. We hebben gewoon hogere temperaturen nodig. De paai werd ook met meer dan een maand uitgesteld wat zeker ook geen deugd doet aan het visbestand en het welzijn van de vissen. We hopen op beterschap.

 

 2. Wedstrijdnieuws.

 

a. Algemeen

 

Zoals ik reeds aangehaald heb zijn we aan de wedstrijden begonnen. Aan de wedstrijdreglementen is niets veranderd. Het starten met twee leefnetten is reeds goed ingeburgerd, waarvoor dank.

Ondertussen zijn er al wat wedstrijden gevist en konden we hier en daar al een tussenklassement opmaken.

 

c. Wintercriterium

 

Het werd terug een spannende bedoening tot de laatste wedstrijd. Niet voor de eerste plaats maar voor de plaatsen 3 en 4. Georges Vandenbroucke wordt winterkampioen met 3 punten. Proficiat. Ikzelf, Ignace Roels wordt tweede met 5 punten en de derde plaats gaat naar Rene Deriviere met 8 punten en 50 gr meer dan Rony Vanryckeghem die ook 8 punten totaliseerde.

 

c. Vaste stok

Er werden drie wedstrijden vaste stok gevist. De eerste werd gewonnen door Rony Vanryckeghem , tweede door Manuel Denaeghel en de derde door Pieter Adriaensen. In het tussenklassement staan 4 man met 8 punten op de kop. Manuel Denaeghel, Franky Vanwynsberghe, Joel Meersman en Geert Geerlandt. Er volgen nog 4 wedstrijden en er kan dus nog van alles gebeuren. Men mag de twee slechtste uitslagen laten vallen. Het tussenklassement is opgemaakt zonder aftrek van de slechtste wedstrijden uiteraard.

 

d. Palingvissers

 

Er werden reeds twee wedstrijden gevist bij de paling. De uitzetting van 80 kg paling heeft duidelijk zijn effect niet gemist en er werd terug flink wat paling gevangen. Jammer dat de paling ontzettend duur geworden is. 19 euro per kg, (zonder btw) reken dus maar eens uit wat dit kost voor onze club. Maar we willen dat alle vissers kunnen mee genieten en ook de palingvissers hebben dus hun deel gekregen.

De eerste wedstrijd werd gewonnen door Tom Schutyser en de tweede door Marnix Franco.

Ook werd het koningschap reeds gevist. Bryan Decoorne mag zich voor een jaartje koning paling noemen. Met niet minder dan 1770 punten wist hij de twaalf uur durende wedstrijd te winnen voor Marnix Franco. Jeroen Coudeville werd derde.

 

e. Match

 

Ook hier reeds twee wedstrijden voorbij waaronder het koningschap.

 

Beide wedstrijden werden gewonnen door Jean Pierre Vanderstukken. De suiker uit  “Tienen” doet dit jaar dus blijkbaar terug  zijn werk. Bij  deze is Jean Pierre dit jaar koning match-feeder. In het tussenklassement staat hij uiteraard ook op kop met twee punten , Ludo Rosseel staat tweede met vier punten en dan volgen maar liefst drie vissers met 8 punten: Patrick Verplancke, Geert Geerlandt en Joel Meersman.  Hier worden zes wedstrijden gevist en tellen de vijf beste uitslagen mee voor het eindklassement.

 

f. 50 plus – mindervaliden

 

Bij de 50 plus zijn nog maar twee wedstrijden gevist. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Armand Dhelft , de tweede door Herman Rammant. Johan Debacker won wel telkens zijn sector en eindigde dus twee maal tweede in de wedstrijd maar in het tussenklassement staat hij met 2 punten aan de leiding. Georges Vandenbroucke staat tweede met vier punten en Geert Geerlandt derde met 5 punten. Er zijn nog heel wat wedstrijden te vissen en ook hier  kan dus nog veel veranderen.

 

g.  Karpervissers

 

Bij de karper werd eveneens twee  wedstrijden gevist. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Sam Willaert en de tweede door Jason Naeyaert. Er werd telkenmale toch redelijk wat vis gevangen. In het tussenklassement staat Sam op de kop met 3 punten, Eddy  Hubrechsen staat tweede met 6 punten en Ruben Dehuvyne staat derde met 7 punten.

Er wordt ingeschreven voor de karpermarathon op de derd  karperwedstrijd nl op 24 juni 2023 om 18 uur in de kantine. De deelnemers van vorig jaar hebben voorrang.

 

3. Overige wedstrijden

 

Naast de “reguliere”  competitie zijn er ook nog een aantal koppelwedstrijden en andere wedstrijden ingericht.

De regel is dat de inschrijving voor deze wedstrijden begint één maand voor de wedstrijd zelf. Op die manier willen we iedereen de kans geven om deel te nemen aan deze wedstrijden.

 

Op dinsdag 18 juli 2023 is er een avondfeederwedstrijd. Aan deze wedstrijd kunnen enkel leden deelnemen. Er worden 30 deelnemers toegelaten. Er kan ingeschreven worden door storting op de rekening BE 82 0689 0185 1968 met vermelding van je naam +avondfeeder. De inleg bedraagt 10 Euro.

De wedstrijd begint om 15 uur en eindigt om 20 uur. Trekking van de nummers om 13 uur in de kantine.

Inlichtingen: Roels Ignace ((:0475/56.26.82) of op onze website www.molenvissers.be.

 

Op woensdag 23 augustus 2023 is er ook nog een koppelwedstrijd voor 50 plussers.

Er wordt gevist van 11 tot 16 Hr. Enkel toegankelijk voor leden. Er kan ingeschreven worden vanaf de avondfeeder. Inleg 10 euro per koppel.

 

4. Marathonvissing

 

In plaats van een 24 uur durende koppelmarathon organiseren we op zaterdag 29 juli een koppelwedstrijd van 8 uur ‘s morgens tot 19 uur ’ s avonds. Dus 11 uur. Het is een koppelwedstrijd waaraan enkel leden mogen deelnemen. Alle hengelwijzen zijn toegelaten. Er zijn ook geen voerbeperkingen. De koppels bestaan uit twee vissers die minimum 1,5 meter uit elkaar zitten. Er worden maximum 22 koppels toegelaten. Zodoende kunnen we tussen de koppels telkens een vrije plaats laten. Om 13 uur is er een tussenweging en mag terug zwaar gevoerd worden. Bij verschijnen van deze nieuwsbrief kunt U inschrijven via mail en storten op de rekening.BE 82 0689 0185 1968 50 euro per koppel. Geef per mail ook beide namen van de deelnemers door. Hebt U geen mail dan kunt U ook bellen of bij voorkeur een sms zenden naar de voorzitter. U bent pas ingeschreven voor de wedstrijd wanneer U betaald hebt.

Het inleggeld wordt volledig verdeeld over tien geldprijzen. Eén op de twee deelnemers heeft dus prijs. CARCUBE zorgt ook voor een mooie prijzentafel .

Zij die verleden jaar meegedaan hebben weten dat dit dik in orde was.

Met dank aan Ludovic.

Na de wedstrijd , om 20 Hr komt een mobiele frituur om de hongerigen te spijzen. In je inschrijvingsgeld is een pak friet, saus naar keuze en 2 snacks naar keuze inbegrepen.  Er is keuze uit tien verschillende snacks. (frikandel, viandel, boulet, brochet, kaaskroket, garnaalkroket, bitterballen, lookworst enz.

 

5. Allerlei weetjes

 

-de Molenvissers ook terug te vinden op Facebook op de pagina Molenvissers. Hier zal ook informatie verschijnen met betrekking tot inschrijvingen en wedstrijden. Van zodra de inschrijving voor een wedstrijd vol is zal dit verschijnen op de facebookpagina.

 

Het bestuur dringt er nogmaals op aan om na je vissessie al je vuilnis, papiertjes, blikken enzovoort terug naar huis mee te nemen. We zullen zeer streng optreden tegen de vervuilers die hier geen rekening mee houden. We vragen nogmaals aan de rokers om hun sigarettenpeuken in een blik of doosje te doen en die niet achteloos in het water te gooien of op de grond. Of gooi je die thuis ook op de grond, in je living, tuin,….?

 

Ook de wandelaars die met hun hond langs de vijver wandelen worden gevraagd de hondepoep op te ruimen. Het poepzakje mag gerust in de vuilnisbak aan de kantine achtergelaten worden. Ziet U een hondenbaasje die hiertegen zondigt spreek hem dan beleefd hierop aan. Het bestuur en de vissers zijn U dankbaar.