VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jabbeke,19/05/2021

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

Email: molenvissers@pandora.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


  1. Inleiding

 

Jullie zullen het wel beu gehoord zijn maar het coronavirus blijft ons leven en ook onze vrijetijdsbesteding beheersen.

Alsof dat nog niet genoeg was werd onze club ook nog getroffen door een zwaar verlies. Heel plotseling is Eddy Seynaeve stilletjes van ons heen gegaan.

 

DSCF0036

 

7September 1949- 10 mei 2021

 

“Eddy

Wij danken je voor de tijd dat je bij ons was

Voor je vriendschap, je goedheid

Voor je vreugdevol aanwezig zijn

Zo zullen wij je steeds gedenken

Zo zal je altijd bij ons zijn.

 

Eddy werd in intieme kring ten grave gedragen. De tekst die werd voorgelezen op zijn begrafenis vindt U terug op de website. Het gaat je goed hierboven makker en vooral bedankt voor al wat je voor ons gedaan hebt.

 

De meest gestelde vraag op het moment is: “Wanneer gaan we terug wedstrijden vissen?”. In principe kan dit nu al maar slechts met 25 deelnemers.

Het bestuur had reeds beslist om vanaf 9 juni 2021 de volledige kalender te hernemen als de cijfers het toelaten. Zoveel procent ingeënt en het aantal bedden in intensive care onder de 500.

Aangezien Minister Ben Weyts tijdens het schrijven van deze brief beslist heeft dat er vanaf heden wedstrijden met 25 man kunnen zullen we na rondvraag starten op 29 mei 2021 met de eerste wedstrijd vaste stok. Dit onder strikte voorwaarden. De deelnemers werden individueel per mail ingelicht.

Op 9 juni zou de horeca ook terug moeten volledig open gaan en dat vereenvoudigt het organiseren van de wedstrijden.  De basisregels blijven echter van toepassing:

-de gewone regels van social distancing blijven gelden. Ben je ziek, blijf dan thuis,………

-voor binnenkomen ontsmet je je handen. Wij zorgen voor het nodige product.

-Er wordt gevraagd plaats te nemen aan een tafeltje, niet rond te lopen in de kantine.

-men mag niet aan de “toog blijven plakken”.

-we zullen zorgen dat je buiten ook kunt zitten.

-drink zoveel mogelijk je consumptie uit het flesje, gebruik van glazen wordt zoveel mogelijk beperkt.

-volg de richtlijnen van de bestuursleden en de barhouder op .

Simpele regels, volg ze aub in eenieders belang.

 

 2. Wedstrijdnieuws.

 

a. Algemeen

 

Aan de wedstrijdreglementen is er dit jaar niets veranderd. Er wordt nog altijd gevraagd dat de vissers op nr 26 en 52 mee helpen met wegen. Dat verloopt allemaal heel vlot en we zijn blij dat we bij de weging meer dan eens spontaan hulp krijgen van de vissers. Ook na corona blijven we deze maatregel behouden. Het algemeen principe is dat we vanaf 9 juni 2021 de kalender van de wedstrijden afwerken. Voor de wedstrijden zelf blijft het principe “trekking volgens volgorde van toekomen” bestaan. De trekking van de nummers zelf zal gebeuren door twee bestuursleden en zo veel mogelijk in open lucht. De wegingen gebeuren door de bestuursleden samen met de visser op nr 26 en 52. We vragen om tijdens de weging niet mee te lopen met de wegers. Dit is tegen alle regels in van Social distancing en zal niet toegelaten worden. Bij doortocht van de wegers giet je je vis in de weegnetten en je neemt terug afstand. De wegers en de visser dragen hierbij een mondmasker anders wordt NIET gewogen.

 

 

b. Prijzen

 

Verleden jaar werden een aantal klassementen gemaakt. Ondanks het “verkorte” seizoen. Voor de vaste stok vissers en wintercriterium zullen de enveloppen met prijzengeld en de bekers uitgedeeld worden op de eerste wedstrijd vaste stok en dat is op 29 mei 2021. Voor de palingwedstrijden zal dit gebeuren op 19 juni en voor de karper zal dit gebeuren op 5 juni 2021. De karper zal inderdaad ook starten op 5 juni 2021. Wie niet kan aanwezig zijn zal zijn omslag later ontvangen.

 

c. Vaste stok

 

Er zijn ondertussen twee wedstrijden voorbij en nog vijf gaan. De eerste wedstrijd vindt plaats op 29 mei 2021 Voor de resterende wedstrijden zouden we nog een eindklassement kunnen opmaken. We zullen dit doen in overleg met de deelnemers.

 

d. Palingvissers

 

Ook hier zijn al twee wedstrijden en het koningschap voorbij.  Er zijn nog 4 wedstrijden te gaan en ook hier kunnen we een eindklassement opmaken. Of de kantine zal kunnen open blijven tot 1 Hr weten we nu nog niet. Hier wordt het nog wat afwachten. We houden jullie op de hoogte en passen ons aan.

 

e. Match

 

Hier zijn al twee wedstrijden voorbij. Er rest nog het koningschap en drie wedstrijden. Als we deze vier wedstrijden laten meetellen kunnen we hiervan ook een eindklassement 2021 maken.

 

f. 50 plus – mindervaliden

 

Ook hier zijn twee wedstrijden voorbij en we starten met het koningschap op 9 juni 2021. Van de vier resterende kunnen we een eindklassement opmaken. Of we hier effectief gaan kunnen starten met 36 deelnemers is nog niet gekend. We houden de 50 plussers verder op de hoogte per email.

 

g.  Karpervissers

 

Er is nog maar één karperwedstrijd voorbij en nog vier te gaan. Een eindklassement over vier wedstrijden is dus nog perfect mogelijk. .

De karpermarathon eind augustus 2021 gaat ook door. Er wordt ingeschreven voor de karpermarathon op de tweede karperwedstrijd nl op 26 juni 2021 om 18 uur  in de kantine. Eddy Deblauwe doet deze inschrijving.

 

3. Marathon 2021

 

Ook dit jaar is de marathon te kortbij en de onzekerheid te groot om die in zijn normale vorm te laten doorgaan.

In plaats van een 24 uur durende koppelmarathon organiseren we op zaterdag 31 juli een koppelwedstrijd van 8 uur ‘s morgens tot 20 uur ’ s avonds. Dus 12 uur. Het is een koppelwedstrijd waaraan enkel leden mogen deelnemen. Alle hengelwijzen zijn toegelaten. Er zijn ook geen voerbeperkingen. De koppels bestaan uit twee vissers die minimum 1,5 meter uit elkaar zitten. Er worden maximum 22 koppels toegelaten. Zodoende kunnen we tussen de koppels telkens een vrije plaats laten. Om 13 uur is er een tussenweging en mag terug zwaar gevoerd worden. Het is dus een koppelmarathon in afgeslankte versie of zeg maar “corona style”. Bij verschijnen van deze nieuwsbrief kunt U inschrijven via mail en storten op de rekening. BE 82 0689 0185 1968  46 euro per koppel. Geef per mail ook beide namen van de deelnemers door. Hebt U geen mail dan kunt U ook bellen of bij voorkeur een sms zenden naar de voorzitter. U bent pas ingeschreven voor de wedstrijd wanneer U betaald hebt.

Het inleggeld wordt volledig verdeeld over tien geldprijzen. Eén op de twee deelnemers heeft dus prijs. CARCUBE zorgt ook voor een mooie prijzentafel .

Zij die verleden jaar meegedaan hebben weten dat dit dik in orde was.

Met dank aan Ludovic.

Na de wedstrijd , om 20 Hr komt een mobiele frituur om de hongerigen te spijzen. Voor acht euro per man krijg je een pak friet, saus naar keuze en 2 snacks naar keuze. Er is keuze uit tien verschillende snacks. (frikandel, viandel , boulet, brochet, kaaskroket, garnaalkroket, bitterballen, lookworst enz  . Dus 30 euro inleg voor de wedstrijd en 2 maal 8 euro voor de frietjes achteraf. In het totaal bij inschrijving te betalen: 46 euro.

 

4. Visuitzetting

 

Het grootste deel van de vis werd reeds uitgezet voor Nieuwjaar. Namelijk 2000 kg brasem , karper en snoek. We verwachten nog 500 kg zomerbrasem en 50 kg paling.

Verleden jaar heeft het karperbestand een serieuze knauw gekregen door een te hoog ammoniakgehalte. In het voorjaar begon er terug een sterfte. We hebben onmiddellijk beroep gedaan op een specialist en vernamen dat onze waterkwaliteit tip top in orde was. De boosdoener dit keer is het CEV virus of de slaapziekte. In gans België en Nederland heeft men te maken met dit fenomeen. Niet alleen de slaapziekte maar nog andere ziektes zoals de gatenziekte steken de kop op. De slaapziekte treft enkel de karper. De vissen gaan stil op de bodem liggen, worden aangevallen door parasieten en sterven. Pas na enige tijd komen ze boven. Er valt weinig of niets te doen hiertegen. Eigenlijk is het een beetje de wet van de sterkste. De sterke vissen overleven de zwakke vissen gaan dood. We kunnen wel proberen om de hoeveelheid virus in de vijver te verminderen en dit door het water te ontsmetten. Dit werd dan ook onmiddellijk gedaan. Van zodra de diagnose gesteld werd werd het nodige ontsmettingsmiddel op de vijver gezet. Deze producten zijn zeer duur maar dit weegt niet op tegen het grote verlies dat ondertussen ontstaan is. Het virus sterft ook uit bij een watertemperatuur van 18 graden. We hebben tegenslag want met de koude temperaturen bedraagt de watertemperatuur nog maar 16 graden.

Om die reden vragen we met de grootste aandrang om bijzonder voorzichtig te zijn als je in andere wateren gaat vissen. Gebruik bij voorkeur andere leefnetten of schepnetten voor elk water. Is dat niet mogelijk laat dan je netten heel goed drogen. Een kurkdroog net kan geen virussen meer bevatten.  Je netten goed laten drogen is ook een goede preventieve maatregel. Verplaats ook geen vissen van de kleine naar de grote vijver of omgekeerd. De kleine vijver is gespaard gebleven van besmetting. Laat het ons alstublief zo houden en doe geen dommigheden. 

 

5. Allerlei weetjes

 

-Door het wegvallen van Eddy Seynaeve zijn we “onze handen af” om het plat uit te drukken. Eddy was altijd bereid om de kantine open te houden en het bestuur was hiermee zeer tevreden. Voorlopig zullen we tijdens de week de kantine open houden in beurtrol. Voorlopig is het nog enkel het terras maar we hopen vanaf 9 juni 2021 de kantine zelf ook terug te kunnen open houden. De kantine zal in principe open zijn de maandag, woensdag en vrijdag van 14 tot 18 Hr. De zondagvoormiddag tussen 10 en 12 is de kantine ook open.

Op wedstrijddagen is de kantine ook open maar tijdens de wedstrijd blijft ze gesloten tenzij er een vrijwilliger is die niet deelneemt en open houdt.

Wie vrijwilliger is om één of meerdere dagen de kantine open te houden mag zich altijd melden bij het bestuur. Uw kandidatuur zal met de grootste zorg onderzocht worden. Er zijn geen toegangsproeven. JJJ

 

Op 20 juli 2021 is er een avondfeederwedstrijd. Aan deze wedstrijd kunnen enkel leden deelnemen. Er worden 30 deelnemers toegelaten. Er kan ingeschreven worden door storting op de rekening BE 82 0689 0185 1968 met vermelding van je naam + avondfeeder. De inleg bedraagt 10 Euro.

De wedstrijd begint om 15 uur en eindigt om 20 uur. Trekking van de nummers om 13 uur in de kantine.

Inlichtingen: Roels Ignace ((:0475/56.26.82) of op onze website www.molenvissers.be.

 

-Op maandag 21 juni 2021 is er een feederwedstrijd. Deze werd voorheen  ingericht door Eddy Seynaeve. Dit jaar wordt de wedstrijd ingericht door Albert Peeters. Trekking om 9 uur in de kantine. Inschrijven kan enkel bij Albert 0486 12 92 47 of Geert Geerlandt 0476 77 35 29. Er wordt enkel met de feeder gevist van 11 tot 16 uur. 5 euro inleg en zij die geen lid zijn betalen nog 5 euro voor een dagvergunning. Maximum 30 deelnemers toegelaten.

Inschrijven kan eventueel nog op de dag van de wedstrijd zelf ook.

 

-wie zijn lidgeld nog niet vernieuwd heeft kan dit door een lidkaart te kopen :

 

 

·         -Ofwel in de kantine

·         -Ofwel in de krantenwinkel Thierrys Gazetje , Eernegemweg, 11 te Snellegem

De krantenwinkel is elke voormiddag open en de dinsdag en vrijdag de ganse dag.

·         Ofwel door storting van 50 euro op de rekening met vermelding van je naam en lidgeld 2021.Wil je dat deze kaart wordt opgezonden naar je woning stort dan 51 euro , nl 1 euro voor de postzegel.

 

-om onze vis in conditie te houden is het absoluut noodzakelijk dat we nu en dan bijvoeren. De regel voor bijvoeren is de volgende: is er de woensdag een wedstrijd wordt bijgevoerd de maandagavond. Is er de zaterdag een wedstrijd en de woensdag niet dan worden er de donderdagavond korrels gegooid.

Zo bent U geïnformeerd en kunt U uw vissessie eventueel plannen.

 

-de Molenvissers ook terug te vinden op Facebook op de pagina Molenvissers. Hier zal ook informatie verschijnen met betrekking tot inschrijvingen en wedstrijden. Van zodra de inschrijving voor een wedstrijd vol is zal dit verschijnen op de facebookpagina.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgGBGZDkd_xO9wKjoRDzFD0zNh-dTWxgrLMHT0ajLsRObazIjSuyIaAAI