VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jabbeke,12/06/2020

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

Email: molenvissers@pandora.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


  1. Inleiding

 

Dat het coronavirus niet alleen ons leven grondig door elkaar geschud heeft is een feit. Niet alleen ons leven maar heel de wereld werd en is nog altijd getroffen. Wie het van kortbij heeft meegemaakt of zelf getroffen werden wensen we een spoedige beterschap of in het slechtste geval dienen we ons medeleven te betuigen. Ondertussen komen we stilletjes aan los uit de greep van dit virus. Sinds 4 mei 2020 mogen we terug gaan vissen wat voor velen al een grote opluchting was. Vanaf 8 juni 2020 kunnen ook terug wedstrijden gevist worden en dit zonder beperking van het aantal deelnemers. Hoe we dit in onze club zullen aanpakken verneem je verder in deze nieuwsbrief.

Tijdens de crisis stelden we vast dat er heel wat “nieuwe vissers” zijn bijgekomen. Op zich zouden we dat moeten toejuichenen, voor zover ze de spelregels naleven. De keerzijde van de medaille is dat er een aantal mensen komen vissen of zeg maar rondhangen rond de vijver en zich van niets aantrekken. Vuil achterlaten, hun behoefte doen waar ze het denken te moeten doen, de vis onheus behandelen enz. Jammer maar helaas lopen er zo’n mensen rond. Nochtans doen we ons best om het iedereen naar zijn zin te maken. Het zijn natuurlijk ook niet altijd de vissers die het verpesten. Er komen uiteraard heel veel bezoekers aan onze vijver, wandelaars , fietsers enz. Ook die gedragen zich jammer genoeg niet altijd zoals het hoort. Maar we kunnen terug aan de slag weliswaar mits naleving van enkele spelregels die er moeten voor zorgen dat het hengelgebeuren veilig verloopt en zonder risico op besmetting.

We vragen aan de leden om zelf de nodige sociale controle uit te oefenen. Zie je een visser een handeling stellen die niet door de beugel kan, spreek hem of haar dan beleefd aan hierover. Je kunt ook altijd contact nemen met een bestuurslid of controleur. Laat je de persoon verder de verkeerde handelingen stellen dan leidt dit uiteindelijk tot mistoestanden die we niet willen.

Maar laat ons de toekomst blij te gemoet zien. We mogen terug wedstrijd vissen en hoe dit zal verlopen verneem je nu. Eerst nog een woordje over de kantine die terug zal open gaan. Ook hier zullen een aantal spelregeltjes moeten gevolgd worden.

-de gewone regels van social distancing blijven gelden. Ben je ziek, blijf dan thuis,……… iedereen kent ze ondertussen al.

-voor binnenkomen ontsmet je je handen. Wij zorgen voor het nodige product.

-er staan zeven tafels met telkens vier stoelen. Er wordt gevraagd plaats te nemen aan een tafeltje, niet rond te lopen in de kantine.

-men mag niet aan de “toog blijven plakken”.

-we zullen zorgen dat je buiten ook kunt zitten.

-de barman blijft achter de bar en plaats de bestellingen op een tafeltje die voor de bar staat. Dit tafeltje dient enkel om de consumpties op te plaatsen.

-drink zoveel mogelijk je consumptie uit het flesje, gebruik van glazen wordt zoveel mogelijk beperkt.

-plaats de ledige flesjes in de bakken die zullen geplaatst worden.

-volg de richtlijnen van de bestuursleden en de barhouder op .

Simpele regels, volg ze aub in eenieders belang.

 

 2. Wedstrijdnieuws.

 

a. Algemeen

 

Aan de wedstrijdreglementen is er dit jaar niets veranderd. Er wordt nog altijd gevraagd dat de vissers op nr 26 en 52 mee helpen met wegen. Dat verloopt allemaal heel vlot en we zijn blij dat we bij de weging meer dan eens spontaan hulp krijgen van de vissers. Ook na corona blijven we deze maatregel behouden. Het algemeen principe is dat we verder de kalender van de wedstrijden afwerken maar voorlopig geen koppelvissingen organiseren. De data voor de wedstrijden blijven behouden. Voor de wedstrijden zelf blijft het principe “trekking volgens volgorde van toekomen” bestaan. De trekking van de nummers zelf zal gebeuren door twee bestuursleden en zo veel mogelijk in open lucht. De wegingen gebeuren door de bestuursleden samen met de visser op nr 26 en 52. We vragen om tijdens de weging niet mee te lopen met de wegers. Dit is tegen alle regels in van Social distancing en zal niet toegelaten worden. Bij doortocht van de wegers giet je je vis in de weegnetten en je neemt terug afstand.

 

b. Wintercriterium

 

Het wintercriterium werd dit jaar abrupt afgebroken. De laatste wedstrijd konden we gewoon weg niet meer vissen. Over de drie wedstrijden wordt Erwin Caeijtant winterkampioen met 5 punten, Stefan Anseeuw telt 8 punten en Franky Wynsberghe wordt derde met 10 punten.

 

c. Vaste stok

 

Er zijn ondertussen drie wedstrijden voorbij en nog drie te gaan. De eerste wedstrijd vindt plaats op 20 juni 2020. Vervolgens op 27 juni het koningschap. Voor de resterende wedstrijden zouden we nog een eindklassement kunnen opmaken. We zullen dit doen in overleg met de deelnemers.

 

d. Palingvissers

 

Ook hier zijn al twee wedstrijden en het koningschap voorbij.  Er zijn nog 4 wedstrijden te gaan en ook hier kunnen we een eindklassement opmaken. Er zal gevist worden van 20 tot 24 uur en niet tot 01 uur. Zodoende rest er nog een uurtje tijd om te wegen en iets te drinken in de kantine. De kantine moet stipt om 1 uur gesloten zijn. Indien deze maatregel door de overheid aangepast wordt en we langer mogen openblijven zullen we ons ook terug aanpassen. Ik hoop dat iedereen zich kan vinden in deze maatregel.

 

e. Match

 

Hier zijn al drie wedstrijden gevist. Er rest enkel nog het koningschap en twee wedstrijden die we als afzonderlijke dagwedstrijden zullen afwerken. Hier wordt geen eindklassement meer gemaakt.

 

f. 50 plus – mindervaliden

 

Idem zoals bij de match. Het koningschap gaat door en nog drie wedstrijden. Deze zullen dagwedstrijden worden zonder eindklassement.

 

g.  Karpervissers

 

Er zijn reeds twee karperwedstrijden voorbij en nog drie te gaan. Hier zal over de drie wedstrijden wel een eindklassement gemaakt worden. .De karpermarathon eind augustus 2020 gaat ook door. Er wordt ingeschreven voor de karpermarathon op de eerste karperwedstrijd nl op 27 juni 2020 om 18 uur  in de kantine. Eddy Deblauwe doet deze inschrijving.

 

U zult zich ongetwijfeld afvragen “wat gebeurt er met mijn inschrijvingsgeld.?” Ik heb de wedstrijden voor 2020 reeds betaald. Terechte vraag. De inleg van de wedstrijden die reeds voorbij zijn zal doorgeschoven worden naar volgend jaar. Bijv er zijn reeds drie wedstrijden vaste stok voorbij die we niet gevist hebben. De leden die volgend jaar meedoen betalen 35 euro min 3 maal 5 euro, dus 20 euro om in 2021 de wedstrijden mee te doen. Dit jaar moeten ze dus niet meer betalen , tenzij voor de bijzondere wedstrijden en koningschappen. Zij die nog niet betaald hebben voor de wedstrijden van 2020 worden verzocht alsnog het volledige bedrag te willen betalen. U kunt dit storten op rekening BE 82 0689 0185 1968 met vermelding van je naam en de reeks waaraan je wil deelnemen. We vragen om de betalingen uiterlijk tegen 19 juni 2020 te willen verrichten omdat de wedstrijden op 20 juni beginnen.

Ook in de toekomst willen we zoveel mogelijk inschrijven door storten op rekening. Dit is voor de penningmeester het eenvoudigst. Zelf heb je dan ook een bewijs van betaling. Naast je betaling kun je een mail sturen naar molenvissers@telenet.be met de melding dat je een overschrijving gedaan hebt en wenst deel te nemen aan een wedstrijd of competitie. Niet betaald wil zeggen niet ingeschreven voor de wedstrijd. Wie geen email heeft kan contact nemen met de voorzitter 0475 56 26 82.

 

3. Marathon 2020

 

Naar jaarlijkse gewoonte was  de koppelmarathon dit jaar gepland 31 juli en zaterdag 1 augustus 2020 Door het feit dat we geen evenementen mogen organiseren kan deze niet doorgaan op de manier zoals we dat gewoon zijn. .

In plaats van een 24 uur durende koppelmarathon organiseren we op zaterdag 1 augustus een koppelwedstrijd van 8 uur ‘s morgens tot 20 uur ’ s avonds. Dus 12 uur. Het is een open koppelwedstrijd waaraan iedereen mag en kan deelnemen. Alle hengelwijzen zijn toegelaten. Er zijn ook geen voerbeperkingen. De koppels bestaan uit twee vissers die minimum 1,5 meter uit elkaar zitten. Er worden maximum 20 koppels toegelaten. Tien op de lage kant en tien op de hoge kant. Zodoende kunnen we tussen de koppels telkens een vrije plaats laten. Om 13 uur is er een tussenweging en mag terug zwaar gevoerd worden. Het is dus een koppelmarathon in afgeslankte versie of zeg maar “corona style”. Bij verschijnen van deze nieuwsbrief kunt U inschrijven via mail en storten op de rekening van 30 euro per koppel. Geef per mail ook beide namen van de deelnemers door.

Het inleggeld wordt volledig verdeeld over tien geldprijzen. Eén op de twee deelnemers heeft dus prijs.

 

4. Visuitzetting

 

Eind maart 2020 hebben we nog eens 600 kg brasem uitgezet. Dit was in feite niet voorzien maar deden we toch aangezien we hiervoor een mooi aanbod kregen. Jammer genoeg heeft een deel van deze vis het niet overleefd. Gelukkig is de brasemsterfte op gegeven ogenblik gestopt.

Daarna is dan de paai van de karpers begonnen. Na de paai van de karpers stellen we vast dat tot nu tot tussen de 25 en 30 grote karpers gestorven zijn.

Door deze sterfte werd even gevreesd dat er iets mis was met de waterkwaliteit. Er werd dan ook onmiddellijk een wateranalyse uitgevoerd door Sportvisserij Vlaanderen waaruit bleek dat er niets mis was met de waterkwaliteit. Integendeel het water bleek van perfecte kwaliteit te zijn.

Ofwel is er een virus onder de karpers ofwel zijn er beginnende karpervissers die ongekookte of te weinig gekookte partikels gebruiken. We willen er nog eens op wijzen dat partikels voldoende moeten geweekt en gekookt worden vooraleer deze te gebruiken. Zoniet vormen ze een groot gevaar voor het karperbestand. Ik zal mezelf zeker niet opwerpen als de karpervisser die er alles van kent , integendeel, ik heb nog veel te leren op dit vlak. Maar als ik mijn oor te luisteren leg bij ervaren karpervissers verneem ik dat je partikels best 48 uur laat weken in warm water. En dat je ze daarna minstens nog 20 minuten laat koken. Het gaat dus over kempzaad, kikkererwten, maïs , gebroken maïs, duiveneten enz.

 

Om reden dat er dus nog steeds sterfte is werd door het bestuur besloten om momenteel geen visuitzetting te doen. Dat is ook een van de redenen waarom er in de kleine vijver niet mag gevist worden voor het ogenblik. Het lijkt ons zeer onverstandig om nu vis te gaan overzetten van de ene naar de anderen vijver.

 

5. Allerlei weetjes

 

-De meeste vissers zullen al gezien hebben dat er achteraan de vijver vrij ingrijpende werken gedaan werden. Het talud werd aanzienlijk verhoogd. Deze werken waren nodig omdat de beek die langs de vijver loopt dreigde door te breken in de kleine vijver. De eigenaar heeft hier prachtig werk geleverd waar voor dank. Door het bestuur werden nieuwe trappen gemaakt om de hengelstekken terug bereikbaar te maken. Gelieve deze trappen te gebruiken zodat het talud niet beschadigd wordt. Na verloop van tijd zal er wel terug groen en gras groeien maar door de droogte van de laatste tijd is dat wat moeilijk.

Ook en voornamelijk de karpervissers die op de hoge kant zitten worden gevraagd de trappen te gebruiken en niet langs het talud naar beneden te gaan. Als je dit doet wordt het talud beschadigd en dat willen we niet. Zet je aan een trap of zit beneden bij je hengels. Toch niet moeilijk dacht ik?

 

Op 16 juli 2020 is er een avondfeederwedstrijd. Aan deze wedstrijd kunnen enkel leden deelnemen. Er worden 30 deelnemers toegelaten. Er kan ingeschreven worden door storting op de rekening BE 82 0689 0185 1968 met vermelding van je naam + avondfeeder. De inleg bedraagt 10 Euro.

De wedstrijd begint om 15 uur en eindigt om 20 uur. Trekking van de nummers om 13 uur in de kantine.

Inlichtingen: Roels Ignace ((:0475/56.26.82) of op onze website www.molenvissers.be.

 

-Op vraag van enkele vissers zelf: willen de rokers onder ons hun peuken niet meer in de vijver gooien? We zullen U daar zeer dankbaar voor zijn. Doe je peuken in een oud maisblikje of potje. Heb je al eens nagedacht als er tien rokers aan de vijver zitten hoeveel peuken er per dag in de vijver vliegen? Thuis gooi je die toch ook niet in je eigen visvijver. Bedankt alvast.

 

-Er liggen ook nog enveloppen met prijzengeld van verleden jaar te wachten op sommige leden. Zelfs nog een paar bekers. Deze zullen uitgedeeld worden op de wedstrijden. Wie niet kan wachten mag ook contact nemen met de voorzitter en dan spreken we wel af hoe je in het bezit kunt komen van je envelop.

 

-wie zijn lidgeld nog niet vernieuwd heeft kan dit door een lidkaart te kopen :

·        -Ofwel in de kantine

·        -Ofwel in de krantnenwinkel Thierrys Gazetje , Eernegemweg, 11 te Snellegem

·        Ofwel door storting van 50 euro op de rekening met vermelding van je naam en lidgeld 2020.Wil je dat deze kaart wordt opgezonden naar je woning stort dan 51 euro , nl 1 euro voor de postzegel.

 

-de Molenvissers ook terug te vinden op Facebook op de pagina Molenvissers. Hier zal ook informatie verschijnen met betrekking tot inschrijvingen en wedstrijden. Van zodra de inschrijving voor een wedstrijd vol is zal dit verschijnen op de facebookpagina.