VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jabbeke,03/6/2018

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

Email: molenvissers@pandora.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 

 


  1. Inleiding

 

Van een goed voorjaar kunnen we zeker niet spreken. De vangsten in openbaar water zijn normaal lager dan in een vijver en dat is normaal. Dit jaar zijn de vangsten in openbaar water meestal uitnemend bedroevend, met hier en daar een uitschieter of een uitzondering. Ook in de vijver worden geen topgewichten van meer dan vijftig of zestig kg gehaald zoals vorige jaren. Enkel de eerste wedstrijd van de 50 plussers leverde grote vangsten op met een winnaar van 56 kg en 636 kg in het totaal. Het dieptepunt was wel de derde wedstrijd vaste stok waar slechts 85 kg vis werd gevangen waarvan 20 kg door de winnaar. Hopelijk komt er vlug verandering en vangen we terug wat vis want dat is tenslotte het doel van een hengelsportvereniging.

 

Ondertussen kunnen we ons bezig houden met allerlei wetten en reglementen. U zult het wel vernomen hebben via de media of je mailbox dat de GDPR sinds 28/5/2018 van toepassing is. GDPR, general data protection regulation of AVG, algemene verordening gegevensbescherming.is een nieuwe wet die de privacy van eenieder moet beschermen. We moeten zeggen welke data we bijhouden en waarom we die bijhouden. Er moet ook voor gezorgd worden dat er geen datalekken ontstaan en in geval er een datalek ontstaat moeten er bepaalde maatregelen worden genomen. U kunt er op rekenen dat de Molenvissers Uw gegevens nooit aan derden zullen doorspelen. In dat verband werd door ons een Privacy Verklaring opgesteld. Al wie een email adres heeft en de nieuwsbrief per email krijgt heeft deze privacy verklaring reeds ontvangen. Voor zij die nog geen email adres hebben wordt deze verklaring bij de nieuwsbrief gevoegd. De privacy verklaring kunt U ook ten allen tijde nalezen op onze website.

U zult ook ongetwijfeld vaststellen dat er werken gaande zijn aan de kantine. Na meer dan dertig jaar leek het ons noodzakelijk een nieuw dak te plaatsen. Deze werken kunnen met ongemakken gepaard gaan bijv lawaai van kloppen, vijzen , boren,….. maw lawaai welke met werkzaamheden gepaard gaat. We vragen daarom Uw begrip. We gaan er proberen iets moois van te maken en willen ervoor zorgen dat de kantine een gezellige bijeenkomstplaats is. We hebben echter nog heel wat werk voor de boeg voor we zover zijn.

 

Tenslotte wensen we vooraleer over te gaan tot het wedstrijdnieuws nog eens te vermelden dat we dit jaar terug kunnen rekenen op de milde sponsoring van Hengelsport ’t Visserken uit Zedelgem, Bieren Verschaeve uit Snellegem, Aquality, onze visleverancier en Carp Cube  uit BRUGGE. We bedanken in ieder geval de milde sponsors.

Hierna bekijken we nog eens kort de uitslagen van de eerste wedstrijden. Die kun je ook steeds raadplegen op de website of in de kantine.

 

 2. Wedstrijdnieuws.

 

a. Algemeen

 

Aan de wedstrijdreglementen is er dit jaar niets veranderd. Er wordt nog altijd gevraagd dat de vissers op nr 26 en 52 mee helpen met wegen. Dat verloopt allemaal heel vlot en we zijn blij dat we bij de weging meer dan eens spontaan hulp krijgen van de vissers.

 

b. Wintercriterium

 

Het wintercriterium werd dit jaar even spannend als vorig jaar.  Twee vissers die eindigen met 5 punten. Geert Geerlandt en Ludo Rosseel stonden na vier wedstrijden elk met 5 punten ( slechtste wedstrijd afgetrokken). Ludo ving 49 kg vis en Geert 41 kg waardoor Ludo aan het langste eind trekt. Ludo is dus winterkampioen. Geert wordt tweede en André Deloddere en Rene Wielfaert eindigen op 3 en 4 met zes punten.

 

c. Vaste stok

 

Bij de vaste stok zijn ondertussen reeds drie wedstrijden beslecht. Joel Meersman staat op kop met drie punten. Hij wordt gevolgd door Benny Lamproye en Serge De Loof die elk vier punten tellen.  Gezien er nog drie wedstrijden te gaan zijn kan nog van alles gebeuren. Ik verwijs naar de derde wedstrijd waarover ik het reeds had en waar het klassement toch wel wat dooreen werd geschud.

 

d. Palingvissers

 

Ook de palingvissers hebben er al twee wedstrijden op zitten en hier is zelfs de koning 2018 al gekend.  Jan Nulens  mag zich dit jaar koning paling noemen. Op het koningschap werd maar eventjes 5,979 kg paling gevangen door 7 deelnemers. De palingvangsten zijn in ieder geval stukken beter dan de vorige jaren.  De eerste wedstrijd werd gewonnen door Eddy Hubrechesen  en de tweede door Jan Nulens  In het tussenklassement staat Eddy Hubrechsen   op kop met vier punten.

 

e. Match

 

Hier zijn al drie wedstrijden gevist. De eerste twee wedstrijden werden gewonnen door Fernand Bonte, die momenteel in grote vorm is. De derde wedstrijd werd gewonnen door Geert Geerlandt. In het tussenklassement staat staan Fernand Bonte en Dirk Depuis elk met twee punten. Fernand ving iets meer vis en staat op kop. Geert Geerlandt volgt met drie punten.

 

f. 50 plus – mindervaliden

 

Bij de 50-plussers zijn ook al twee wedstrijden gevist. Ja hoor , de eerste werd gewonnen door Fernand Bonte  met 56 kg en de tweede door Johan Debacker  met bijna 33 kg. Van een tussenklassement kunnen we hier moeilijk spreken.  Met nog drie wedstrijden te gaan ligt alles uiteraard nog open. Fernand Bonte staat wel autoritair op kop met 2 punten (wedstrijdwinst en sectorwinst). Benieuwd of Fernand de goeie vorm zal kunnen houden.

 

g.  Karpervissers

 

Zoals elk jaar worden dit jaar naast de karpermarathon ook karperwedstrijden ingericht. Dit jaar zijn er 13 deelnemers. Er worden vijf wedstrijden gevist zodat ook de karpervissers een volwaardige competitie hebben. De eerste wedstrijd werden gewonnen door Arne Vergote met 55 Kg. Lander Monstrey  werd tweede met 35 Kg.

 

g.  Koppelwedstrijd Carp Cube

 

Door omstandigheden werd deze wedstrijd iets vroeger op het jaar gevist. Er waren 18 deelnemende koppels.

De wedstrijd werd gewonnen door Ludo Rosseel en Georges Vandenbroucke met net geen 47 kg. Rene Wielfaert en Herman Rammant werden tweede met bijna 37 kg.

Nogmaals onze dank aan Ludovic van Carpcube voor de sponsoring.

 

3. Marathon 2018

 

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de koppelmarathon dit jaar door op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus 2018. Dit jaar wordt de koppelmarathon voor de 34 ° maal georganiseerd. De inschrijvingen vinden plaats op zondag 17 juni 2018 vanaf 10 uur in de kantine. Dit jaar is er  terug 1000 € prijzengeld voorzien met dank aan de Taxibond voor hun milde sponsoring. We vissen terug van 15 tot 15 Hr. De trekking zal plaats vinden om 11 uur en vanaf 12 uur kunnen de deelnemers zich installeren. Door de verschuiving van de uren zullen er ook minder wegingen zijn. Er wordt gewogen om 21 Hr , om 6 uur, om 10 Hr en 15 Hr.De prijzen bij de tussenwegingen blijven behouden. Zij die willen inschrijven met een team van drie man mogen dit. Let wel er mogen maximum slechts twee vissers tegelijkertijd aan het vissen zijn.

Of je met twee vist of met drie dat is jullie eigen keuze. Mogen we de deelnemers vragen te willen betalen bij inschrijving  ofwel door overschrijving op onze rekening. (BE 82 0689 0185 1968) met vermelding deelname marathon + je naam. Wie niet betaald heeft op 16/7/2018 wordt geschrapt van de deelnemerslijst.

Indien je het niet ziet zitten om 24 Hr op je viskist te zitten hopen we je in ieder geval te mogen begroeten om een ribbetje of een worst te komen eten. De dames kunnen bij ons terecht op zaternamiddag voor een kopje koffie met pannenkoek. Dit alles aan zeer democratische prijzen. Houd er rekening mee dat we dit jaar terug zullen werken met bonnetjes. We vragen U om het nodige kleingeld te willen meebrengen, altijd gemakkelijk.

 

5. Allerlei weetjes

 

-inschrijving avond feederwedstrijd vanaf 17/6/2018 in de kantine. Wees er op tijd bij. Slechts 30 deelnemers toegelaten. Inlichtingen: Roels Ignace ((:0475/56.26.82) of op onze website www.molenvissers.be.

-inschrijving voor de karpermarathon zal gebeuren op 7 Juli 2018 om 20 uur tijdens de palingwedstrijd. Wil je er bij zijn, zorg dan dat je aanwezig zijt op de inschrijving.

-We vragen nogmaals om de buren niet te storen en geen vuilnis achter te laten langs te vijver. Als je ‘ avonds hengelt ga dan niet op de plaatsen zitten waar de buren wonen. Er is meestal plaats genoeg om ergens anders te zitten. -de Molenvissers ook terug te vinden op Facebook op de pagina Molenvissers.