VZW DE MOLENVISSERS                                                                                           Jabbeke,28/5/2013

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

Email: molenvissers@pandora.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1. Inleiding

 

Wie herinnert zich nog “Al Gore” met zijn programma over de opwarming van de aarde? Dit is nog maar een paar jaar geleden en toen was er grote heisa omtrent de opwarming van de aarde. Ik heb er in ieder geval nog niet veel van gemerkt. We zijn eind mei. Onze kachel brandt nog ’s avonds. We lopen nog rond met een dikke trui en die gele bol die zon noemt hebben we op een paar uitzonderingen na slechts sporadisch gezien. Je zou  stilaan beginnen denken dat het terug winter zal worden. Gelukkig hebben we flink wat vis uitgezet zodat de vangsten dit voorjaar nog meevallen ondanks het triestige weer. Het is dus niet allemaal kommer en kwel. Ik hoor ook dat er in andere vijvers of op andere plaatsen heel wat vissterfte is. Gelukkig zijn we ook daar van gespaard gebleven. We moeten besluiten dat het enkel maar kan beteren. Zowel het weer als de vangsten. Noch het één noch het ander hebben we in eigen handen. We moeten de natuur zijn gang laten gaan.  We gaan zeker ons hoofd niet laten hangen. We zouden blij moeten zijn want 2013 is voor de Molenvissers terug een feestjaar. Inderdaad onze club bestaat dit jaar 30 jaar. Straks meer daarover.

In mijn voorwoordje wil ik ook nog eens onze sponsors bedanken. De sponsors zorgen er voor dat iedereen die prijs heeft één euro extra in zijn envelop krijgt. Onze bijzondere dank gaat hiervoor uit naar Hengelsport ’t Visserken uit Zedelgem, Bieren Verschaeve uit Snellegem en Carp Cube  uit BRUGGE.

Hierna zullen we nog even kort de wedstrijduitslagen overlopen. Die kun je ook steeds raadplegen op de website of in de kantine.

 

 2. Wedstrijdnieuws.

 

a. Algemeen

De tijd dat je op het “topje van je viskist” moest zitten en heel alert moest zijn om een vis te kunnen vangen is al lang voorbij. Nieuwe hengeltechnieken, waaronder zelfhaaktechnieken zeg maar methodvissen, Jules vissen en aanverwanten brengen met zich mee dat de vis “hangt” als hij bijt. Aanslaan op een beet hoeft zelfs niet meer. Dat brengt ook met zich mee dat sommige vissers zelfs geen vijf minuten meer op hun viskist zitten en voortdurend rond lopen. Bij terugkeer naar hun hengelstek vangen ze dan een “wandelvis”. Dit getuigt van weinig respect voor diegene die wel aandachtig zitten vissen en bovendien is er een risico dat de gehaakte vis door de lijnen van je buur zwemt als je je hengel niet bewaakt. Om die reden heeft het bestuur het nodig geacht het wedstrijdreglement aan te passen. Wil je wandelen tijdens een wedstrijd dan draai je je hengel uit. We gaan niet achter elke visser een controleur zetten maar we vragen wel om deze regel correct toe te passen. Eens naar je linker of rechterbuur gaan kan nog, contstant rondlopen of van je hengelstek weg zijn zal leiden tot diskwalificatie. Het reglement zal dan ook in die zin worden aangepast.

Op verzoek van de  palingvissers wordt ook hun reglement aangepast. De vissers die GEEN vis vangen krijgen 2 punten  + het aantal deelnemers. (Vroeger 2 punten meer dan de laatste die vis had). Bij niet deelname krijg je 50 strafpunten. De herberekening van de reeds geviste wedstrijden en het tussenklassement zullen zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Ondertussen zijn al een aantal wedstrijden gevist. Laat ons eens wat uitslagen bekijken.

 

b. Wintercriterium

Door de barre weersomstandigheden waren we verplicht de derde wedstrijd van dit criterium te schrappen. Daardoor werd het eindklassement verrekend over drie wedstrijden, die alle drie mee telden.  Het wintercriterium werd dit jaar gewonnen door Rene Wielfaert met 11 punten. Tweede werd Frans Schaep met 14 punten, gevolgd door Matthias Devriese met 21 punten. Proficiat aan de top drie.

 

c. Vaste stok

Bij de vaste stok zijn nog maar twee wedstrijden beslecht. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Lamproye Benny , de tweede door Denolf Dirk. In de tussenstand neemt Benny Lamproye de leiding voor Geert Dupont.

 

d. Palingvissers

Ook de palingvissers hebben er al twee wedstrijden op zitten en hier is zelfs de koning 2013 al gekend.  Rogier Hollez heeft zijn koningstitel verlengd. Hij werd koning paling 2013 voor Eddy Deklerck en Kenny Vercaemst. Jammer dat er zo weinig paling gevangen werd.  De eerste wedstrijd werd gewonnen door Kevin Sabbe  met 974 punten en de tweede wedstrijd door Kurt Jonckheere met 635 punten. Coudeville Jeroen neemt de leiding in het tussenklassement met 7 punten , Mario Beun staat voorlopig tweede. Wat ons zeker tevreden stemt is dat het aantal palingvissers sterk toegenomen is en meer nog dat er een zeer goede sfeer heerst onder de vissers.

 

e. Match

Kevin Sabbe is momenteel moeilijk of niet te verslaan in het matchvissen Met twee overwinningen staat hij absoluut op kop in het tussenklassement. Eerste achtervolger is Gilbert Vanhee  met 6 punten, gevolgd door een Ludo Rosseel met 9 punten. Kevin wordt binnenkort weer papa. Eens benieuwd of hij zijn vorm zal kunnen behouden.

 

f.. 50 plus – mindervaliden

Bij de 50-plussers werd de eerste wedstrijd gewonnen door Gilbert Sonneville, gevolgd door Noel Vanhoutte. De tweede wedstrijd werd gewonnen door Erik Duyck. Tweede werd de kampioen van verleden jaar, Dirk Lantsoght. Erik Duyck en Gilbert Vanhee delen de leiding van het tussenklassement met elk 9 punten. Rudi Claeys, ondertussen blijkbaar ook al vijftig geworden bezet de derde plaats.

 

h. Dames

Dank zij onze milde sponsors, LATESTE Erik Containers en zeevisgroothandel MEERSMAN Joel kunnen we dit jaar terug onze dameswedstrijd inrichten. Bedankt Erik en Joel. Ik zou zeggen , dames meld U aan, een prachtige prijzentafel staat dit jaar terug te wachten. De wedstrijd gaat dit jaar door op zondag 21 juli  van 13 tot 17 uur. Nieuw is dat op die dag ook de witviswedstrijd voor palingvissers doorgaat. De dames vissen dus samen met de palingvissers maar er is een afzonderlijk klassement en afzonderlijk prijzengeld voor beide reeksen.

 

i.  Karpervissers

Zoals elk jaar worden dit jaar naast de karpermarathon ook vier wedstrijden ingericht. Op de eerste wedstrijd waren er 8 deelnemers. De wedstrijd werd gewonnen door Nulens Jan, die als enigste deelnemer een vis wist te vangen. De overige vissers moesten het stellen met een 0. De tweede wedstrijd werd gewonnen door Siebe Watteel met 21350 punten. In het tussenklassement staat Benjamin Vanhoornweder op kop voor Lander Monstrey.

 

3. Marathon 2013

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de koppelmarathon dit jaar door op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2013. De inschrijvingen vinden plaats op zondag 2 juni 2013 vanaf 10 uur in de kantine. Dit jaar is er € 800 prijzengeld voorzien met dank aan de taxibond voor hun milde sponsoring (50 Euro extra) en ook een speciale prijs maar daar later meer over. Aan het reglement van de marathon wordt normaal gezien niets gewijzigd.

Mogen we de deelnemers vragen te willen betalen bij inschrijving  ofwel door overschrijving op onze rekening. (BE02 7755 4915 7740) met vermelding deelname marathon + je naam. Wie niet betaald heeft op 10/7/2013  wordt geschrapt van de deelnemerslijst.

Indien je het niet ziet zitten om 24 Hr op je viskist te zitten hopen we je in ieder geval te mogen begroeten om een ribbetje of een worst te komen eten. De dames kunnen bij ons terecht op zaternamiddag voor een kopje koffie met pannenkoek. Dit alles aan zeer democratische prijzen. Houd er rekening mee dat we dit jaar terug zullen werken met bonnetjes. We vragen U om het nodige kleingeld te willen meebrengen, altijd gemakkelijk.

 

5. Viering 30 Jarig bestaan

We doen het inderdaad niet slecht. Als voorzitter denk ik dat we mogen fier zijn dat we reeds zolang stand houden als vereniging. Door allerlei wetten en reglementen wordt het er zeker niet gemakkelijker op om  als vereniging het hoofd boven water te houden. Daarnaast ben ik ook fier dat ik samen met Willy De Voogt die stichtend beheerder is de enigste ben die “zeg maar” de jaren hebben overleefd. Willy is in het bestuur sinds 1983, ikzelf sinds 1988, dus een kwart eeuw. Samen met heel wat bestuursleden hebben we een pak energie in de vereniging gestopt om die te brengen tot wat die nu is. Een vereniging rechthouden kun je niet op je eentje of met twee. Daarvoor heb je de hulp en steun nodig van je bestuursleden en we mogen terecht stellen dat we momenteel een zeer goede ploeg hebben. Bedankt makkers. Ook de vrijwilligers die ons zeer genegen zijn zoals Guillaume, Eddy, Luc, Gilbert en nog vele anderen maken dat de club blijft draaien. Tenslotte mogen we onze sponsors niet vergeten. Die zorgen ervoor dat we mooie wedstrijden kunnen inrichten en dat de club financieel gezond blijft. Als dankbetuiging nodigen we alle sponsors, leden en hun partner uit voor de viering van het 30 jarig bestaan op 7 juli 2013 om 16 uur aan onze vijver. Graag een mailtje (molenvissers@pandora.be) of sms-je om Uw deelname te bevestigen. Gelieve te antwoorden tegen uiterlijk 27 juni 2013.

 

4. Allerlei weetjes

-inschrijving avond feederwedstrijd vanaf 18/6/2013. Wees er op tijd bij. Slechts 30 deelnemers toegelaten.

Inlichtingen: Roels Ignace ((:0475/56.26.82) of op onze website www.molenvissers.be.