VZW DE MOLENVISSERS                                                                                           Jabbeke,1/6/2010

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

Email: molenvissers@pandora.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1. Inleiding

 

Het is bijna niet te geloven maar toch waar. De helft van het jaar is bijna weer voorbij. Een echt “zomergevoel” hebben we nog niet gehad. Men spreekt over opwarming van de aarde maar ik heb daar in ieder geval nog niet zo veel van gevoeld. Het mag voor mij en ik hoop voor velen onder ons toch een beetje warmer en beter gaan worden.

Gelukkig had de koude weinig invloed op het verloop van de wedstrijden. We mogen stellen dat er over het algemeen goed gevangen wordt tijdens de wedstrijden. De gemiddelde resultaten liggen een stuk hoger dan verleden jaar. Om die reden willen we dan ook vragen om tijdens de wedstrijden en bij zeer goede vangsten voor een tweede leefnet te willen zorgen. Drie van de vijf wedstrijden vaste hengel duren inderdaad ook vijf uur. Het is geen uitzondering dat de winnaar vijftig kilogram of meer vangt of zal vangen. Als bestuur denken we dat het niet zo goed is om zomaar meer dan 50 kg vis in één leefnet te stoppen. We willen vragen aan de wedstrijdvissers om maximum 15 brasems in één leefnet te bewaren tijdens de wedstrijd. Heb je meer dan vijftien brasems, gebruik dan een tweede leefnet. Straks moet nog de zomerbrasem geleverd worden (500 kg). Uit gewoonte weten we dat er daarna nog meer gevangen wordt.

In mijn voorwoordje wil ik ook nog eens onze sponsors bedanken. De sponsors zorgen er voor dat iedereen die prijs heeft één euro extra in zijn envelop krijgt. Vandaar dat het bedrag welke op de envelop staat en welke in de envelop steekt niet correspondeert. Bij het prijzengeld moet je telkens één eurotje bijtellen. Onze bijzondere dank gaat hiervoor uit naar Hengelsport ’t Visserken uit Zedelgem, Bieren Verschaeve uit Snellegem en de Taxibond uit Oostende.

Laat ons eerst even de eerste wedstrijden onder de loep nemen en zien wat er nog op het programma staat dit jaar.

 

2. Wedstrijdnieuws.

 

a. Algemeen

Het wintercriterium werd dit jaar nog spannender dan verleden jaar Net als vorig jaar was tot de laatste wedstrijd nog niets beslist. Uiteindelijk wist Philippe Martin het te winnen van Ludo Rosseel. Beiden hebben evenveel punten. Ludo moest op een totaal van 65.000 wedstrijdpunten slechts 860 punten toegeven. Stel je voor. Dichter kun je bijna niet komen. Hieronder de uitslag

1. Martin Philippe 12 pnt (65790)

2. Rosseel Ludo  12 pnt (64930)

3. Verhelst Pieter Jan 19  punten

Proficiat mannen.

 

b. Vaste stok

Na twee wedstrijden neemt Claeys Rudi de leiding met vier punten. Op de tweede plaats staat Joel Meersman met 9 punten gevolgd door Dominique Castelain met tien punten. Met pas twee wedstrijden gevist kan het nog alle kanten uit. Zowel Dominique als Rudi wonnen elk een wedstrijd.

 

c. Palingvissers

Ook de palingvissers hebben er al twee wedstrijden op zitten. Naar jaarlijkse gewoonte  hier weer de oude getrouwen die de dienst uitmaken. Na twee wedstrijden neemt Johan Van Gent  de leiding van het tussenklassement met 5 punten, gevolgd door Kenny Vercaemst met 8 punten en Eddy Deklerck met elk 9 punten.

 

d. Match

 

Dit jaar is het evenwicht tussen de vaste stokvissers en de matchvissers iets hersteld. Blijkbaar hebben toch een aantal vissers de weg naar de vaste stok wedstrijden terug gevonden en hebben een aantal matchvissers afgehaakt. Jammer genoeg moeten we stellen dat het een algemene tendens is dat het aantal vissers daalt. Komt dit nu door het slechte voorjaar of door de crisis, geen mens die het weet.

Dat Rogier Hollez niet voor niets kampioen match geworden is in 2009 bewijst hij dit jaar terug. Tweede in de eerste wedstrijd en de tweede wedstrijd winnen brengt hem terug aan de leiding met amper 3 punten. Hieronder het voorlopig tussenklassement na twee wedstrijden.

1. Hollez Rogier       3 punten

2. Verfaillie Alain      7 punten

3. Colpaert Franky   8 punten

Het kampioenschap match belooft nog spannend te worden.

Wie Rogier wil kloppen zal van ver moeten komen.

 

e. 50 plus – mindervaliden

 

Dit is de enigste groep die volgens mij elk jaar groeit. Te zeggen dat ik binnenkort ook al tot die categorie behoor samen met Rik Stragier en Alain Verfaillie. Een visser is meestal een taaie “knar” en er komen rapper 50 plussers bij dan er verdwijnen. Zo veelste beter zou ik maar zeggen. Het is teken dat de mensen langer leven, langer kunnen genieten en gezonder zijn. Om te winnen bij de 50 plussers moet je zeker over een pak ervaring beschikken. Die ervaring is er zeker bij Rammant Herman die na winst in de eerste wedstrijd op kop staat van het tussenklassement met 7 punten, gevolgd door Geert Geerlandt met 10 punten. Eddy Seynaeve is na een lange winterslaap uiteindelijk ook wakker geschoten en won de tweede wedstrijd. Vermits er 6 wedstrijden moeten gevist worden kan er nog van alles gebeuren.

 

f.Jeugd

 

Gezien het zeer matig succes voor deze categorie vissers hebben we als bestuur beslist het dit jaar over een andere boeg te gooien: slechts twee wedstrijden voor de juniores en alle twee in het groot verlof. Zodoende moet er in die periode niemand studeren en kan iedereen deelnemen. Je hoeft er zelfs geen vergunning voor te hebben. We hebben er ook voor gezorgd dat de eerste wedstrijd begin juli 2010 is en de tweede eind augustus 2010, een beetje buiten het “bouwverlof” zullen we maar zeggen. Breng dus gerust je vrienden mee, zolang ze geen 17 jaar zijn mogen ze deelnemen aan de junioreswedstrijden.

 

 

g.Dames

Dank zij onze milde sponsors, LATESTE Erik Containers en zeevisgroothandel MEERSMAN Joel kunnen we dit jaar terug onze dameswedstrijd inrichten. Vergeten we ook niet Gilbert Vanhee te vermelden die het initiatief hiertoe nam, ondertussen al weer zeven jaar geleden. De wedstrijd draagt nog steeds zijn naam.  We willen langs deze weg nogmaals onze sponsors bedanken. Ik zou zeggen , dames meld U aan, een prachtige prijzentafel staat dit jaar terug te wachten. De wedstrijd gaat dit jaar door op zondag 11 juli  van 14 tot 18 uur.

H Karpervissers

Op verzoek van de karpervissers worden dit jaar naast de karpermarathon ook drie wedstrijden ingericht. Op de eerste waren er 8 deelnemers. Jammer genoeg wist geen enkele van de 8 ook maar één karper aan de haak te slaan. De volgende karperwedstrijd vindt plaats op 3 Juli 2010. Hopelijk zijn de karpers dan al wakker (en de karpervissers ook).

 

i.Wijziging reglementen

 

Uiteindelijk werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de reglementen en mijns inziens tot algemene tevredenheid. Ik heb in ieder geval nog niemand horen klagen. De trekking van de nummers werd onder de loep genomen. Er werd naar gestreefd om de vissers zoveel mogelijk te spreiden rond de vijver (twee plaatsen bezet, één plaats vrij, twee plaatsen bezet, enz). Er worden slechts nummers bijgestoken naargelang het aantal deelnemers. Dit wil natuurlijk zeggen dat we op het moment dat de trekking begint exact moeten weten hoeveel deelnemers er voor die bepaalde wedstrijd zijn. DUS indien je te laat zult zijn of NIET zult deelnemen graag een seintje aan één van de bestuursleden. Met de GSM is dit tegenwoordig niet moeilijk. Als je niet verwittigd hebt en de trekking is begonnen dan kun je helaas niet meer meedoen. Een tweede grote wijziging is het vissen op zuiver gewicht tijdens de matchwedstrijden. De vissen zullen ons dat zeker niet kwalijk nemen en de hengelaars evenmin.

 

3. Marathon 2010

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de koppelmarathon dit jaar door op vrijdag 30 en zaterdag 31 juli 2010. De inschrijvingen vinden plaats op zondag 13 juni 2010 in de kantine. Dit jaar is er € 850 prijzengeld voorzien met dank aan de taxibond voor hun milde sponsoring (100 Euro extra) Aan het reglement van de marathon wordt normaal gezien niets gewijzigd.

Mogen we de deelnemers vragen te willen betalen bij inschrijving  ofwel door overschrijving op onze rekening. (775-5491577-40) met vermelding deelname marathon + je naam. Wie niet betaald heeft op 11/7/2009 wordt geschrapt van de deelnemerslijst.

Indien je het niet ziet zitten om 24 Hr op je viskist te zitten hopen we je in ieder geval te mogen begroeten om een ribbetje of een worst te komen eten. De dames kunnen bij ons terecht op zaternamiddag voor een kopje koffie met pannenkoek. Dit alles aan zeer democratische prijzen. Houd er rekening mee dat we dit jaar terug zullen werken met bonnetjes. We vragen U om het nodige kleingeld te willen meebrengen, altijd gemakkelijk.

 

4. Allerlei weetjes

-Denk eraan: gebruik van leefnetten in juli en augustus is NIET toegelaten.

.-Inlichtingen: Roels Ignace ((:0475/56.26.82) of op onze website www.molenvissers.be.