NIEUWSBRIEF Januari  2022

 

VZW DE MOLENVISSERS                                                                             Zedelgem 23 Januari 2022

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

BE 0429 749 689

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@telenet.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

 

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2022 toe.

Nog steeds blijft corona ons leven beheersen. Er worden er allerhande maatregelen opgelegd die ons beperken in onze mogelijkheden. Laat ons er wel van bewust zijn dat deze maatregelen zeker hun doel hebben. Het virus is meer dan ooit aanwezig en zien ook wat het de dag van vandaag nog steeds kan aanrichten dan worden we toch wel even stil. Laat ons dan zeker niet onachtzaam zijn. Iedereen kent wel iemand die erg ziek is geweest of jammer genoeg nog erger. We nemen het echter zoals het is en maken er op een veilige manier het beste van. Ondanks de beperkingen hebben we in 2021 nog heel wat wedstrijden kunnen vissen en dat is tenslotte de bedoeling.
Financieel zijn de twee opeenvolgende coronajaren een heel zware dobber geweest voor de club. Hoewel in het dagelijkse leven alles duurder wordt hebben wij als bestuur beslist om de lidgelden voor dit jaar niet op te slaan. Dit zal ook het laatste jaar zijn. Vanaf 2023 gaan de lidgelden omhoog, hoe dan ook. We kunnen niet anders dan de lidgelden wat duurder maken. Maar zeg eens waar je een gans jaar nog kunt vissen voor 50 euro. Sommige betaalwateren vragen zelfs al meer dan 50 euro per dag. Het zijn nog zorgen voor volgend jaar, maar weet dat het eraan komt.

We hopen dat we in 2022 een volledige competitie kunnen vissen en dit zoals voorzien op de kalender.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2022. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

Om de wedstrijden optimaal te laten verlopen dienen de plaatsen ook nog eens in orde gezet te worden. Normaal gezien doen we dat eind februari of begin maart. Wanneer juist weten we nog niet. We zullen dit eventueel laten weten per mail  en op onze facebookpagina. Hopelijk komen ook een aantal vrijwilligers opdagen om een laatste hand te leggen aan de plaatsen en zo de vijver “competitieklaar” te maken voor het nieuw seizoen. Breng alvast schop , spade en kruiwagen mee. Het bestuur zal U zeker dankbaar zijn voor de vele helpende handen.

 

2. Visuitzetting

 

Dank zij de inspanning van Peter Van Acker van de firma Aquality konden we reeds een groot deel van de vis die besteld is uitzetten. Namelijk  10 snoeken en 2000 kg brasem. Karper zijn we zelf gaan afslepen in de vijvers achteraan AZ Sint-Jan. Dit uiteraard met toestemming en medewerking van de terreinbeheerders We hadden ongeveer 150 kg karpers waarvan de grootste ongeveer 6 kg. Het waren allemaal schubben. Ze kregen hun nieuwe thuis in de grote vijver. Ondertussen zwemmen deze vissen ook al 2 maanden rond op onze vijver. Gezien er nog geen melding of  waarneming is van sterfte veronderstellen we dat ze het goed stellen. We hopen dan ook dat we deze vissen toch af en toe kunnen verwelkomen op de onthaakmat.

 

 

Dit jaar wordt geen zomerbrasem meer uitgezet. In het verleden is al meermaals vastgesteld dat sterfte groot is, en kosten/baten analyse voor dit jaar valt zeker  niet in het voordeel van dergelijke visuitzetting

Nog wat foto ’s van de visafsleping. Nogmaals bedankt aan de vrijwillige helpende handen. Het was een leuke dag.

 

 

 

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a.    Algemeen:

 

De kostprijs van de lidkaarten blijft dit jaar dezelfde als vorig jaar zoals reeds vermeld. Deze kunt U bekomen: ofwel door overschrijving op onze rekening (zie verder) met vermelding van je gegevens en “lidkaart” 2022 ofwel in de kantine ofwel in de dagbladhandel ’T Goe Begin Eernegemweg 11 te Snellegem bij Romy en Geoffrey.
We hebben drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag: 50 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf 6 of 8 uur: 50 + 30 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2007: 25 Euro

 

Betaal je per overschrijving zorg dan dat we alle gegevens van je hebben naam, voornaam, geboortedatum, adres, emailadres en gsm nummer. Voor zij die elk jaar een lidkaart kopen hoeft dit niet meer vermeld te worden enkel voor nieuwe leden. Wil je dat je lidkaart naar je adres gestuurd wordt stort dan 1,5 euro extra voor een postzegel en de kosten.

Wil men een nachtvergunning bekomen dan moet men minstens één jaar lid zijn en moet dit aangevraagd worden via het bestuur. Pas na goedkeuring op de bestuursvergadering wordt de nachtvergunning uitgereikt. Er worden maximum 30 nachtvergunningen uitgereikt.

In het  algemeen reglement wordt een kleine wijziging aangebracht nl dat men van 1 juni tot 31 augustus niet meer op snoek mag vissen. Kwestie van de roofvis ook wat rust te gunnen.

 

b.    Wedstrijdreglementen

 

Aan de wedstrijdreglementen veranderen een aantal zaken.

-de deelnemers zijn verplicht twee ruime leefnetten van minimum 3 m lang te gebruiken. Deze netten moeten bij aanvang van de wedstrijd beiden te waren gelaten worden. Maximum 15 vissen (brasem of karpertjes) per leefnet. Wie een karper van 5 kg of meer vangt laat die onmiddellijk wegen en die vis wordt direct terug gezet.

 

-wie geen vis vangt krijgt geen geldprijs meer.

 

-de signalen werden herleid tot vier signalen, nl 5 min voor aanvang, start van de wedstrijd, vijf minuten voor einde en einde van de wedstrijd.

 

-Voor de wedstrijden match, vaste stok en 50 plus telt het koningschap mee in de reeks als een gewone wedstrijd. De koning krijgt wel een beker op het einde van het jaar.

 

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

Bij voorkeur betalen dmv storting  op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. De inleg per wedstrijd is 5 euro.

 

Voor de vaste stok=35 Euro, match= 30 Euro, 50 Plus=35 Euro.

Betalen kan tot uiterlijk 21 maart 2022.

De 50 plus is volzet. Voor de feeder is nog 1 plaats open en voor de vaste stok zijn er nog tal van plaatsen over.

 

 

c.    Mindervaliden en  50+

 

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals bij de vaste stok en match. Zoals reeds gesteld hierboven: deelnemersveld voor deze wedstrijden is voor 2022 volzet.  Wil U op de reservelijst geplaatst worden neem dan contact met de voorzitter.

 

d.    Palingwedstrijden

 

Geen wijzigingen.

 

e.    Karperwedstrijden

 

Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen. De deelnemers van vorig jaar genieten voorrang. Ook hier is  inschrijven via een storting verplicht. De deelname aan de vijf wedstrijden bedraagt 25 Euro. Er worden maximum 14 deelnemers toegelaten. Indien U verleden jaar niet hebt deelgenomen is het best een mail te sturen met de vraag of U kunt deelnemen aan de wedstrijden. M.a.w. of er nog plaats is hiervoor. De inschrijvingen worden verwacht tegen ten laatste eind maart 2022.

 

f.Prijzengelden

 

Voor alle wedstrijden match, vaste stok en 50 plus worden er 14 geldprijzen uitgedeeld voor een totaal bedrag van 114 Euro. De winnaar krijgt ook een waardebon van 15 euro ipv een beker.

De prijzen en bekers van 2021 moeten nog uitgedeeld worden. Gezien er geen feestmaaltijd plaats vond en we geen nieuwjaarsreceptie konden organiseren werd beslist de bekers en prijzengelden van 2021 uit te  delen op de eerste wedstrijd van iedere reeks.

 

We herinneren nog eens wie deze winnaars zijn:

Kampioen vaste stok: Rammant Herman

 

Koning vaste stok: Pieter Adriaensen

Koning Match : Geert Geerlandt

Kampioen en Koning Paling : Peter Verplancke

Koning 50 plus: Hoens Patrick Kampioen Karper: Eddy Hubrechsen.

Aan allen dikke proficiat. De eerste veertien van  het kampioenschap vaste stok, karper en paling hebben nog een envelop met prijzengeld.

 

4.Grote Prijs CARPCUBE

 

Ook dit jaar wordt de marathon vervangen door een koppelwedstrijd van 11 Hr. De formule zal ongeveer dezelfde zijn als vorig jaar.

Zoals jaarlijks sponsort Ludovic van Carpcube deze wedstrijd. Wie reeds heeft meegedaan weet dat er zeer mooie prijzen te winnen zijn. Hoe je kunt inschrijven voor deze wedstrijd zal U nog vernemen in de loop van het jaar. Trouwens voor alle bijzondere wedstrijden zoals avondfeeder, de wedstrijd van Carpcube enzovoort dient er afzonderlijk te worden ingeschreven. Deze inschrijvingen beginnen normaal 1 maand voor de wedstrijddatum.

 

5. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen bij onze leden om zo veel als mogelijk aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 13 € ontvang je driemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. Omdat de A + vergunning verleden jaar zo goed als niet kon gebruikt worden doet de federatie een toegift. Zij die verleden jaar een A+ vergunning hadden betalen slechts 13 Euro.  Ook zij die gewoon lid willen worden betalen 13 Euro. Geef  zo spoedig mogelijk je naam op geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82) zodat we het nodige kunnen doen. Een A+ heb je nodig voor deelname aan officiële wedstrijden. Je zult je lidkaart (plastiek formaat)ontvangen samen met het hengelblad. Je mag dit lidgeld ook overschrijven op het rekeningnummer van de VZW met vermelding van “lidgeld Sportvisserij vlaanderen” of “A + vergunning” samen met je naam en je rijksregisternummer  (terug te vinden achteraan op je identiteitskaart). Vergeet aub niet dit nummer te vermelden anders kunnen we je vergunning niet bestellen. Wil je weten welke voordelen deze aansluiting met zich meebrengt dan kun je een exemplaar van het hengelblad met al deze info inkijken in de kantine of op de website.

 

6. Weetjes

 

-Wist U dat U via Uw mutualiteit een deel van Uw lidgeld kunt recupereren? Iedereen die een sport beoefent krijgt een deel van zijn lidgeld terugbetaald.Wat moet je hiervoor doen? Vraag aan uw mutualiteit het formulier Aanvraag tot terugbetaling van inschrijvingsgeld of download dit op formulier de site van je mutualiteit. Vul Uw identiteitsgegevens in op dit formulier of breng er een stickertje van de mutualiteit op aan. Daarna laat je dit formulier invullen door ons en bezorgt U het terug aan Uw mutualiteit Het geld wordt op Uw rekening gestort.

 

-Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

 

-Wist je dat je een visverlof voor openbaar water kunt kopen via WWW.VISVERLOF.BE

 

-Pieterjan Verhelst zich nog steeds inzet voor het redden van de paling. Lees zeker de mooie reportage in het Hengelblad van Sportvisserij over zijn fantastisch avontuur op de Azoren.

 

-Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2021

 

7. Wedstrijdkalender 2021

 

Zie bladzijde 4.