VZW DE MOLENVISSERS                                                                                           Jabbeke,15/3/2004

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

 

Net zoals ieder jaar zijn we er weer. Net ontwaakt uit onze winterslaap. De winter is zonder veel uitspatting aan ons voorbij gegaan. Nog enkele late stuiptrekkingen en de lente kondigt zich aan. Hopelijk wordt het voorjaar niet te nat en kunnen we vlug van start gaan. Ik heb de indruk dat de meeste vissers toch een rustpauze ingebouwd hebben. Zelfs doorwinterde kerels die vroeger de ganse winter door visten legden volgens mij eventjes de hengels opzij. Of word ik oud en zie ik dat verkeerd. Mij ga je in enkel geval niet zien zitten bibberen op mijn viskist. Lekker achter de warme kachel, nieuwsbriefje schrijven en het materiaal klaarmaken voor het volgend seizoen. De grote microbe en gedrevenheid is er ook al een beetje uit. Maar ja, wat wil je, na twintig jaar vissen. Eens terug aan de waterkant kan dat snel veranderen. Ik denk dat dit bij de meesten zo is. Ik hoop in ieder geval tezamen met het voltallig bestuur van de Molenvissers dat we elke visser  een zinvolle vrijetijdsbesteding en een prachtig hengeljaar mogen toewensen. En als je in juni 2004 naar de stembus trekt. Denk dan eens na voor wie je gaat stemmen. Diegenen voor wie je stemt bepalen immers wat er met de toekomst van de hengelsport zal gebeuren. Eindelijk is de nieuwe visserijwet gepubliceerd en eerlijk gezegd, veel positieve wijzigingen zie ik daar niet in. Het kan enkel nog verbeteren zou ik zeggen.

2. Visuitzetting

 

Iedereen weet onderhand al dat de nieuwe vis of toch het grootste deel ervan wordt uitgezet tijdens de winterperiode. Dit jaar was dit niet anders. Op 21 Oktober 2003 werd 200 kg winde en 100 kg karper geleverd. Op Eén december 600 kg brasem en 100 kg voorn.

De palingvissers hebben nog hun 100 kg paling tegoed. In de periode juni-juli zullen we nogmaals 600 kg zomerbrasem uitzetten. Verleden jaar is deze uitzetting mislukt doordat geen zomerbrasem voorhanden was doch we hopen dit jaar toch wat meer geluk te hebben.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

 

Aan het algemeen reglement werden geen wijzigingen aangebracht. Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact.

De goedgevulde wedstrijd-kalender voor 2004 vindt U in de bijlage aan deze nieuwsbrief.

 

b. Wedstrijdreglement

Aan het wedstrijd reglement is niets veranderd.  

Je kunt tenslotte toch niet elk jaar je reglementen veranderen.

 

b. Mindervaliden en  50+

De 50 plussers blijven nog altijd de meest actieve vissers van onze club. Hoe kan het ook anders: een zee van tijd. Wist je dat ze om de winterse periode wat sneller te laten voorbij gaan allerlei activiteiten organiseren zoals hutsepot souper, pannekoekennamiddag enz. Ik ben benieuwd waarmee ze deze zomer allemaal mee zullen afkomen. In ieder geval blijven de wedstrijden 50 plussers doorgaan. Het reglement wordt niet gewijzigd.

Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke zijn een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen bij de voorzitter Willy De Voogt.

 

c. Junioreswedstrijden

De junioreswedstrijden zullen terug plaats vinden tijdens de verlofperiodes. Zodoende kan iedereen deelnemen.

Er wordt gevist van 14.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 15 april, Vrijdag 21 Mei , donderdag 8 en 29 juli en maandag 16 augustus.

Inschrijving om 12 uur in de kantine. Er mag enkel met de vaste hengel gevist worden met een maximum lengte van 8 meter. Zodoende heeft iedereen evenveel kansen. Men mag deelnemen tot de leeftijd van 16 jaar. Wie zestien wordt in 2004 mag ook nog deelnemen.

 We organiseren natuurlijk nog altijd de donderdag voor de koppelmarathon onze lesdag voor juniores. Dit jaar is dit op donderdag 5 augustus 2004 van 09.00 tot 16.00 uur.

 

d. Palingwedstrijden

Op algemeen verzoek van de palingvissers worden er per gevangen aal ook 50 punten toegekend en één punt per gram. Het systeem van de andere wedstrijdvissers wordt dus gewoon overgenomen.

 

4. Supercup

In Eernegem kregen we verleden jaar “ne serieuze klop”. Hoewel Franky Colpaert de wedstrijd won konden we niet vermijden dat we slechts op de derde plaats eindigden op 17 punten van Torhout/ Lichtervelde die tweede was en op 32 punten van Eernegem die het thuisvoordeel kon verzilveren.

Alles blijft echter nog mogelijk. We staan nu tweede met 853 punten achter Torhout/ Lichtervelde die 825 punten telt.

Eernegem volgt op 1009 punten, Gistel op 1258 punten. De finale wordt op 1 mei 2004 gevist in Lichtervelde. Tenminste als we rond de vijver kunnen. Er werden grote werken uitgevoerd rond de vijver en momenteel ligt het er nogal slijkerig bij. Dit kan echter snel veranderen. We zijn nog geen 1 mei. In ieder geval, voor Snellegem zal het er bovenop moeten zijn als we die supercup willen binnen rijven.

Ik zou zeggen, kom je favoriete ploeg aanmoedigen op 1 mei in Lichtervelde.

 

5  Grote Prijs Hengelsport Yvan

Hengelsport Yvan was na het afhaken van Franky Colpaert als sponsor direct bereid de sponsoring voor deze wedstrijd over te nemen. Naast het inleggeld schenkt Yvan ons 100 Euro prijzengeld welke zal verdeeld worden onder de deelnemers. Bedankt Yvan. Voortaan heet de koppelwedstrijd dan ook de Grote Prijs Hengelsport Yvan. De wedstrijd gaat door op 15 Mei 2004 van 10 tot 15 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een mooie trofee. De trofeeën werden geschonken door Rudy Claeys. Bedankt Rudy.  De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 30/4/2004. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden.

 

6. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Slechts op deze manier kunnen we proberen de toekomst van de hengelsport veilig te stellen. Hoe meer mensen er zich aansluiten des te groter en sterker drukkingsgroep we vormen. En geloof me vrij, druk kan er zeker uitgevoerd worden. Zie maar naar de resultaten van de betoging van verleden jaar. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 6,5 € ontvang je iedere maand het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het VVHV.  We zouden dit ook in het lidgeld kunnen doorrekenen door iedereen automatisch te laten aansluiten. Dan moeten we de prijs van de vergunningen opslaan en dat willen we niet. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of hij nog 6,5 Euro over heeft om zijn hobby te steunen.

Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijdvergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de secretaris ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

 

7. De MOLENVISSERS nog altijd op het net.

Ondertussen al een flinke site geworden waarop we al heel veel positieve reacties kregen. Voor de laatste info nog steeds terecht op WWW.MOLENVISSERS.BE  .

De VZW De Molenvissers zijn bereikbaar via het e-mailadres : molenvissers@pandora.be. Momenteel zijn er wat problemen met de server en kan het een tijdje duren eer de site nog eens geupdate wordt. Onze excuses daarvoor maar de webmaster kan hier ook niet aan doen. Alles heeft met de provider te maken.

 

8. Weetjes

-In 2004 gaan we nog altijd door met het Gouden Nummer. Dit bleek in 2003 een succes en gaf wat extra spanning aan de wedstrijden. Hopelijk wordt het gouden nummer in 2004 wat meer “verzilverd”.

-De Pier (Hengelvereniging van Ford New Holland) vist op onze vijver op 12/4/2004 en 11/9/2004. Gelieve hiermee rekening te houden. De vijver is die voormiddagen gesloten.

-Enkele belangrijke wijzigingen ingevolge de recente wijziging in de visserijwetgeving:

*de gesloten periode van 16 april tot en met 31 mei wordt opgeheven voor sommige wateren. Vissen op roofvis blijft in die periode verboden.

*Nachtvissen is eveneens toegelaten op bepaalde wateren.

*het gebruik van gekleurde maden is voortaan verboden.

*Karper groter dan 60 cm moet direct terug gezet worden na de vangst.

-Wateren in de streek waarop de wet van toepassing is:

Watersportbaan, Boudewijkanaal, Ijzer, Damse Vaart tot aan de Sifon, Nieuwpoortse Vaart, Oostendse vaart, enz……