VZW DE MOLENVISSERS                                                                                           Jabbeke,16/2/2001

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

 

Vooreerst wil het bestuur van de VZW de Molenvissers al zijn leden een voorspoedig en visrijk 2002 toewensen. Eigenlijk een beetje tegen onze zin werd de vis reeds uitgezet in november en december 2001. Niet dat we het onze vissers niet gunnen maar gedurende de winter is er weinig beweging rond de vijver. Dit brengt met zich mee dat de uitgezette vis kan opgegeten worden door aalscholvers. Gelukkig hadden we een korte winterperiode met wat vorst. De vis kan dan eens tot rust komen en de aalscholvers kunnen er niet aan. Na de vorstperiode is echter het regenseizoen aangebroken. Nog nooit kenden we zo’n nat jaar als verleden jaar en begin van dit jaar. Dit brengt ook met zich mee dat het waterpeil in de vijver enorm hoog staat. We zullen hiervoor een oplossing zoeken. Er zal een nieuwe buis geplaatst worden tussen beek en vijver zodat we het waterpeil iets lager kunnen houden. Uiteraard zal er ook wat gewerkt worden aan de visplaatsen.

Nu iets over de uitgezette vis.

2. Visuitzetting

 

Een groot deel van de bestelling 2002 werd reeds geleverd:

-Op 17/10/2001 werd 200 kg winde geleverd. Deze hebben zich al getoond tijdens de winterwedstrijden.

-Op 5/12/2001 werd dan 300 kg voorn en 400 kg brasem geleverd.

 

De palingvissers hebben nog hun 100 kg paling tegoed. In de periode juni-juli zullen we nogmaals 300 kg zomerbrasem uitzetten. Het uitzetten van de zomerbrasem leek ons verleden jaar een succes en daarom herhalen we dit.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a. Algemeen:

 

De invoering van de Euro bracht enkele wijzigingen met zich mee. Een vergunning kost thans € 30. Jongeren geboren na 1/1/1988 betalen slechts € 15. De vergunningen zijn te bekomen in de kantine (enkel op zondagvoormiddag) of in dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 121 te SNELLEGEM. We dringen er op aan Uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact.

Nachtvergunningen kosten € 50 en € 25. Deze kunnen slechts na beslissing door het bestuur bekomen worden. Eén van de voorwaarden is dat men meerderjarig is en minimum één jaar lid is.

Andere wijziging in het algemeen reglement is dat het gebruik van telegeleide bootjes of andere toestellen om te voeren verboden is.

 

De goedgevulde wedstrijd-kalender voor 2002 vindt U in de bijlage aan deze nieuwsbrief.

Vergeet ook niet dat er nog twee wedstrijden voor het  wintercrite-rium gepland zijn: op 9 maart en 23 maart 2002. Beide wedstrijden vinden plaats in de vijver te SNELLEGEM en beginnen om 13.00 uur. Deelname aan deze wedstrijden is enkel toegelaten voor diegenen die aan de eerste twee wedstrijden van het wintercriterium hebben deelgenomen.

b. Wedstrijdreglement

Aan het wedstrijdreglement zijn ingevolge de invoering van de Euro een aantal kleine wijzigingen aangebracht. De inleg voor een wedstrijd zal € 2,5 bedragen. Het prijzengeld werd omgerekend naar Euro, € 50 per wedstrijd. Er zijn nog altijd veertien geldprijzen per wedstrijd. Bij de koningschappen wordt er een dubbele inleg gevraagd (€ 5) en wordt er € 100 prijzengeld uitgereikt. Voor de winnaar van elke wedstrijd is er uiteraard ook nog een trofee voorzien.

b. Mindervaliden, 50+ en juniores

Uiteraard gaan de wedstrijden 50 plus opnieuw door in 2002. Op algemeen verzoek wordt de wedstrijd op 4 uur gebracht per wedstrijd. Let wel, de eerste en laatste wedstrijd beginnen om 13.00 uur.

Ook voor de 50 plussers werd een extra inspanning gedaan. Het prijzengeld voor het eindklassement bedraagt niet 5000 frank maar wel € 200 (iets meer dan 8000 fr).

Er worden zes wedstrijden gevist voor het kampioenschap. De wedstrijd in juli geldt als koningschap en telt NIET mee voor het kampioenschap. Verder zijn er geen wijzigingen aan het reglement. Breng gerust vrienden of kennissen mee. Om deel te nemen aan de wedstrijden 50 plus, hoef je geen vergunning te hebben.

 

4. Supercup

De Molenvissers staan dit jaar garant voor de organisatie van de wedstrijd supercup 2000-2004. Na de wedstrijd in Torhout (2000) en in Oostende( 2001) staan we twee punten voor op Torhout/Lichtervelde. De Molenvissers hebben 404 punten, Torhout en Lichtervelde 406. Eernegem volgt als derde met 528 punten en is zeker nog niet uitgeteld. Dit jaar moeten we het thuisvoordeel zeker kunnen verzilveren. De ploeg is reeds gekend. Franky COLPAERT en RAPOYE Régis, winnaars van de koppelmarathon 2001 komen onze rangen versterken. Eric DUYCK en Wouter GEERLANDT worden reserve.

Let op: daags voor de Supercup is de vijver gesloten voor iedereen. Er mag dus niet gehengeld worden op die dag.

 

5  Grote Prijs COLPAERT Franky

 

De eerste editie was in 2000 een succes. De wedstrijd werd gewonnen door Nico FIEMS gevolgd door Kampioen van België GYSELINCK David. De tweede editie wordt een koppelwedstrijd en die gaat door op 4/5/2002 van 10.00 tot 15.00 uur. Per koppel zit één visser aan de hoge kant, de andere aan de lage kant van de vijver. Er is één kg amorce toegelaten en de hengelkeuze is vrij. Er wordt € 5 inleg gevraagd en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 30/4/2002.

 

6. Wedstrijd HMFC

 

Ook dit jaar komt Hooked Matchfishing een wedstrijd vissen op onze vijver. Deze wedstrijd gaat door op 25/5/2002 van 10.30 tot 15.30 uur. Wie niet zo goed vertrouwd is met het matchhengelen kan misschien wat kennis komen opdoen. Deze club heeft ook toestemming gekregen om te komen oefenen op onze vijver. Wees dus verdraagzaam en laat de leden van Hooked oefenen.

 

7. Aansluiting federatie

 

Graag willen we de leden er ook nog even aan herinneren om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het VVHV (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Het belang hiervan hebben we reeds meermaals aangegeven in vorige nieuwsbrieven. De leden ontvangen iedere maand het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Zij die een A of M vergunning wensen (wedstrijdvergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de secretaris ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

 

8. Proficiat

Het werd reeds aangehaald, inderdaad, GYSELINCK David is KAMPIOEN VAN BELGIE vaste hengel geworden. Een dikke proficiat van alle Molenvissers voor David. Ik ben er zeker van dat in zijn bloed ook een klein beetje Molenvissersbloed stroomt. Ik herinner me nog dat hij als klein ventje deelnam aan de wedstrijden voor juniores. Telkens hij zijn vers de vase niet goed aanstak hief zijn vader zijn hand op en David trok zijn hoofd in. Je ziet wel David dat je het ver kunt schoppen als je naar je vader luistert.

Wie de kampioen eens aan het werk wil zien kan moet maar eens naar de winterwedstrijden komen op 9 en 23 maart.

 

9. De MOLENVISSERS op het net.

 

Het kon inderdaad niet uitblijven, ook de Molenvissers gaan als jonge en dynamische vereniging mee met hun tijd. Sinds begin februari 2002 zijn we terug te vinden op het internet onder de naam WWW.MOLENVISSERS.BE  . Gemakkelijk te onthouden  dus. Op deze site vind je alles terug over onze vereniging, ontstaan, reglementen, wedstrijdkalender, kampioenen door de jaren heen, uitslagen van de wedstrijden, foto’s, enzovoort. Deze site moet zeker in je favorieten opgenomen worden. Aan de site wordt nog dagelijks gewerkt. Vind je iets niet goed of heb je een voorstel van iets dat beter zou kunnen, aarzel dan niet om dit te laten weten aan ons. Ook foto’s van vissen die je gevangen hebt in onze vijver kun je laten publiceren. Mail ze door of geef ze aan Ignace Roels , de secretaris en sinds kort ook de verantwoordelijke voor de website.

 

De VZW De Molenvissers zijn bereikbaar via het e-mailadres : molenvissers@pandora.be

 

10. Wedstrijdkalender 2002

 

Zie bladzijde 3.