NIEUWSBRIEF Februari 2021

 

VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zedelgem 15 Februari 2021

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

BE 0429 749 689

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@telenet.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2021 toe.

Gezondheid dat is de dag van vandaag een zeer belangrijke zaak en gezond blijven nog een groter uitdaging. Het smerige coronavirus houdt ons bijna een jaar in een wurggreep. We verlangen achter het verlossende vaccin maar moeten nog even volhouden. Wie had ooit gedacht dat dergelijke wereldgebeurtenis zo’n invloed zou hebben op ons leven en onze vrijetijdsbesteding. Gelukkig hebben we nog kunnen vissen, weliswaar niet veel wedstrijden maar we hebben onze hobby toch voor een groot stuk kunnen blijven beoefenen.

Het was voor de club in ieder geval een zeer mager jaar. Niettemin hebben we vol blijven inzetten op een flinke visuitzetting en zijn we niet van plan de lidgelden op te slaan. Hopelijk komt er dit jaar beterschap en kunnen we overgaan tot een min of meer normale werking met andere woorden wedstrijden, kantine open enz.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2021. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

 

Om de wedstrijden optimaal te laten verlopen dienen de plaatsen ook nog eens in orde gezet te worden. Normaal gezien doen we dat eind februari. Door de coronamaatregelen zal dit moeten gebeuren in de maand maart. Wanneer juist weten we nog niet. We zullen dit eventueel laten weten per mail.  Hopelijk komen ook een aantal vrijwilligers opdagen om een laatste hand te leggen aan de plaatsen en zo de vijver “competitieklaar” te maken tegen het nieuw seizoen. Breng alvast Uw schop , spade en kruiwagen mee. Het bestuur zal U zeker dankbaar zijn voor Uw helpende hand.

De bestuursploeg werd ook uitgebreid met een nieuw bestuurslid namelijk Rony Vanryckeghem. Rony is sinds vele jaren lid van onze club en staat aan de vooravond van zijn pensioen. We heten Rony van harte welkom in onze bestuursploeg.

2. Visuitzetting

 

Dank zij de inspanning van Peter Van Acker van de firma Aquality konden we toch een groot deel van de vis die besteld is uitzetten namelijk  10 snoeken , 2000 kg brasem en 105 kg mooie karpers . De karpers wogen 4 à 5 kg het stuk en we hebben er 24 uitgezet. Het is de bedoeling om dit vijf jaar na elkaar te doen om zo het verlies aan karper van verleden jaar terug te compenseren.

 

 

 

Er volgt nog 50 kg paling

 Deze zomer volgt dan nog eens 500 kg zomerbrasem. Er is ons beloofd dat dit geen enkel probleem zal vormen.

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a.    Algemeen:

 

De kostprijs van de lidkaarten blijft dit jaar dezelfde als verleden jaar. Deze kunt U bekomen: ofwel door overschrijving op onze rekening (zie verder) met vermelding van je gegevens en “lidkaart” 2021 ofwel in de kantine ofwel in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. We hebben drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag: 50 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf 6 of 8 uur: 50 + 30 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2007: 25 Euro

 

Betaal je per overschrijving zorg dan dat we alle gegevens van je hebben naam, voornaam, geboortedatum, adres, emailadres en gsm nummer. Voor zij die elk jaar een lidkaart kopen hoeft dit niet meer vermeld te worden enkel voor nieuwe leden. Wil je dat je lidkaart naar je adres gestuurd wordt stort dan 1,5 euro extra voor een postzegel en de kosten.

 

Het algemeen reglement wijzigt niet. . Van 1/11 tot 31/3  mag er gevist worden van 8 tot 18 Hr en van 1 / 4 tot 31/10 van 6 tot 22 Hr. Wil men een nachtvergunning bekomen dan moet men minstens één jaar lid zijn en moet dit aangevraagd worden via het bestuur. Pas na goedkeuring op de bestuursvergadering wordt de nachtvergunning uitgereikt. Er worden maximum 30 nachtvergunningen uitgereikt.

 

b.    Wedstrijdreglementen

 

Aan de organisatie van de wedstrijden verandert er dit jaar één en ander. We hebben vastgesteld dat bij sommige wedstrijden, vooral met feeder en match het niet plezant vissen meer is omdat men echt te dicht bij elkaar zit. Om die reden heeft het bestuur beslist het aantal deelnemers te beperken tot 35 man en dit voor de wedstrijden 50 plus en match. De wedstrijden vaste stok zullen er 40 deelnemers toegelaten worden. De vissers die verleden jaar deelgenomen hebben aan de wedstrijden hebben voorrang voor deelname. Wordt het aantal van 35 bereikt dan belanden de vissers die zich nog aanmelden op een wachtlijst. Ondertussen is er een wachtlijst aangelegd en staat er momenteel nog één persoon in de wachtrij. Als er vissers zijn die stoppen bij de 50 plus vernemen we dat liefst zo spoedig mogelijk. Komt er een plaats vrij dan heeft de eerste persoon op de wachtlijst de kans om deel te nemen aan de wedstrijden.

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

In principe kan door de corona maatregelen enkel betaald worden door middel van storting  op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. De inleg per wedstrijd is 5 euro.  Degenen die verleden jaar betaald hebben voor de wedstrijden betalen nu:

 

Voor de vaste stok=20 Euro, match= 10 Euro, 50 Plus=15 Euro.

Nieuwkomers ( die niet betaald hebben in 2020) betalen voor :

vaste stok=35 Euro, match= 25 Euro, 50 Plus=30 Euro.

Betalen kan tot uiterlijk 21 maart 2021.

 

c.    Mindervaliden en  50+

 

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals bij de vaste stok en match. Zoals reeds gesteld hierboven: deelnemersveld voor deze wedstrijden is voor 2021 volzet.  Er staat momenteel 1 persoon op de reservelijst. Wil U weten of nog deelname mogelijk is bel dan eens naar de voorzitter voor U eventueel stort.

 

d.    Palingwedstrijden

 

Geen wijzigingen.

 

e.Karperwedstrijden

 

Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen. De deelnemers van vorig jaar genieten voorrang. Ook hier is  inschrijven via een storting verplicht. De deelname aan de vijf wedstrijden bedraagt 25 Euro. Er worden maximum 14 deelnemers toegelaten. Indien U verleden jaar niet hebt deelgenomen is het best een mail te sturen met de vraag of U kunt deelnemen aan de wedstrijden. Met andere woorden of er nog plaats is hiervoor. De inschrijvingen worden verwacht tegen ten laatste eind maart 2021. Ook hier ben je slechts ingeschreven na te hebben gestort op de rekening.

 

f.Prijzengelden

 

Dank zij onze sponsors kunnen we op de wedstrijden wat “extra prijzengeld” geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

De prijzen en bekers van 2020 moeten nog uitgedeeld worden. Gezien er geen feestmaaltijd plaats vond en we geen nieuwjaarsreceptie konden organiseren werd beslist de bekers en prijzengelden van 2020 uit te  delen op de eerste wedstrijd van iedere reeks.

 

We herinneren nog eens wie deze winnaars zijn:

Winterkampioen 2019-2020 : Erwin Caeijtant

Kampioen en koning vaste stok: Patrick Verplancke

Koning Match : Ronny Vandoorneveldt

Kampioen Paling : Jurgen Deblauwe

Koning Paling: Peter Verplancke

Koning 50 plus: Geerlandt Geert

Kampioen Karper: Lander Monstrey

Aan allen dikke proficiat. De eerste veertien van elk kampioenschap hebben nog een envelop met prijzengeld.

 

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQUALITY

 

Ook dit jaar zal Ludovic van Carpcube op zaterdag 22 mei 2021 de koppelwedstrijd sponsoren. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld,waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 15/5/2021. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels. De koppelwedstrijd 50 plus wordt ook dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op woensdag 25 augustus  2021.

 

5. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 13 € ontvang je driemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Omdat de A + vergunning verleden jaar zo goed als niet kon gebruikt worden doet de federatie een toegift. Zij die verleden jaar een A+ vergunning hadden betalen slechts 13 Euro.  Ook zij die gewoon lid willen worden betalen 13 Euro. Geef  zo spoedig mogelijk je naam op geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82) zodat we het nodige kunnen doen. Een A+ heb je nodig voor deelname aan officiële wedstrijden. Je zult je lidkaart (plastiek formaat)ontvangen samen met het hengelblad. Je mag dit lidgeld ook overschrijven op het rekeningnummer van de VZW met vermelding van “lidgeld Sportvisserij vlaanderen” of “A + vergunning” samen met je naam en je rijksregisternummer  (terug te vinden achteraan op je identiteitskaart). Vergeet aub niet dit nummer te vermelden anders kunnen we je vergunning niet bestellen. Wil je weten welke voordelen deze aansluiting met zich meebrengt dan kun je een exemplaar van het hengelblad met al deze info inkijken in de kantine of op de website.

 

 

6. Project stewardwerking

 

Ondertussen is het project stewardwerking KGO onder impuls van de VZW De Molenvissers eindelijk een feit. Het contract met de overheid werd ondertekend en vanaf nu kun je nu en dan toezicht van twee stewards verwachten op het kanaal Gent Oostende.

De stewards zijn herkenbaar door een blauw hesje. Ze zijn normaal altijd met twee. In het totaal zijn er momenteel acht stewards voor het Kanaal Gent Oostende.

Gaat U daar regelmatig vissen en stelt U onregelmatigheden vast of zaken die op vlak van milieu of visserij niet door de beugel kunnen aarzel dan niet om ons te contacteren via de molenvissers. We zullen kijken hoe we het probleem kunnen verhelpen of we zullen de nodige instanties of verantwoordelijken contacteren.

 

 

7. Weetjes

 

-Wist U dat U via Uw ziekenkas een deel van Uw lidgeld kunt recupereren? Iedereen die een sport beoefent krijgt een deel van zijn lidgeld terugbetaald door zijn ziekenkas. Wat moet je hiervoor doen? Vraag aan uw ziekenkas het formulier Aanvraag tot terugbetaling van inschrijvingsgeld of download dit op de site van je ziekenkas. Vul Uw identiteitsgegevens in op dit formulier of breng er een stickertje van de ziekenkas op aan. Daarna laat je dit formulier invullen door ons en bezorgt U het aan Uw ziekenkas Het geld wordt op Uw rekening gestort.

 

-Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

 

 

-Wist je dat je een visverlof voor openbaar water kunt kopen via WWW.VISVERLOF.BE

 

-Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2021

7. Wedstrijdkalender 2021

 

Zie bladzijde 4.