NIEUWSBRIEF Februari 2020

 

VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zedelgem 30 Januari 2020

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

BE 0429 749 689

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@telenet.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2020 toe.

De opwarming van de aarde laat zich voelen. Van een winter kunnen we niet echt spreken. Met temperaturen die boven de tien graden uitkomen kunnen we gans de winter doorvissen. Als we de vooruitzichten bekijken ziet het er naar uit dat we de eerste veertien dagen nog geen strenge vrieskou moeten verwachten. Om het de vissers gemakkelijk te maken hebben we ook dit jaar geen touwen meer gespannen. Normaal dienen de touwen om de aalscholvers weg te houden. We hebben daarentegen wel 75 kg mooie snoeken gekocht bij Aquality en door dat daar duchtig op gevist wordt en door het feit dat wat beweging rond de vijver is hopen we toch min of meer de aalscholvers te verschuwen. Na een tijdje hebben ze geen schrik meer van de touwen dus kunnen we dit beter op een andere manier oplossen. Wat lawaai of beweging maken kan al voldoende zijn om ze weg te jagen.

Traditioneel veranderen er een aantal zaken bij de jaarwisseling. Het brood slaat op, de prijs van de diesel gaat omhoog en de pinten worden duurder. Bij ons wordt er niets duurder. De prijs van een vergunning blijft dezelfde en de inleg voor de wedstrijden ook. In het bestuur verandert wel een en ander. Alain Verfaillie is sinds  januari 2000 bestuurslid van onze vereniging en ook lid van de beheerraad. Alain heeft wegens persoonlijke redenen besloten zijn functie als bestuurslid op te geven. Hij blijft wel nog lid van onze vereniging. We bedanken Alain voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en secretaris. Hij was de man achter de affiche van de koppelmarathon en de jaarlijkse kalender en deed dit altijd perfect. Ook Wouter Geerlandt heeft er het bijltje bij neergelegd als bestuurslid. Ook Wouter bedanken we voor zijn inzet. Mensen komen en mensen gaan, dat is nu eenmaal het leven. Als er bestuursleden weggaan moeten er nieuwe komen. De nieuwkomer in het bestuur is Matthias Devriese. We mogen gerust zeggen dat hij een  zeer gedreven visser is en product “van eigen kweek” als ik hem zo mag noemen. We verwelkomen Matthias van harte als nieuw bestuurslid.  Tenslotte vervangt Tom Schutyser Alain Verfaillie in de Raad van Bestuur. Bjorn Bonny wordt gemachtigd om controle te doen rond de vijver.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2020. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

 

Om de wedstrijden optimaal te laten verlopen dienen de plaatsen ook nog eens in orde gezet te worden.  Op zaterdag 29/2/2020 om 09.00 Hr vliegen we er nog eens in. Hopelijk komen ook een aantal vrijwilligers opdagen om een laatste hand te leggen aan de plaatsen en zo de vijver “competitieklaar” te maken tegen het nieuw seizoen. Breng alvast Uw schop , spade en kruiwagen mee. Het bestuur zal U zeker dankbaar zijn voor Uw helpende hand.

2. Visuitzetting

 

Dank zij de inspanning van Peter Van Acker van de firma Aquality konden we toch een groot deel van de vis die besteld is uitzetten namelijk  100 kg winde,75 kg  snoeken en 500 kg brasem.

-100 kg paling volgen nog en we hopen dat we voor eind maart nog aan 100 kg zeelt. Deze zomer volgt dan nog eens 500 kg zomerbrasem. Er is ons beloofd dat dit geen enkel probleem zal vormen.

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

  1. Algemeen:

 

De kostprijs van de lidkaarten blijft dit jaar dezelfde als verleden jaar. Deze kunt U bekomen: ofwel in de kantine ofwel in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. We hebben drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag:50 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf 6 of 8 uur: 50 + 30 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2006: 25 Euro

Het algemeen reglement wijzigt niet. . Van 1/11 tot 31/3  mag er gevist worden van 8 tot 18 Hr en van 1 / 4 tot 31/10 van 6 tot 22 Hr. Wil men een nachtvergunning bekomen dan moet men minstens één jaar lid zijn en moet dit aangevraagd worden via het bestuur. Pas na goedkeuring op de bestuursvergadering wordt de nachtvergunning uitgereikt. Er worden maximum 30 nachtvergunningen uitgereikt.

 

  1. Wedstrijdreglementen

 

Aan de organisatie van de wedstrijden verandert er dit jaar één en ander. We hebben vastgesteld dat bij sommige wedstrijden, vooral met feeder en match het niet plezant vissen meer is omdat men echt te dicht bij elkaar zit. Om die reden heeft het bestuur beslist het aantal deelnemers te beperken tot 35 man en dit voor de wedstrijden 50 plus en match. De wedstrijden vaste stok zullen er 40 deelnemers toegelaten worden. Omdat er bij de 50 plus een aantal mensen stoppen moeten we voorlopig niemand weigeren maar er kunnen anderzijds ook geen nieuwe vissers bijkomen. De vissers die verleden jaar deelgenomen hebben aan de wedstrijden hebben voorrang voor deelname. Wordt het aantal van 35 bereikt dan belanden de vissers die zich nog aanmelden op een wachtlijst. De wachtlijst geldt vanaf dit jaar en blijft doorlopen. Komt er een plaats vrij dan heeft de eerste persoon op de wachtlijst de kans om deel te nemen aan de wedstrijden.

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

U kunt dit op volgende data: 7/3,14/3 en 15/3 in de voormiddag in de kantine. Niet afgehaalde prijzengelden en bekers van 2019 kunt U dan ook in ontvangst nemen.

U kunt ook storten op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. De inleg per wedstrijd is 5 euro. Dus voor een gans seizoen vaste stok=35 Euro, match= 25 Euro, 50 Plus=30 Euro.

 

  1. Mindervaliden en  50+

 

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals bij de vaste stok en match. Zoals reeds gesteld hierboven: deelnemersveld voor deze wedstrijden is voor 2020 volzet.

 

  1. Palingwedstrijden

 

Geen wijzigingen.

 

e.Karperwedstrijden

 

Op 28 maart 2020 is er inschrijving voor de karperwedstrijden. Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen en inschrijven in de kantine. Hier kan men niet inschrijven via een storting. Er zullen dit jaar 5 karperwedstrijden gehouden worden. Er worden maximum 14 deelnemers toegelaten. Ook hier krijgen de deelnemers van verleden jaar voorrang.

 

  1. Prijzengelden

 

Dank zij onze sponsors kunnen we op de wedstrijden wat “extra prijzengeld” geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQUALITY

 

Ook dit jaar zal Ludovic van Carpcube op zaterdag 23 mei 2020 de koppelwedstrijd sponsoren. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld,waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 17/5/2020. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels.

Op 23 en 24 mei is er open deur dag bij CARPCUBE. De deelnemers aan de koppelwedstrijd kunnen dus de zondag ook nog naar de open deur dag gaan. Allen daarheen zou ik zeggen.

De koppelwedstrijd 50 plus wordt ook dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op woensdag 24 juni 2020.

 

5. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 13 € ontvang je driemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen.  Zij die willen aansluiten of  een A + vergunning wensen (wedstrijd-vergunning = 28 Euro) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82). Een A+ heb je nodig voor deelname aan officiële wedstrijden. Je zult je lidkaart (plastiek formaat)ontvangen samen met het hengelblad. Je mag dit lidgeld ook overschrijven op het rekeningnummer van de VZW met vermelding van “lidgeld Sportvisserij vlaanderen” of “A + vergunning” samen met je naam en je rijksregisternummer  (terug te vinden achteraan op je identiteitskaart). Vergeet aub niet dit nummer te vermelden anders kunnen we je vergunning niet bestellen. Wil je weten welke voordelen deze aansluiting met zich meebrengt dan kun je een exemplaar van het hengelblad met al deze info inkijken in de kantine of op de website.

 

6. Project stewardwerking

 

Sommigen onder jullie zullen er al van gehoord hebben anderen niet. In het eerste hengelsportmagazine van 2019 werd een functieomschrijving geplaatst “Vacature hengelsteward 2.0. Gezocht M/V met een hart voor hengelen.”

Het is inderdaad juist. Je moet bij jezelf eens nagaan hoeveel keer je als visser gecontroleerd werd. De meesten onder ons niet. Tijdens het vissen op openbaar water wel te verstaan. Ikzelf vis vanaf mijn 12 jaar en heb hoop en al drie keer een vergunning moeten voorleggen aan een “visgarde” zoals ze die vroeger noemden. Thans worden de controles gedaan door het Agentschap Natuur en Bos. Er zijn echter zo danig weinig controleurs en het takenpakket van deze personen is dusdanig groot dat controle van de hengelaars op een zeer laag pitje staat. Daarom het initiatief om te werken met stewards. Stewards dragen een blauwe hesje en hebben een legitimatiekaart. Ze treden altijd op per twee en nooit alleen. Ze hebben ook een legitimatiekaart en kunnen je vragen je vergunning voor te leggen. In principe zijn ze slechts bevoegd op één water. Bijv Zillebeke vijver, Polderwind, enz.  Het steward idee sprak me wel aan en dus schreef ik me in. Op 11 december 2019 kregen we dan in Gent een ganse dag opleiding over de stewardwerking. Daar vernamen we ook dat er reeds een aantal dergelijke projecten lopende zijn. Het project Rode sluis, Bentillekreek, Zwalmstreek, Zillebeke vijver enz. Daar zijn al stewards actief. Stewards controleren niet alleen maar dienen ook om de jonge vissers te coachen en te helpen. Bij sommige projecten worden ook oevers verstevigd of visplaatsen aangelegd. Ook een zwerfvuilactie staat soms op het programma. Een van de bekendste hiervan is het project Watersportbaan. Daar wordt elk jaar een grote opruimactie gehouden met als resultaat tonnen vuil. Verder heb je ook een signaalfunctie in verband met vissterfte, blauwalgen of watervervuiling. Als je veel langs het water bent is de kans dat je iets opmerkt tamelijk groot.

Boetes uitschrijven of verbaliseren kunnen stewards niet. Hiervoor zal samengewerkt worden met de politie. De samenwerkingsverbanden worden vastgelegd in een contract met de overheid.

Na de leerrijke studie- of vormingsdag kreeg ik wel zin om ook een project op te starten. In samenspraak met David Bral van Sportvisserij Vlaanderen werd een keuze gemaakt voor het kanaal Gent Oostende , meer bepaald van Scheepsdalebrug tot in Oudenburg. Een flink stuk kanaal dat regelmatig bevist wordt en voor mij het dichtste en makkelijkst bereikbaar. Tot nu toe zijn er vijf personen die interesse betonen om mee te stappen in het project. Drie ervan hebben de opleiding voor steward gevolgd. Om regelmatig controle te kunnen doen hebben we nog wat meer mensen nodig die zich willen inzetten. Wat zijn de voorwaarden om kandidaat hengelsteward te worden? Je moet lid zijn van Sportvisserij Vlaanderen (zie vorig punt). Dit omdat je uiteraard verzekerd zou zijn tijdens het uitvoeren van je activiteiten. Je moet ook een blanco strafregister hebben en een bewijs van “goed gedrag en zeden “ kunnen voorleggen. Je hebt immers aan de waterkant een voorbeeldfunctie. Let wel het is vrijwilligerswerk , dus onbezoldigd , geen enkele vergoeding. Wie interesse heeft mag mij altijd mailen of bellen. We kijken er naar uit nog een paar kandidaten te mogen verwelkomen zodat we van start kunnen gaan met het project KGO (kanaal Gent Oostende) en zo ons steentje kunnen bijdragen aan het welzijn van de hengelsport. Je kunt ook voor alle info terecht bij : stewards@sportvisserijvlaanderen.be

 

7. Weetjes

 

-Wist U dat U via Uw ziekenkas een deel van Uw lidgeld kunt recupereren? Iedereen die een sport beoefent krijgt een deel van zijn lidgeld terugbetaald door zijn ziekenkas. Wat moet je hiervoor doen? Vraag aan uw ziekenkas het formulier Aanvraag tot terugbetaling van inschrijvingsgeld of download dit op de site van je ziekenkas. Vul Uw identiteitsgegevens in op dit formulier of breng er een stickertje van de ziekenkas op aan. Daarna laat je dit formulier invullen door ons en bezorgt U het aan Uw ziekenkas Het geld wordt op Uw rekening gestort.

-Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

-Wist je dat je een visverlof voor openbaar water kunt kopen via WWW.VISVERLOF.BE

-Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2020

 

7. Wedstrijdkalender 2020

 

Zie bladzijde 4.