NIEUWSBRIEF Februari 2019

 

VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zedelgem 1 Februari 2019

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@telenet.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2019 toe.

Net wanneer de eerste zonnestralen van 2019 door het grijze wolkendek priemen en men zin krijgt om eens een hengeltje uit te werpen , net op dat ogenblik krijgen we de eerste serieuze winterprik. De temperaturen dalen onder nul, een laag ijs op de vijver en nog een pak sneeuw erover en het is voorlopig gedaan met vissen. Niet getreurd zie den Hollander: “elk nadeel heb zijn voordeel”. Inderdaad het feit dat de vijver dicht ligt wil ook zeggen dat de aalscholvers niet aan onze vis kunnen. We hebben dit jaar bewust geen touwen gespannen over de vijver. Zo kan iedereen die dat wil op zijn gemak komen vissen wanneer de temperaturen het toelaten. Hoe meer volk rond de vijver is hoe minder aalscholvers er komen. Dat is een beetje de filosofie of gedachte die er achter steekt. Wanneer U dus een van die zwarte rovers ziet is het gerust toegelaten die zo snel mogelijk te verjagen. Wat lawaai of beweging maken kan al voldoende zijn om ze weg te jagen.

Verder zijn we al volle bak bezig met de voorbereiding van het nieuwe hengelseizoen. Opmaak kalender, enveloppen en wedstrijdkaarten maken, deelnemerslijsten opstellen enz. Door het feit dat we alsmaar vroeger en vroeger beginnen met deze voorbereidingen kunnen we ons eens mispakken. Verleden jaar hebben we onze winterwedstrijden verschoven naar de eerste drie weekends van maart wegens open deur dag in Carp Cube. Dit jaar is er echter geen open deur in Carp Cube. Ook de hengelsportbeurs die doorgaat op 9 en 10 november 2019 komt roet in onze kalender gooien. Er was immers een winterwedstrijd gepland op zaterdag 9 november. Deze zal in ieder geval verplaatst worden. Naar welke datum die zal verhuizen weten we nog niet.

Nu we toch over wedstrijden bezig zijn. We kunnen slechts 40 deelnemers op een “comfortabele” manier laten vissen. De overige nummers zoals bijv nr 27, 33 , 31 kunnen we wel gebruiken voor wedstrijden vaste stok maar niet voor de feeder of 50 plus. Voor de wedstrijden zullen dus ook maximum 40 deelnemers worden ingeschreven. Vermits er bij de 50 plussers in 2018 40 inschrijvingen waren en er vijf deelnemers stopten en er al vijf nieuwe deelnemers zijn is het deelnemersveld volzet. Wil U volgend jaar meedoen (2020) meldt dit dan tijdig of laat U op de wachtlijst plaatsen. Voor de 50 plussers staan ondertussen reeds twee deelnemers op de wachtlijst.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2019. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

 

Om de wedstrijden optimaal te laten verlopen dienen de plaatsen ook nog eens in orde gezet te worden.  Op zaterdag 2/3/2019 om 09.00 Hr vliegen we er nog eens in. Hopelijk komen ook een aantal vrijwilligers opdagen om een laatste hand te leggen aan de plaatsen en zo de vijver “competitieklaar” te maken tegen het nieuw seizoen. Breng alvast Uw schop , spade en kruiwagen mee. Het bestuur zal U zeker dankbaar zijn voor Uw helpende hand.

Ook de kantine zal nog eens onder handen genomen worden. De regelmatige bezoeker zal wel al vastgesteld hebben dat de kantine een grondige opfrissingsbeurt gekregen heeft. In het voorjaar zullen we nog eens de “toog” aanpakken zodat het een aangename plaats wordt om samen te komen. We kochten ondertussen ook al een petroleumkachel aan waardoor de temperatuur een stuk aangenamer is in de kantine. We hopen hiermee ook de electriciteitskosten wat naar beneden te halen.

 

2. Visuitzetting

 

Dank zij de inspanning van Peter Van Acker van de firma Aquality konden we toch een gedeelte van de vis die besteld was uitzetten namelijk  100 kg winde en 500 kg brasem en een aantal snoeken.

-100 kg paling volgen nog en we hopen dat we voor eind maart nog aan 100 kg zeelt en deze zomer aan 500 kg zomerbrasem geraken. Er is ons beloofd dat dit geen enkel probleem zal vormen.

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

  1. Algemeen:

 

De kostprijs van de lidkaarten blijft dit jaar dezelfde als verleden jaar. Deze kunt U bekomen: ofwel in de kantine ofwel in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. We hebben drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag:50 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf 6 of 8 uur: 50 + 30 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2005: 25 Euro

Het algemeen reglement wijzigt niet. . Van 1/11 tot 31/3  mag er gevist worden van 8 tot 18 Hr en van 1 / 4 tot 31/10 van 6 tot 22 Hr. Wil men een nachtvergunning bekomen dan moet men minstens één jaar lid zijn en moet dit aangevraagd worden via het bestuur. Pas na goedkeuring op de bestuursvergadering wordt de nachtvergunning uitgereikt. Er worden maximum 30 nachtvergunningen uitgereikt.

 

  1. Wedstrijdreglementen

 

Aan de organisatie van de wedstrijden verandert er dit jaar niets. Er wordt slechts één klein detail gewijzigd aan het wedstrijdreglement: cuppen mag maar dan mag men niet aan het vissen zijn. Ofwel cuppen ofwel vissen. Een kleine cup met maden of pellets op de hengel waarmee men vist is wel toegelaten. Voor de vaste stok komt er dit jaar nog een wedstrijd bij en mag men nog altijd twee van de zeven wedstrijden laten vallen.

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

U kunt dit op volgende data: 10/3,16/3 en 17/3 in de voormiddag in de kantine. U kunt ook storten op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. De inleg per wedstrijd is 5 euro. Dus voor een gans seizoen vaste stok=35 Euro, match= 25 Euro, 50 Plus=30 Euro.

Er wordt voorrang gegeven aan de deelnemers die verleden jaar het kampioenschap match of vaste stok hebben meegevist.

 

  1. Mindervaliden en  50+

 

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals bij de vaste stok en match. Zoals reeds gesteld in de inleiding: deelnemersveld voor deze wedstrijden is volzet.

 

  1. Palingwedstrijden

 

Geen wijzigingen.

 

e.Karperwedstrijden

 

Op 24 maart 2019 is er inschrijving voor de karperwedstrijden. Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen en inschrijven in de kantine. Hier kan men niet inschrijven via een storting. Er zullen dit jaar 5 karperwedstrijden gehouden worden. Er worden maximum 14 deelnemers toegelaten. Ook hier krijgen de deelnemers van verleden jaar voorrang.

 

  1. Prijzengelden

 

Dank zij onze sponsors kunnen we op de wedstrijden wat “extra prijzengeld” geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQUALITY

 

Ook dit jaar zal Ludovic van Carpcube op zaterdag 25 mei 2019 de koppelwedstrijd sponsoren. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld,waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 18/5/2019. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels. De koppelwedstrijd 50 plus wordt ook dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op woensdag 26 juni 2019.

 

5. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 13 € ontvang je driemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen.  Zij die willen aansluiten of  een A + vergunning wensen (wedstrijd-vergunning = 28 Euro) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82). Een A+ heb je nodig voor deelname aan officiële wedstrijden. Je zult je lidkaart (plastiek formaat)ontvangen samen met het hengelblad. Je mag dit lidgeld ook overschrijven op het rekeningnummer van de VZW met vermelding van “lidgeld Sportvisserij vlaanderen” of “A + vergunning” samen met je naam en je rijksregisternummer  (terug te vinden achteraan op je identiteitskaart). Vergeet aub niet dit nummer te vermelden anders kunnen we je vergunning niet bestellen. Wil je weten welke voordelen deze aansluiting met zich meebrengt dan kun je een exemplaar van het hengelblad met al deze info inkijken in de kantine of op de website.

 

6. Wijziging wetgeving

Voor diegenen die nog niet op de hoogte zouden zijn: sinds 1 januari 2019 is de wetgeving op de riviervisserij gewijzigd. De voornaamste wijziging is het feit dat het gebruik van een leefnet tijdens het vissen op openbaar water niet meer toegelaten is. Enkel op wedstrijdniveau mag men nog een leefnet gebruiken. Deze wedstrijden moeten op voorhand worden aangevraagd via de diverse clubs oa via onze club. Wanneer er controle is tijdens de wedstrijd moet men het toelatingsnummer die men na de aanvraag van de wedstrijd ontvangt kunnen voorleggen. Eens met een paar man gaan vissen  en je vis in een leefnet stoppen om dan na “de wedstrijd” of hengelpartij de vangsten te wegen is dus uit den boze. De wedstrijdaanvraag kost geld maar anderzijds krijgt men ook een deel van dit geld terug als men na de wedstrijd een formulier “hengelvangstregistratie” invult.

Sommigen onder U zullen het waarschijnlijk heel jammer viniden dat ze hun vangsten niet meer kunnen bijhouden om op het einde van de visdag eens het resultaat te bekijken. We moeten echter iets doen willen we de leegroof van onze openbare wateren tegen gaan. De stropers die alles mee nemen zijn onderhand zo wat gekend.

In die zelfde lijn zal men ook hengelstewards opleiden om de nodige toezichten en controles te doen.

 

Wat is er nog gewijzigd in de wetgeving?

Er is een lijst van 10 vissoorten die de hengelaar nog mag meenemen of in zijn bezit hebben als aasvis. Zowel de aasvissen als de vissen die meegenomen worden voor de consumptie moeten op die lijst staan. Het gaat over baars, beekforel, blankvoorn, brasem, kolblei, paling, rietvoorn, riviergrondel, snoekbaars en winde. Bovendien moeten deze vissen ook nog eens de minimummaat hebben.

Een consumptievis mag dus niet bijgehouden worden in een leefnet maar moet gedood worden. Enkel paling en aasvisjes mag je levend bij je hebben. Vissen groter dan 15 cm: je mag slechts maximaal 5 dode vissen groter dan 15 cm bij je hebben. Voor paling en snoekbaars is dit aantal beperkt tot drie stuks. Bijv je ving drie snoekbaarzen en een blankvoorn, dan mag je maximaal nog één paling bijhouden.

Vissen kleiner dan 15 cm: je mag maximaal 20 aasvissen kleiner of gelijk aan 15 cm bijhebben en hiervan maximum 5 levende.

Van 16 april tot 31 mei (vroegere paaiperiode) mag je geen vissen vervoeren , in bezit hebben of gebruiken als aasvis. Een snoekbaars mag je NOOIT in je leefnet stoppen, ook niet tijdens een aangevraagde en vergunde wedstrijd. De wetgeving op de riviervisserij wordt dus een complex gegeven .

Voor de zeevissers is er beter nieuws. Men mag het hele jaar door zowel overdag als ’s nachts een onbeperkt aantal dode zeevissoorten vervoeren of in bezit hebben. Maar van 1/1 tot 30/6 is er een volledige terugzettingsplicht voor zeebaars. Van 1/7 tot 31/12 mag je per dag maximum 1 zeebaars (minimum 42 cm ) in je bezit houden.

 

7. Weetjes

 

-Wist U dat U via Uw ziekenkas een deel van Uw lidgeld kunt recupereren? Iedereen die een sport beoefent krijgt een deel van zijn lidgeld terugbetaald door zijn ziekenkas. Wat moet je hiervoor doen? Vraag aan uw ziekenkas het formulier Aanvraag tot terugbetaling van inschrijvingsgeld of download dit op de site van je ziekenkas. Vul Uw identiteitsgegevens in op dit formulier of breng er een stickertje van de ziekenkas op aan. Daarna laat je dit formulier invullen door ons en bezorgt U het aan Uw ziekenkas Het geld wordt op Uw rekening gestort.

 

-Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

 

-Wist je dat Pieter Jan Verhelst , van oorsprong een rasechte Snellegemnaar en oud lid van onze club een doctoraatsthesis gemaakt heeft met betrekking tot de migratie van zilverpaling. Eind november heeft Pieter Jan zijn thesis verdedigd aan de RUG Gent en hij mag zich voortaan doktor in de biologie noemen. Het was een heel interessante lezing om bij te wonen. Een dikke proficiat voor Pieter Jan en ook wij zijn een beetje trots dat Pieter Jan de “vismicrobe” als jonge gast bij ons te pakken kreeg.

-Wist je dat je een visverlof voor openbaar water kunt kopen via WWW.VISVERLOF.BE

 

-Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2019

 

7. Wedstrijdkalender 2019

 

Zie bladzijde 4.