.

VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zedelgem 14 Februari 2018

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@telenet.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2018 toe.

Voor sommigen is de winter een rustpauze in hun visserscarrière, anderen blijven gewoon doorvissen. Zo nu en dan hebben we een winterprik gekregen maar die winterprikjes zijn nooit van lange duur zodat het dus perfect mogelijk blijft om gans de winter door te vissen. Niet alleen op de grote kanalen kan doorgevist worden maar ook op onze vijver werd duchtig doorgevist. Zolang het niet dicht gevroren ligt blijft dat mogelijk. We zijn tevreden dat er wat volk aan de vijver aanwezig is omdat dit ook helpt de aalschovers weg te houden. Jammer genoeg moeten we nog steeds touwen spannen om deze vogels weg te houden en te verhinderen dat ons visbestand uitgedund wordt.

Zij die niet doorvissen kunnen hun hartje ophalen op de talrijke open deur dagen bij de hengelsportzaken, dicht bij huis of iets verder weg. Er valt altijd iets bij te leren of nieuwe materialen worden gedemonstreerd. Wie er op uit is een nieuwe aankoop te doen kan dit ook tijdens een van de talrijke open deur dagen. Deze duren nog tot eind maart. Ook onze sponsor Carpcube houdt een open deur dag op 24 maart 2018. Het wil toch wel weer lukken dat onze vierde winterwedstrijd net op die dag plaats vindt. Dit is geen doen en om die reden ben ik gaan praten met Ludovic van Carpcube. Ludovic zal de vierde zaterdag van maart aanhouden als open deur dag. De molenvissers zullen hun winterwedstrijden in maart verplaatsen naar de eerste drie weekends van maart. Dit kan volgend jaar de tweede en derde zaterdag, nl op 9 en 16 maart 2019. Zo is dat probleem voor ééns en altijd opgelost. Onze excuses voor de vissers voor wie het echt niet lukt om de laatste wedstrijd te verplaatsen. Na een bevraging blijkt echter dat het voor het grootste deel van de deelnemers geen probleem is om de wedstrijd op een andere datum te vissen.

 Wanneer jullie de nieuwsbrief in de bus krijgen zijn de touwen over de vijver reeds verwijderd. Niet alleen de touwen moeten verwijderd worden en daar bovenop moet er moet ook nog een beetje gewerkt worden aan de vijver. Er dienen plaatsen hersteld te worden zodat er terug deftig kan gevist worden en daarvoor willen we nog eens beroep doen op jullie om een handje toe te steken. Op zaterdag 3/3/2018 om 09.00 Hr worden alle vrijwilligers verwacht om een laatste hand te leggen aan de plaatsen en zo de vijver “competitieklaar” te maken tegen het nieuw seizoen. Breng alvast Uw schop , spade en kruiwagen mee. Het bestuur zal U zeker dankbaar zijn voor Uw helpende hand.

Hopelijk blijft het weer zoals het nu is en kunnen we de winterwedstrijden afwerken. Mocht het weer dusdanig slecht zijn (vorst, storm of ontij) dan bestaat de mogelijkheid nog altijd om de wedstrijden af te schaffen. Hou contact met het bestuur via mail of telefoon om te weten of de winterwedstrijd op 10/3/2018 door gaat.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2018. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

2. Visuitzetting

 

Dank zij de inspanning van Peter Van Acker van de firma Aquality konden we toch een gedeelte van de vis die besteld was uitzetten namelijk

-100 kg zeelt en 500 kg brasem. Er werd ook 100 kg karper uitgezet en een 40 tal snoeken.

-100 kg paling volgen nog en we hopen dat we voor eind maart nog aan 100 kg winde en deze zomer aan 500 kg zomerbrasem geraken. Er is ons beloofd dat dit geen enkel probleem zal vormen.

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a. Algemeen:

De kostprijs van de lidkaarten blijft dit jaar dezelfde als verleden jaar.. Deze kunt U bekomen: ofwel in de kantine ofwel in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. We hebben drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag:50 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf 6 of 8 uur: 50 + 30 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2004: 25 Euro

Het algemeen reglement wijzigt niet. . Van 1/11 tot 31/3  mag er gevist worden van 8 tot 18 Hr en van 1 / 4 tot 31/10 van 6 tot 22 Hr

 

b. Wedstrijdreglementen

 

Aan de organisatie van de wedstrijden verandert er dit jaar niets. Er wordt slechts één klein detail gewijzigd aan het wedstrijdreglement: snoek en snoekbaars tellen niet meer mee als vangst en dienen onmiddellijk teruggezet te worden.

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

U kunt dit op volgende data: 10/3,17/3 en 18/3 in de voormiddag in de kantine. U kunt ook storten op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. De inleg per wedstrijd is 5 euro. Dus voor een gans seizoen vaste stok=30 Euro, match= 25 Euro, 50 Plus=30 Euro.

Er wordt voorrang gegeven aan de deelnemers die verleden jaar het kampioenschap match of vaste stok hebben meegevist..

c. Mindervaliden en  50+

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals bij de vaste stok en match.

 

d. Palingwedstrijden

 

Geen wijzigingen.

 

e.Karperwedstrijden

 

Op 25 maart 2018 is er inschrijving voor de karperwedstrijden. Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen en inschrijven in de kantine. Hier kan men niet inschrijven via een storting. Er zullen dit jaar 5 karperwedstrijden gehouden worden. Er worden maximum 14 deelnemers toegelaten. Ook hier krijgen de deelnemers van verleden jaar voorrang.

 

f. Prijzengelden

 

Dank zij onze sponsors kunnen we op de wedstrijden wat “extra prijzengeld” geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQUALITY

 

Ook dit jaar zal Ludovic van Carpcube op VRIJDAG 11 Mei de koppelwedstrijd sponsoren. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld,waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 22/4/2018. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels. De koppelwedstrijd 50 plus wordt ook dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op woensdag 27 juni 2018.

 

5. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 13 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen.  Zij die willen aansluiten of  een A + vergunning wensen (wedstrijd-vergunning = 28 Euro) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82). Een A+ heb je nodig voor deelname aan officiële wedstrijden. Je zult je lidkaart (plastiek formaat)ontvangen samen met het hengelblad. Je mag dit lidgeld ook overschrijven op het rekeningnummer van de VZW met vermelding van “lidgeld Sportvisserij vlaanderen” of “A + vergunning” samen met je naam en je rijksregisternummer  (terug te vinden achteraan op je identiteitskaart). Vergeet aub niet dit nummer te vermelden anders kunnen we je vergunning niet bestellen. Wil je weten welke voordelen deze aansluiting met zich meebrengt dan kun je een exemplaar van het hengelblad met al deze info inkijken in de kantine of op de website.

 

6. Weetjes

 

Wist U dat U via Uw ziekenkas een deel van Uw lidgeld kunt recupereren? Iedereen die een sport beoefent krijgt een deel van zijn lidgeld terugbetaald door zijn ziekenkas. Wat moet je hiervoor doen? Vraag aan uw ziekenkas het formulier Aanvraag tot terugbetaling van inschrijvingsgeld of download dit op de site van je ziekenkas. Vul Uw identiteitsgegevens in op dit formulier of breng er een stickertje van de ziekenkas op aan. Daarna laat je dit formulier invullen door ons en bezorgt U het aan Uw ziekenkas Het geld wordt op Uw rekening gestort.

Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

-Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2018.

 

7. Wedstrijdkalender 2018

 

Zie bladzijde 3.