.

VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                 Zedelgem 24 Februari 2017

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@telenet.be

 

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2017 toe. Van een harde winter kunnen we dit jaar niet spreken.  Het “rommelt” maar wat voort zoals we zeggen. De vijver is eventjes dicht gevroren maar helaas niet lang genoeg om de zwarte rovers, aalscholvers genoemd definitief te verjagen. Het is een ware pest die ons duizenden kg vis kost. Komt daarbij nog dat de beroepsvisserij in Nederland te kampen heeft met steeds meer vangstbeperkingen en regelgevingen waardoor we niet meer aan brasem kunnen geraken. Veel van die brasem kwam vroeger uit Nederland en nu dreigt deze aanvoer. Men wil in Nederland niet meer dat het openbaar water leeg gevist wordt om in België allerlei vijvers te bepoten. Ergens hebben de Nederlanders gelijk. Veel clubs hebben hierdoor totaal geen vis geleverd gekregen. Wij mogen van geluk spreken en kregen tot nu toe wel vis geleverd, daar straks meer over. Voor alles is wel een oplossing te vinden en ik ben er zeker van dat nieuwe “bronnen” zullen aangeboord worden. Hierbij denk ik aan landen zoals Oost Duitsland, Tsjechië enz. De visleveranciers zijn nog aan het zoeken hoe de vis in optimale omstandigheden naar België kan getransporteerd worden maar op termijn komt dat wel goed. Een andere mogelijkheid is de vijver bepoten met karper maar dat is volgens mij slechts een oplossing op korte termijn. Karpertjes tot drie vier kg  zijn leuk om te vangen, wat als ze grote worden? Dan is de lol er vlug van af en hoe krijg je dan die grote karpers van je vijver? Een tweede oplossing is goed zorg dragen voor de vis. Dat kunnen we bijvoorbeeld door de vis bij te voeren en door het leefnetgebruik buiten wedstrijdverband te verbieden. Daarbij komt nog dat er voorzichtig en “weidelijk” dient omgegaan te worden met de vis. Behandel dus de vis op een correcte manier maw niet vast pakken met een handdoek of vod, direct terugzetten na het onthaken, je schepnet niet in het zand leggen met een vis erin enz. Ik denk dat we als Molenvissers op dat vlak goed bezig zijn. We rekenen er dan ook op dat de leden hun steentje bijdragen. Wanneer jullie de nieuwsbrief in de bus krijgen zijn de touwen over de vijver reeds verwijderd. Niet alleen de touwen moeten verwijderd worden en daar bovenop moet er moet ook nog een beetje gewerkt worden aan de vijver. Er dienen plaatsen hersteld te worden zodat er terug deftig kan gevist worden en daarvoor willen we nog eens beroep doen op jullie om een handje toe te steken. Op zaterdag 4/3/2017 om 09.00 Hr worden alle vrijwilligers verwacht om een laatste hand te leggen aan de plaatsen en zo de vijver “competitieklaar” te maken tegen het nieuw seizoen. Breng alvast Uw schop , spade en kruiwagen mee. Het bestuur zal U zeker dankbaar zijn voor Uw helpende hand.

Hopelijk blijft het weer zoals het nu is en kunnen we de winterwedstrijden afwerken. Mocht het weer dusdanig slecht zijn (vorst, storm of ontij) dan bestaat de mogelijkheid nog altijd om de wedstrijden af te schaffen. Hou contact met het bestuur via mail of telefoon om te weten of de winterwedstrijd op 11/3/2017 door gaat.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2017. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

2. Visuitzetting

Dank zij de inspanning van Peter Van Acker van de firma Aquality konden we toch een gedeelte van de vis die besteld was uitzetten namelijk

-100 kg zeelt, 200 Kg winden en 500 kg brasem

-100 kg paling volgen nog en we hopen dat we voor eind maart nog aan 100 kg zeelt en een paar honderd kg brasem geraken.

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

  1. Algemeen:

 

De kostprijs van de lidkaarten blijft dit jaar dezelfde als verleden jaar.. Deze kunt U bekomen: ofwel in de kantine ofwel in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. We hebben drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag:50 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf 6 of 8 uur: 50 + 30 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2003: 25 Euro

Het algemeen reglement wijzigt niet. . Van 1/11 tot 31/3  mag er gevist worden van 8 tot 18 Hr en van 1 / 4 tot 31/10 van 6 tot 22 Hr

b. Wedstrijdreglementen

Aan de organisatie van de wedstrijden verandert er dit jaar niets. Er wordt slechts één klein detail gewijzigd aan het wedstrijdreglement: snoek en snoekbaars tellen niet meer mee als vangst en dienen onmiddellijk teruggezet te worden.

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

U kunt dit op volgende data: 11/3,12/3 en 19/3 in de voormiddag in de kantine. U kunt ook storten op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. De inleg per wedstrijd is 5 euro. Dus voor een gans seizoen vaste stok=30 Euro, match= 25 Euro, 50 Plus=30 Euro.

Er wordt voorrang gegeven aan de deelnemers die verleden jaar het kampioenschap match of vaste stok hebben meegevist..

 

c. Mindervaliden en  50+

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals bij de vaste stok en match.

 

d. Palingwedstrijden

Geen wijzigingen.

 

e.Karperwedstrijden

Op 26 maart 2017 is er inschrijving voor de karperwedstrijden. Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen en inschrijven in de kantine. Hier kan men niet inschrijven via een storting. Er zullen dit jaar 5 karperwedstrijden gehouden worden. Er worden maximum 14 deelnemers toegelaten. Ook hier krijgen de deelnemers van verleden jaar voorrang.

 

f. Prijzengelden

Dank zij onze sponsors kunnen we op de wedstrijden wat “extra prijzengeld” geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQUALITY

 

Ook dit jaar zal Ludovic van Carpcube op 27 Mei de koppelwedstrijd sponsoren. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld,waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 20/5/2017. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels. De koppelwedstrijd 50 plus wordt ook dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op woensdag 28 juni 2017.

 

5. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 13 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen.  Zij die willen aansluiten of  een A + vergunning wensen (wedstrijd-vergunning = 28 Euro) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82). Je zult je lidkaart (plastiek formaat)ontvangen samen met het hengelblad. Je mag dit lidgeld ook overschrijven op het rekeningnummer van de VZW met vermelding van “lidgeld Sportvisserij vlaanderen” of “A + vergunning” samen met je naam en je rijksregisternummer  (terug te vinden achteraan op je identiteitskaart). Vergeet aub niet dit nummer te vermelden anders kunnen we je vergunning niet bestellen.

 

6. Weetjes

 

Wist U dat U via Uw ziekenkas een deel van Uw lidgeld kunt recupereren? Iedereen die een sport beoefent krijgt een deel van zijn lidgeld terugbetaald door zijn ziekenkas. Wat moet je hiervoor doen? Vraag aan uw ziekenkas het formulier Aanvraag tot terugbetaling van inschrijvingsgeld of download dit op de site van je ziekenkas. Vul Uw identiteitsgegevens in op dit formulier of breng er een stickertje van de ziekenkas op aan. Daarna laat je dit formulier invullen door ons en bezorgt U het aan Uw ziekenkas Het geld wordt op Uw rekening gestort.

Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

-Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2017.

-Op 19/8/2017 organiseren we terug de Provinciale Hengeldag. Zorg dat U er bij bent.

 

7. Wedstrijdkalender 2017

Zie bladzijde 3.