.

VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zedelgem 15 Februari 2016

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@telenet.be

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2016 toe. Een zachte winter heeft voor- en nadelen. Nadeel is dat de aalscholvers gemakkelijk de vis kunnen wegroven daar waar ze anders niet door de ijslaag geraken. Hierdoor zagen we ons verplicht om terug touwen over de vijver te spannen. Een tweede nadeel is dat de beroepsvissers weinig vis kunnen vangen en dat de visleveringen op de helling komen te staan. Hopelijk komt dit nog goed. We hebben immers nog tot eind maart tijd om de vijver te bepoten. Voordeel van het zachte weer is dat er de ganse winter kan doorgewerkt worden. Wie tijdens de voorbije weken eens rond de vijver gewandeld heeft zal ongetwijfeld vastgesteld hebben dat reeds heel wat snoeiwerk verricht is. Hiervoor zeker mijn dank aan zij die deze werken hebben uitgevoerd. Ook zijn er al een aantal plaatsen hersteld. Toch willen we nog eens beroep doen op jullie om een handje toe te steken. Op zaterdag 27/2/2016 om 09 Hr worden alle vrijwilligers verwacht om een laatste hand te leggen aan de plaatsen en zo de vijver “competitieklaar” te maken tegen het nieuw seizoen. Breng alvast Uw schop , spade en kruiwagen mee. Het bestuur zal U zeker dankbaar zijn voor Uw helpende hand.

Hopelijk blijft het weer zo zoals het nu is en kunnen we de winterwedstrijden afwerken. Mocht het weer dusdanig slecht zijn (vorst, storm of ontij) dan bestaat de mogelijkheid nog altijd om de wedstrijden af te schaffen. Hou contact met het bestuur via mail of telefoon om te weten of de winterwedstrijd op 12/3/2016 door gaat. Verleden jaar hebben we heel wat controle gedaan op de lidkaarten, waarvoor zeker dank aan Jan en Didier. Als er controle is vragen we dan ook om spontaan je lidkaart te vertonen als er om gevraagd wordt. Dit maakt het voor iedereen wat gemakkelijker.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2016. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een lidkaart in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw portefeuille te stoppen.

 

 

2. Visuitzetting

Ondertussen werd de vis die besteld was gedeeltelijk uitgezet, namelijk

-200 kg zeelt

-1000 kg brasem, 200 kg winde en 100 kg paling volgen nog. Toch goed voor een paar duizend euro. Hopelijk geraken we aan de bestelde vis want het wordt elk jaar moeilijker en moeilijker. Gelukkig konden we verleden jaar een grote hoeveelheid karper bekomen door het afslepen van een vijver.   

 

 

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a. Algemeen:

Zoals reeds aangekondigd verleden jaar, slaat de kostprijs van de lidkaarten dit jaar op. Deze lidkaarten kunt U bekomen: ofwel in de kantine ofwel in de dagbladhandel Thierry’s Gazetje Eernegemweg 11 te Snellegem. Dit jaar hebben we drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag:50 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf 6 of 8 uur: 50 + 30 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/2002: 25 Euro

Het algemeen reglement werd ook aangepast en vindt U terug op de website of in de kantine. Voornaamste wijziging zijn de uren waarop mag gevist worden. Van 1/11 tot 31/3 van 8 tot 18 Hr en van 1 / 4 tot 31/10 van 6 tot 22 Hr

 

b. Wedstrijdreglementen

Op vraag van de vaste stok vissers worden terug enkele wijzigingen aangebracht aan het wedstrijdreglement. Voor de wedstrijden van de vaste stok zal het koningschap  meetellen als gewone wedstrijd. Voor het kampioenschap vaste stok worden dus zes wedstrijden gevist waarvan er vier meetellen voor het eindklassement. De twee slechtste wedstrijden mag men laten vallen. Voor de wedstrijden match en 50 plus is het koningschap nog altijd een afzonderlijke wedstrijd met dubbele inleg en dubbel prijzengeld.

Voor deelname aan de wedstrijden vaste stok, match en 50 Plus moet voor alle wedstrijden op voorhand ingeschreven worden en betaald.

U kunt dit op volgende data: 12/3 en 13/3 (in de voormiddag), 26/3 en 27/3 in de voormiddag in de kantine. U kunt ook storten op rekening nr BE 82 0689 0185 1968  met vermelding van uw naam en de reeks(en) waaraan u wil deelnemen. Bijv Roels I, match. De inleg per wedstrijd is 5 euro. Dus voor een gans seizoen vaste stok=30 Euro, match= 25 Euro, 50 Plus=30 Euro.

U zult zien dat de inleg hier verhoogd werd van drie naar vijf euro. Dit wil ook zeggen dat het prijzengeld verhoogd wordt. (Zie puntje f hierna). Er wordt voorrang gegeven aan de deelnemers die verleden jaar het kampioenschap match of vaste stok hebben meegevist. Daarom vragen wij met aandrang dat U ons zou verwittigen als U NIET meer deelneemt aan een of ander kampioenschap. Op die manier weten wij hoeveel plaatsen er vrij komen.

 

c. Mindervaliden en  50+

Hier blijven dezelfde regels van toepassing: ook voorafinschrijving zoals de vaste stok en match.

 

d. Palingwedstrijden

Geen wijzigingen.

 

e.Karperwedstrijden

Op 20 maart 2016 is er inschrijving voor de karperwedstrijden. Indien men wil deelnemen aan de karperwedstrijden MOET men op voorhand de wedstrijden betalen en inschrijven in de kantine. Hier kan men niet inschrijven via een storting. Er zullen dit jaar 5 karperwedstrijden gehouden worden. Er worden maximum 14 deelnemers toegelaten. Ook hier krijgen de deelnemers van verleden jaar voorrang.

 

f. Prijzengelden

Per wedstrijd wordt 100 Euro prijzengeld uitgereikt. Aangezien de wedstrijden dit jaar  terug gesponsord worden kunnen we  de eerste 14 vissers een extra euro per wedstrijd geven. Het prijzengeld per wedstrijd komt aldus op 114 Euro. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

 

4.Grote Prijs CARPCUBE-AQUALITY

Ook dit jaar zal Ludovic van Carpcube op 28 Mei de koppelwedstrijd sponsoren. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld,waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.  De inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 20/5/2016. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels. De koppelwedstrijd 50 plus wordt ook dit jaar gesponsord door Peter Van Ackere van AQUALITY, onze visleverancier. Deze wedstrijd gaat door op woensdag 22 juni 2016.

 

 

5. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 13 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij Sportvisserij Vlaanderen.  Zij die willen aansluiten of  een A + vergunning wensen (wedstrijd-vergunning= 28 Euro) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82). De wedstrijdvergunning heb je enkel nodig indien je wil meedoen aan nationale wedstrijden, kampioenschappen (provinciaal of nationaal) of bijv de beker van Vlaanderen. Je zult je lidkaart (plastiek formaat)ontvangen samen met het hengelblad. Je mag dit lidgeld ook overschrijven op het rekeningnummer van de VZW met vermelding van “lidgeld Sportvisserij vlaanderen” of “A + vergunning” samen met je naam.

 

 

6. Weetjes

-Door het feit dat het lidgeld verhoogt en ook het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden kan ik me voorstellen dat er bij sommigen onder jullie enig gemopper zal zijn. Maar wist U dat U via Uw ziekenkas een deel van Uw lidgeld kunt recupereren. Iedereen die een sport beoefent krijgt een deel van zijn lidgeld terugbetaald door zijn ziekenkas. Hengelsport is ook een sport en de CM betaalt U bijvoorbeeld jaarlijks 15 euro terug. Wat moet je hiervoor doen?

Vraag aan uw ziekenkas het formulier Aanvraag tot terugbetaling van inschrijvingsgeld of download dit op de site van je ziekenkas. Vul Uw identiteitsgegevens in op dit formulier of breng er een stickertje van de ziekenkas op aan. Daarna laat je dit formulier invullen door ons. U kunt Uw formulier in de kantine op het prikbord hangen en na invullen hangen wij het daar terug onder gesloten omslag. Of U stuurt het formulier naar het adres van de VZW samen met een postzegel van 1 Euro en na invullen stuur ik het formulier terug naar Uw adres. U geeft het ingevulde formulier binnen bij Uw ziekenkas en het geld wordt op Uw rekening gestort.

Krijg je de nieuwsbrief nog steeds per post: mailtje naar molenvissers@telenet.be

-Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2016.

 

 

7. Wedstrijdkalender 2016

Zie bladzijde 3.