VZW DE MOLENVISSERS                                                                                 Zedelgem 1 Maart 2013

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2013 toe. Weliswaar een beetje laat maar daarvoor niet minder gemeend. Het ziet er naar uit dat de koning winter nog lang geen zin heeft om te gaan slapen. Zeg nu zelf , wie heeft er zin om bij temperaturen rond de nul graden aan de oever van een kanaal of vijver te gaan zitten. Toch zijn er al  onder ons die bij de eerste zonnestralen een hengeltje uitgeworpen hebben. Aan vis zal het bij de Molenvissers dit jaar zeker niet mankeren. We hebben een deftige bestelling gedaan en een groot deel van de vis is ondertussen reeds geleverd. Maar straks meer daarover.

Zolang het dus blijft winteren kunnen we enkel lijdzaam toezien, materiaal klaarmaken, onderlijntjes maken of eventueel naar een opendeurdag gaan in één of andere hengelsportzaak.

Het bestuur van de Molenvissers blijft echter niet stil zitten. Ook tijdens de winter is er heel wat werk en voorbereiding aan het nieuwe hengelseizoen. Niet alleen reglementen dienen gewijzigd te worden maar er moet ook een beetje gewerkt worden aan de vijver. De  touwen die toch min of meer de aalscholvers moeten weghouden werden ondertussen reeds verwijderd. Op 2 Maart 2013 heeft het bestuur ook de handen uit de mouwen gestoken om de vijver gebruiksklaar te maken voor het nieuwe seizoen. We hebben een nieuwe hengelstek gemaakt links van het huidig nummer 32. Deze stek zou het oude nummer 32 vervangen en zou ons moeten toelaten tijdens match en feederwedstrijden comfortabeler te vissen op het nummer 32 en 33 of 34. De bodem voor de stek dient nog gekuist te worden om eventuele obstakels of takken te verwijderen. Onze “huisduiker” Serge zal die taak op zich nemen van zodra hij tijd heeft. Dus nog eventjes geduld en aan Serge alvast bedankt.

De parking achteraan is ook volledig opgeruimd. We zouden dat zo willen houden. Het storten van puin en steenbrokken is vanaf nu dus verboden.

Als het weer het toelaat is de eerste winterwedstrijd op 16/3/2013. Mocht er terug een vorstperiode komen, geef dan een belletje naar één van de bestuursleden om te weten of de wedstrijd al dan niet door gaat.

Grootse plannen hebben we in 2013 niet echt. Als bestuur denken we voort te doen zoals we bezig zijn. Het aantal leden is een maatstaf voor de werking van de club en uit het ledenaantal leiden we af dat het toch niet zo slecht kan zijn bij de Molenvissers.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2013. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een vergunning in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw brieventas te stoppen.

In deze kalender is een kleine zetduivel geslopen. De eerste karperwedstrijd gaat door op 23 maart 2013.

2. Visuitzetting

 

Zoals reeds aangehaald willen we in 2013 een extra inspanning doen wat betreft visuitzetting. Als men sommige leden bezig hoort dan zit er nooit genoeg vis op de vijver. Door de slechte vangsten verleden jaar werd reeds een extra inspanning gedaan door het bestuur met de uitzetting van 300 kg extra karper. Dit jaar gaan we er flink tegen aan:

-2250 kg brasem waarvan reeds 1800 kg geleverd

-150 kg winde (reeds geleverd)

-150 kg zeelt (reeds geleverd)

-100 kg paling In het totaal 2650 kg of voor meer dan 7000 Euro aan vis.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

 

a. Algemeen:

Vanaf dit jaar kan er enkel nog een lidkaart bekomen worden in de kantine en NERGENS anders. De uitbaters van dagbladhandel VERSCHAEVE zijn op pensioen en langs deze weg willen we hen ook nog eens bedanken voor de jarenlange samenwerking. Geniet in ieder geval van jullie welverdiend pensioen. Om technische redenen spreken we dit jaar niet meer van een vergunning maar van een lidkaart en lidgeld.

Aan het algemeen reglement zelf wordt dit jaar niets veranderd. Nachtvissen kan tot 01.00 uur maar tussen 01.00 uur en zonsopgang is het nog steeds verboden te vissen.  Dit jaar hebben we drie soorten lidkaarten:

-lidkaart om te vissen met 2 hengels overdag: 40 Euro

-nacht”vergunning” om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf zonsopgang: 60 Euro

-jeugdlidkaart voor vissers geboren na 1/1/1998: 20 Euro

 

b. Wedstrijdreglementen

Na rijp beraad en veel discussies over het vissen met zelfhaaksystemen tijdens de wedstrijden vaste stok werd door het bestuur beslist het wedstrijdreglement aan te passen in de vorm van een compromis. Het komt op het volgend neer:

-tijdens de eerste en laatste wedstrijd zijn zelfhaaksytemen toegelaten, de overige wedstrijden niet.

-tijdens de overige wedstrijden moet de pen het lood kunnen dragen. Maximum 10 % van het lood op de grond

-gebruik van matchpennen of pennen zwaarder dan 5 gr is verboden.

-hengellengte is beperk tot 11,5  meter

-bij discussie bepaalt het bestuur wat een zelfhaaksysteem is of niet.

We rekenen in ieder geval op jullie sportiviteit.

Het volledig wedstrijdreglement is te raadplegen  in de kantine of op de website.

 

c. Mindervaliden en  50+

Wie wil deelnemen aan de wedstrijden 50 plus: op voorhand bellen naar Willy De Voogt. Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke is een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen in de kantine. Yvan Prodo en Mario Beun zijn de bezielers van de Wieke, waarvoor dank.

 

d. Palingwedstrijden

Hier verandert niets. Er mag ENKEL tijdens de wedstrijden met drie hengels gevist worden anders niet.

 

e.Karperwedstrijden

Op algemeen verzoek wordt dit jaar een vierde karperwedstrijd ingericht. Let op : eerste karperwedstrijd is  op 23 maart.

 

f. Prijzengelden

Dit jaar worden de wedstrijden terug gesponsord. Hierdoor kunnen we de eerste 14 vissers een extra euro per wedstrijd geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel. Ludovic van CARPCUBE in Sint Michiels sponsort de wedstrijden match. Voor de wedstrijden 50 plus zoeken we nog een nieuwe sponsor. Wie zich geroepen voelt mag ons altijd contacteren. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.  Grote Prijs GIRI sport

Ook Gino Beels van GIRI sport, sponsort terug twee wedstrijden de koppelwedstrijd en de koppelwedstrijd 50 plus. We willen Gino hiervoor hartelijk bedanken. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld. Waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijden.

De wedstrijd gaat door op 25 mei 2013 van 12 tot 17 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 14/5/2013. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels.

 

6. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 8,5 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V.  Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijd-vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

 

8. Weetjes

-Een nieuwsbrief opstellen is niet erg. Een nieuwsbrief verspreiden is echter een dure zaak: drukwerk, omslagen, postzegels. Vandaar het idee om aan allen die dat wensen de nieuwsbrief in de toekomst per mail te versturen. Het is ecologisch verantwoord, goedkoop en bespaart ons een pak kosten. Ik wil dan ook vragen om een email te sturen indien U de nieuwsbrief elektronisch wenst te ontvangen. Kwestie van aan de juiste emailadressen te geraken. Ik zend U een bevestigingsmail terug.

-Aan de karpervissers willen we met aandrang vragen om enkel haken zonder weerhaak te gebruiken. Verleden jaar hebben we een extra inspanning gedaan om 300 kg extra karper uit te zetten. Per momenten bijten die karpers “gelijk zot”. Dit heeft als gevolg dat de muil van deze vissen vrij snel beschadigd geraakt en vooral door het gebruik van grote karperhaken met weerhaak. Dus als het even kan: weerhaakloos vissen op karper.

Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2013.

 

10. Wedstrijdkalender 2013

Zie bladzijde 3.