VZW DE MOLENVISSERS                                                                                 Jabbeke,11/2/2012

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2012 toe. Weliswaar een beetje laat maar daarvoor niet minder gemeend. Hoewel iedereen die er iets van kent voorspelde dat we een harde winter zouden krijgen bleef de grote kou toch uit. Het werd geen witte kerst en de temperaturen waren best te verdragen. Na Nieuwjaar begon het bij sommigen al te jeuken om de hengels in orde te maken en een schuchtere poging te ondernemen om een visje te verschalken. Nu en dan kwam een doorwinterde visser al eens een paar uurtjes proberen, al dan niet met succes. Tot plots de winter keihard toesloeg. We hebben het geweten. Die vrijdag dat het begon te sneeuwen raakte ik met moeite en al glijdend thuis. Tenslotte werden we geconfronteerd met de langste periode vrieskou sinds 70 jaar. En dan nog kon de Elfstedentocht niet doorgaan en werden schaatswedstrijden her en der uitgesteld en afgelast. Wist je trouwens dat op een bevroren visvijver lopen of schaatsen zeer nadelig is voor het visbestand. Door het enorme lawaai van de schaatsers op het ijs wordt de vis nieuwsgierig, angstig, nerveus , noem maar op. De vis komt naar boven en plakt in één slag aan de ijslaag. Zeker kleine vis is direct het slachtoffer. Deze vriest vast en sterft. Grote vis kan bijvoorbeeld nog een beetje overleven maar uiteindelijk sterft die door de brandwonden veroorzaakt door aan het ijs te blijven plakken. De kwetsuren beginnen te ontsteken en leiden uiteindelijk tot de dood. Vandaar dat we als bestuur alles in het werk stellen om schaatsen op de vijver te beletten en te verhinderen. De touwen die hierbij gespannen zijn tegen de aalscholvers doen daarbij uitstekend werk. De aalscholvers populatie krijgt het bij dergelijk vriesweer hard te verduren en dunt uit. Bovendien kan bij zo’n vorstperiode alles in de vijver eens tot rust komen. Vergeet ook niet dat de vijver “afloopt” in de beek. Hoewel er tijdens de vorstperiode een dikke ijslaag gevormd werd weten we niet wat er zich onder die ijslaag afspeelt. Draagt het ijs werkelijk op het water of zit er nog een luchtlaag tussen. In ieder geval : moraal van het verhaal. Blijf zoveel mogelijk met je voeten op het droge ook al is er een dikke ijslaag op de vijver. Als het weer zo blijft zoals nu zal de eerste winterwedstrijd op 10/3/2012 zeker kunnen doorgaan. Mocht er terug een vorstperiode komen, geef dan een belletje naar één van de bestuursleden om te weten of de wedstrijd al dan niet door gaat.

We zien de toekomst rooskleurig tegemoet. We hebben momenteel een goede bestuursploeg. We hopen dat de uitgezette vis (waarover straks meer) het goed doet. We hopen ook op een flink aantal leden. Vorige jaren probeerden we onze club in de kijker te zetten door het maken van polo’s en fleeces, het organiseren van het West Vlaams kampioenschap Minder validen enz. Dit jaar laten we de public relations over aan Geert Geerlandt, ons bestuurslid die zich wist te kwalificeren voor het WK, jawel wereldkampioenschap feeder in Gent. Alvast dikke proficiat aan Geert om het zover te brengen. Ik zou zeggen , zet de Molenvissers nog eens op de wereldkaart Geert en ding mee naar een podiumplaats. We staan achter onze Geert en zullen zeker duimen voor hem.

In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2012. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een vergunning in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw brieventas te stoppen.

2. Visuitzetting

 

Voor de winter werd ook al flink wat vis geleverd. De crisis laat zich blijkbaar in die sector ook voelen. Van zodra je besteld hebt wordt er geleverd en dient er ook betaald te worden. Tenslotte zijn we een visvereniging die wedstrijden wil organiseren en vis wil vangen. We besloten daarom volgende bestelling te doen:

-1300 kg brasem

-100 kg winde

-100 kg zeelt

-150 kg kroeskarper

In het voorjaar wordt dan nog 100 kg paling geleverd.

In het totaal 1750 kg.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

Aan het algemeen reglement wordt dit jaar niets veranderd. Nachtvissen kan tot 01.00 uur maar tussen 01.00 uur en zonsopgang is het nog steeds verboden te vissen.   Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact. Anderzijds kan men ook een vergunning aanschaffen in de kantine. Dit jaar hebben we drie soorten vergunning:

-vergunning om te vissen met 2 hengels overdag: 40 Euro

-nachtvergunning om elke dag te vissen tot 1 uur ’s nachts en vanaf zonsopgang: 60 Euro

-jeugdvergunning voor vissers geboren na 1/1/1997: 20 Euro

 

b. Wedstrijdreglementen

Er verandert normaal gezien niets aan de reglementen. We vragen wel om steeds in het bezit te zijn van twee RUIME leefnetten. Dit wil zeggen netten van minimum 3 à 4 meter lang. Tijdens de wedstrijden mogen maximum 15 brasems in één leefnet bewaard worden.

 

c. Mindervaliden en  50+

De vergunning van 20 Euro voor 50 plussers is afgeschaft. Wie wil deelnemen aan de wedstrijden 50 plus: op voorhand bellen naar Willy De Voogt. Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke is een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen in de kantine. Yvan Prodo en Mario Beun zijn de bezielers van de Wieke, waarvoor dank.

 

d. Palingwedstrijden

Op algemeen verzoek mag tijdens de palingwedstrijden met DRIE hengels gevist worden. Wie tijdens de week op paling komt vissen mag slechts twee hengels gebruiken.

 

e.Karperwedstrijden

Ook dit jaar gaan er drie karperwedstrijden door. Op verzoek van de karpervissers zelf vinden deze wedstrijden telkenmale plaats van 20.00 tot 08.00 Hr.

 

f. Prijzengelden

Dit jaar worden de wedstrijden terug gesponsord. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel en de Taxibond Oostende sponsort te wedstrijden 50 plus en match. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.  Grote Prijs GIRI sport

Ook Gino Beels van GIRI sport, sponsort terug twee wedstrijden de koppelwedstrijd en de koppelwedstrijd 50 plus. We willen Gino hiervoor hartelijk bedanken. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld. Waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijden.

De wedstrijd gaat door op 26 mei 2012 van 12 tot 17 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 14/5/2012. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels.

 

5. Andere wedstrijden

De dameswedstrijd en de witviswedstrijd voor palingvissers wordt dit jaar op dezelfde dag georganiseerd doch er wordt voor beide reeksen een afzonderlijk klassement gemaakt.

 

 

6. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 7 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V.  Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijd-vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

 

7. Onderhoud vijver

Op 25/2/2012, dus nu zaterdag, gaan we nogmaals werken aan de vijver. Kwestie van alles terug in orde te brengen voor het nieuwe seizoen. Alle hulp is steeds welkom. Zij die bereid zijn een handje toe te steken worden om 09.00 hr verwacht aan de vijver. Breng een schop en /of kruiwagen mee.

 

8. Weetjes

-Een nieuwsbrief opstellen is niet erg. Een nieuwsbrief verspreiden is echter een dure zaak: drukwerk, omslagen, postzegels. Vandaar het idee om aan allen die dat wensen de nieuwsbrief in de toekomst per mail te versturen. Het is ecologisch verantwoord, goedkoop en bespaart ons een pak kosten. Ik wil dan ook vragen om een email te sturen indien U de nieuwsbrief elektronisch wenst te ontvangen. Kwestie van aan de juiste emailadressen te geraken. Ik zend U een bevestigingsmail terug.

Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2012.

 

10. Wedstrijdkalender 2012

Zie bladzijde 3.