VZW DE MOLENVISSERS                                                                                 Jabbeke,17/2/2011

Hoge Vautestraat , 38

8210         ZEDELGEM

Tf:    050/20.16.56

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

Beste leden, in naam van het bestuur van de VZW De Molenvissers wensen we iedereen een gezond en visrijk 2011 toe. Weliswaar een beetje laat maar daarvoor niet minder gemeend. De winter is dit jaar erg vroeg en fel begonnen. Laat ons dan ook hopen dat hij vlug voorbij is. Nu en dan kunnen we al genieten van de eerste zonnestralen maar echt warm is het toch nog niet. Veel vissers heb ik nog niet zien zitten aan de waterkant. Laat ons hopen dat we dit jaar wat meer leden hebben dan verleden jaar want op gebied van ledenaantal kenden we verleden jaar een echt dieptepunt. Als je het aan mij vraagt is de hengelsport op termijn ten dode opgeschreven. De vergrijzing slaat toe, clubs geven er de brui aan, jongeren doen liever andere dingen (achter hun pc zitten bijv) dan hengelen enzovoort. Oudere vissers moeten er mee stoppen omdat ze niet meer goed te been zijn of omdat ze spijtig genoeg komen te overlijden. Dit maakt het er allemaal niet gemakkelijker op en een vereniging runnen, zeker een visclub wordt met de dag moeilijker. Ook “vrijwillig” eens iets doen of werken voor een club is meestal al te veel gevraagd. Alles moet tegenwoordig betaald worden. Daarom gaat mijn dank uit naar mijn collega’s bestuursleden die het altijd goed voor hebben met de club. Spijtig genoeg verlieten Bart Stragier en Frans Schaep ons bestuur. We bedanken hen langs deze weg nogmaals voor hun prestaties en inzonderheid Frans die tenslotte vijftien jaar bestuurslid was en niet te vergeten zijn vrouwtje Diana die nooit ver uit de buurt was om een handje toe te steken in  de kantine. Mensen gaan en mensen komen, zo is dat in het leven. We verwelkomen in hun plaats twee nieuwe gemotiveerde en jonge krachten in ons bestuur namelijk Kevin Sabbe en Jurgen Deblauwe. Twee jongens van “eigen kweek” mogen we zeggen. Ze vervoegen de rangen van ons bestuur en zullen zich inzetten. Sommigen denken dat het bestuur een winterslaap neemt. Niets is echter minder waar. Ook in de winter zijn we druk bezig met het voorbereiden van het komende hengelseizoen. In bijlage aan onze nieuwsbrief voegen we een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2011. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een vergunning in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw brieventas te stoppen.

Verleden jaar probeerden we onze club in de kijker te zetten door het maken van polo’s en fleeces. Indien voldoende interesse kunnen we nog een aantal polo’s en fleeces bijbestellen. Dit jaar zullen we onze club op een andere manier pogen in de kijker te plaatsen. Op zaterdag 21 mei 2011 staan we garant voor de organisatie van het Kampioenschap van West Vlaanderen voor minder validen. Tijdens de zomer (maand juli) gaat de jeugdhengelsportdag door op onze vijver. Dit is een inrichting van het VVHV waarbij onze club de vijver ter beschikking stelt. Deze evenementen moeten onze club meer uitstraling geven naar de buitenwereld. We hopen dan ook op een handje van onze clubleden om deze organisaties te doen slagen.

2. Visuitzetting

 

Tijdens de winter werd ook al flink wat vis geleverd. Bij de visbestelling werden een aantal keuzes gemaakt waarbij niet iedereen gelukkig zal zijn. Je kunt immers nooit voor iedereen goed doen. Voorn kopen om die te laten opvreten door de aalscholvers leek ons ook sterk overdreven. Anderzijds is er ook nieuwe karper nodig op de vijver. Vandaar volgende keuze:

-1200 kg brasem

-100 kg winde

-100 kg zeelt

-150 kg karper

-100 kg paling

In het totaal 1650 kg.Enkel de brasem en zeelt is al geleverd. We zijn in blijde verwachting van de rest.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

Aan het algemeen reglement wordt dit jaar niets veranderd. Nachtvissen kan tot 01.00 uur maar tussen 01.00 uur en zonsopgang is het nog steeds verboden te vissen.   Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact. Anderzijds kan men ook een vergunning aanschaffen in de kantine.

b. Wedstrijdreglementen

Er verandert normaal gezien niets aan de reglementen. We vragen wel om steeds in het bezit te zijn van twee RUIME leefnetten. Dit wil zeggen netten van minimum 3 à 4 meter lang. Tijdens de wedstrijden mogen maximum 15 brasems in één leefnet bewaard worden.

c. Mindervaliden en  50+

Net zoals verleden jaar krijgen de 50 plussers terug de mogelijkheid een vergunning van 20 Euro te kopen. Deze vergunning laat je toe ENKEL de woensdag te vissen. Zodoende kun je deelnemen aan de wedstrijden 50 plus. Zoals reeds gezegd: als je wil deelnemen aan de wedstrijden 50 plus: op voorhand bellen naar Willy De Voogt. Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke is een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen in de kantine. Yvan Prodo is de bezieler van de Wieke, waarvoor dank.

d. Junioreswedstrijden

Door gebrek aan interesse worden geen junioreswedstrijden meer ingericht.

 e. Palingwedstrijden

Geen wijzigingen.

f Karperwedstrijden

Ook dit jaar gaan er drie karperwedstrijden door. Op verzoek van de karpervissers zelf vinden deze wedstrijden telkenmale plaats van 20.00 tot 08.00 Hr.

g. Prijzengelden

Dit jaar willen we het wedstrijdgebeuren laten sponsoren zodat we bij elke wedstrijd wat meer prijzengeld kunnen geven. Onze brouwer Bieren Verschaeve zal de palingwedstrijden sponsoren, hengelsport ’t Visserken, dus Georges Vandenbroucke sponsort de wedstrijden vaste hengel en de Taxibond Oostende sponsort te wedstrijden 50 plus en match. Langs deze weg willen we deze sponsors bedanken voor hun milde gift.

 

4.  Grote Prijs GIRI sport

Ook Gino Beels van GIRI sport, sponsort terug twee wedstrijden de koppelwedstrijd en de koppelwedstrijd 50 plus. We willen Gino hiervoor hartelijk bedanken. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld. Waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijden.

De wedstrijd gaat door op 28 mei 2011 van 12 tot 17 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 15/5/2011. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels.

5. Andere wedstrijden

 

-Op 10 juli  vindt voor de zevende maal de dameswedstrijd Grote Prijs Gilbert Vanhee plaats. We danken Gilbert en de andere sponsors voor hun steun.

-Feederwedstrijd: op 21 juli 2011. Er mag enkel met de feeder gevist worden, katapult verboden.

-Koppelwedstrijd 50 plus: op 21/6/2011. Gesponsord door Giri Sport.

6. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 7 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V.  Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijd-vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de voorzitter ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

7. Onderhoud vijver

Op 26/2/2011 gaan we nogmaals werken aan de vijver. Kwestie van alles terug in orde te brengen voor het nieuwe seizoen. Alle hulp is steeds welkom. Zij die bereid zijn een handje toe te steken worden om 09.00 hr verwacht aan de vijver. Breng een schop en /of kruiwagen mee.

 

8. Weetjes

-De Pier (Hengelvereniging van Ford New Holland) vist op onze vijver op 25/4/2011 en 24/9/2011. Gelieve hiermee rekening te houden. De vijver is die dagen gesloten. Op 14/8/2011 is de vijver eveneens gesloten.

-Een nieuwsbrief opstellen is niet erg. Een nieuwsbrief verspreiden is echter een dure zaak: drukwerk, omslagen, postzegels. Vandaar het idee om aan allen die dat wensen de nieuwsbrief in de toekomst per mail te versturen. Het is ecologisch verantwoord, goedkoop en bespaart ons een pak kosten. Ik wil dan ook vragen om een email te sturen indien U de nieuwsbrief electronisch wenst te ontvangen. Kwestie van aan de juiste emailadressen te geraken. Ik zend U een bevestigingsmail terug.

Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2011.

 

10. Wedstrijdkalender 2011

Zie bladzijde 3.