VZW DE MOLENVISSERS                                                                                 Jabbeke,25/1/2008

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

Beste leden, het bestuur van de Molenvissers wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2008. Inderdaad de nieuwsbrief valt wel heel erg vroeg in de bus dit jaar. Dit heeft zijn redenen. Door de extreem zachte winter, net zoals vorig jaar staat precies iedereen in de startblokken om eraan te beginnen. Het was nog maar net Nieuwjaar of de vraag naar de nieuwe kalender was er al. Die is ondertussen gemaakt en verkrijgbaar in de kantine. Om het jullie gemakkelijk te maken vind je in bijlage een chronologisch overzicht van alle wedstrijden die plaats vinden in 2008. Tweede reden waarom de nieuwsbrief zo vroeg verschijnt is het feit dat we op 22/2/2008 en 23/2/2008 een soort “open deur” houden. Eddy Seynaeve geeft op die dagen een demonstratie van de nieuwe FAPS hengels en ook wat uitleg over het nieuwe voer (GEERS Lokaas). Het is ook een unieke gelegenheid om Uw vergunning te laten vernieuwen, lidkaart van het VVHV aan te vragen enzovoort. De demonstratiedag begint de vrijdag 22/2/2008 om 13.00 uur, de zaterdag 23/2/2008 om 10.00 uur. Alvast bedankt aan Eddy voor zijn tomeloze en bereidwillige inzet. Ik ben er zeker van dat hij ons op een schitterende en deskundige manier de nodige uitleg zal verschaffen. Niet alleen materiaal is belangrijk maar ook het visbestand. Daarmee komen we aan bij het tweede item van onze brief.

 

2. Visuitzetting

 

We zijn er in 2007 terug goed ingevlogen. Er werd maar eventjes voor 8000 Euro vis aangekocht. Wie dit niet wil geloven kan gerust de facturen bekijken in de kantine.  Het grootste deel van de vis voor 2008 werd in de winterperiode reeds geleverd. Te weten:

-150 kg voorn

-100 kg schubkarper

-300 kg kleine brasem

-200 kg winde

-100 kg zeelt

In het totaal 850 kg. Wat hebben we nog tegoed? 1000 kg brasem en 100 kg paling. In het voorjaar 2007 werd ook al brasem, paling, karper, voorn en winde geleverd , in het totaal 1900 kg. Als het een beetje meezit zouden er terug “bakken” vis moeten gevangen worden.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

Aan het algemeen reglement wordt dit jaar niets veranderd. Nachtvissen kan tot 01.00 uur maar tussen 01.00 uur en zonsopgang is het nog steeds verboden te vissen.   Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact. Anderzijds kan men ook een vergunning aanschaffen in de kantine en zeker op 22 en 23 februari 2008. De vergunningen slaan dit jaar niet op. Zeg nu, waar kun je nog een hobby beoefenen gedurende een gans jaar en dit voor 30 Euro. Nergens dus. Volgend jaar zullen de vergunningen 10 Euro opslaan. Als U elke maand 4 euro opzij legt kan dit dus voor niemand een probleem zijn. Alles wordt duurder en ook de Molenvissers voelen dat. Dus, nog een jaartje en dan slaan we de vergunningen terug op. Aan de karpervissers wordt gevraagd hun vergunning aan te schaffen in de kantine. Er is namelijk een afzonderlijk karperreglement en dit wordt hen overhandigd bij de aankoop van een vergunning. Straks meer daarover.

b. Wedstrijdreglementen

Aan de wedstrijdreglementen zijn er een aantal fundamentele wijzigingen. Voortaan wordt per wedstrijd 3 Euro inleg gevraagd enkel de juniores betalen nog 2,5 Euro. Daar tegenover staat dat het prijzengeld per wedstrijd opgetrokken wordt van 50 naar 60 Euro.

Wat wijzigt nog voor de wedstrijden match en vaste stok? De trekking wordt anders georganiseerd in die zin dat er altijd evenveel vissers in elke sector zullen zitten. Als er een onpaar aantal deelnemers is zal er in de ene sector maximum één deelnemer meer zitten dan in de andere sector. We blijven nog steeds de nummers trekken in volgorde van binnenkomen. Het systeem hier uitleggen zou ons te ver leiden. U kunt dit gerust nalezen op de website of een kopie van het reglement vragen in de kantine. Laat me echter nog wat tijd om de reglementen aan te passen. Ze zullen zeker klaar zijn voor de eerste wedstrijd.

c. Mindervaliden en  50+

Net zoals verleden jaar krijgen de 50 plussers terug de mogelijkheid een vergunning van 15 Euro te kopen. Deze vergunning laat je toe ENKEL de woensdag te vissen. Zodoende kun je deelnemen aan de wedstrijden 50 plus. Zoals reeds gezegd: als je wil deelnemen aan de wedstrijden 50 plus: op voorhand bellen naar Willy De Voogt. Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke zijn een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen bij de voorzitter Willy De Voogt.

c. Junioreswedstrijden

De junioreswedstrijden zullen terug plaats vinden tijdens de verlofperiodes. Zodoende kan iedereen deelnemen.

Er wordt gevist van 14.00 tot 17.00 uur. De data vind je ook in de lijst in bijlage.

Inschrijving om 12 uur in de kantine. Er mag enkel met de vaste hengel gevist worden met een maximum lengte van 8 meter. Zodoende heeft iedereen evenveel kansen. Men mag deelnemen tot de leeftijd van 16 jaar. Wie zestien wordt in 2008mag ook nog deelnemen.

 d. Palingwedstrijden

Ook hier zijn er geen noemenswaardige wijzigingen te verwachten. Er vinden wel 6 wedstrijden plaats ipv 5, waarvan er vier meetellen voor het eindklassement. Er is ook een koningschap die 12 uur duurt.

 

4.  Grote Prijs GIRI sport

Gino Beels van GIRI sport, sponsort terug de koppelwedstrijd, waarvoor hartelijk bedankt. Hij schenkt ons 100 Euro prijzengeld. Dit wil dus zeggen dat er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijd.

De wedstrijd gaat door op 31 mei 2008 van 12 tot 17 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 15/5/2008. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels.

5. Andere wedstrijden

 

-Op 15/6/2008 vindt voor de vijfde maal de dameswedstrijd Grote Prijs Gilbert Vanhee plaats. We danken Gilbert en de andere sponsors voor hun steun.

-Feederwedstrijd: op 22 juli 2008. Er mag enkel met de feeder gevist worden, katapult verboden. Deze wedstrijd wordt gesponsord door Franky Colpaert.

-Koppelwedstrijd 50 plus: op 2/7/2008. Gesponsord door Geers en Giri Sport.

 

6. Aansluiting federatie

 

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 7 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V.  Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijd-vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de secretaris ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

7. Onderhoud vijver

Zoals ik reeds gezegd heb zijn we niet in winterslaap gegaan. Enkele bestuursleden en enkele leden van de club hebben reeds veel bomen gesnoeid. Traditioneel moeten de plaatsen nog eens opnieuw ingericht worden, moeten putten opgevuld worden enzovoort. Een lastig karwei voor iedereen. Daarom vragen we om op 1 maart 2008 om 09.00 uur massaal aanwezig te willen zijn met schop, spade, drietand en kruiwagen. Veel handen maken het werk licht en het bestuur en de vissers zullen U dankbaar zijn. We rekenen op jullie.

8. Karpervissen

Zoals reeds gezegd dienen de karpervissers hun vergunning af te halen in de kantine. Het reglement voor de karpervissers wordt in die zin gewijzigd dat de karpervisser in het bezit moet zijn van een aantal zaken ter bescherming van de vissen: een onthaakmat, een busje ontsmettingsstof en een voldoende groot schepnet. Dit alles kun je nalezen in het karperreglement welke U bij aankoop van een vergunning zal overhandigd worden.

 

9. Weetjes

 

-De Pier (Hengelvereniging van Ford New Holland) vist op onze vijver op 24/4/2008 en 27/9/2008. Gelieve hiermee rekening te houden. De vijver is die dagen gesloten.

-Ons bestuurslid Frank Dumarey heeft beslist een stapje terug te zetten en ontslag te nemen als bestuurslid. Langs deze weg willen Frank bedanken voor zijn inzet als bestuurslid en we willen ook zijn echtgenote Carine niet vergeten die steeds paraat was op de marathon. Bedankt Frank en Carine.

Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2008.

10. Wedstrijdkalender 2008  

Zie bladzijde 3.