VZW DE MOLENVISSERS                                              Augustus 2004

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

 

REGLEMENT KOPPELMARATHON 2004

 

1) De loting voor de hengelstek begint om 13.00 uur in de kantine.

2) De grote parking is voorzien voor de wagens, caravans of grote slaaptenten van de deelnemers

3) Vanaf 14.00 uur mag de hengelstek worden betreden, mogen hengels opgetuigd worden en mag men een klein tentje plaatsen die de doorgang niet belemmert.

4) Bij klachten over de uitgelote hengelplaats moet men zich tot het bestuur wenden. Het is verboden zelf aan de hengelplaats te werken, zonder iemand van het bestuur te hebben verwittigd die de hengelplaats geïnspecteerd heeft.

5) Om 17.00 uur vangt de wedstrijd aan

6) Zwaar voederen voor 17.00 uur betekent uitsluiting. Verder mag er zwaar gevoederd worden na de signalen om 22.00; 06.00; 10.00 en 14.00 uur.

7) De beide deelnemers mogen ofwel elk met één hengel vissen, of één van de twee deelnemers mag met de twee hengels vissen.

8) Per koppel zijn twee nylon leefnetten toegelaten en twee bewaarzakken. De leefnetten moeten minimum 3 meter lang zijn en voldoende diep in het water hangen.

9) De deelnemers mogen niet geholpen worden door derden bij het voederen, bij het beazen van de haak of het landen van de vangst.

10) Beiden deelnemers hengelen binnen de afgebakende hengelplaats, recht voor zich uit

11) Wegingen: na de signalen om om 22.00; 06.00; 10.00; 14.00 en 17.00 uur. Bij het vangen van een karper verwittigt men een bestuurslid zodat de karper direct kan gewogen worden en teruggezet worden.

12) Er wordt gevist op zuiver gewicht

13) Tijdens en na de wedstrijd zal de hengelstek proper gehouden worden door de deelnemers. Lege flessen worden naar de kantine teruggebracht.

14) Einde van de wedstrijd: de Zaterdag om 17.00 uur.

15) Niet gelande vis op het eindsignaal telt niet meer mee.

16) Bij overtreding van dit reglement zullen de hengelaars bij gegronde redenen geschorst worden en kunnen ze geen aanspraak meer maken op eventuele prijzen of terugbetaling van het inleggeld.

17) Eventuele onregelmatigheden of klachten worden door de bestuursleden welke niet deelnemen aan de wedstrijd worden behandeld. Het bestuur houdt zich het recht voor een koppel uit te sluiten bij wangedrag of ernstige overtredingen van het reglement.

18) Er wordt 750 Euro prijzengeld verdeeld. De eerste drie koppels krijgen elk een medaille en genieten voorrang voor de deelname aan de eerstvolgende koppelmarathon. De prijzen worden afgehaald na de bekendmaking van het klassement.

   Verdeling van de geldprijzen: 14 prijzen:

     € 125-90-75-64-57-50-47-45-32-25-22-20-15-15

 

   Na de weging van 22.00 uur: 1ste: € 12           10de: € 10

                               20 ste: € 7          laatste: € 5

   Na de weging van 10.00 uur: 1ste: € 12           10de: € 10

                               20 ste: € 7          laatste: € 5

19) Elke deelnemer ontvangt bij trekking van de nummers een afschrift van het reglement. Dit wil zeggen dat men zich akkoord verklaart met het reglement.

20)Het is verboden licht te maken door middel van een groep aangedreven door een verbrandingsmotor.

21) Indien u klachten hebt vragen we U niet te aarzelen en onmiddellijk beroep te doen op een bestuurslid. Klachten kunnen tot een half uur na het einde van de wedstrijd worden ingediend.

Prettige vangsten

HET BESTUUR