VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Jan 2022

Hoge Vautestraat ,       38

8210               ZEDELGEM

 

 

Reglement palingwedstrijden
 

 

 

 

 


1.BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 

De bepalingen die hierna volgen zijn zeer belangrijk om de verschillende artikelen van het reglement goed te kunnen begrijpen. Lees ze daarom zeer aandachtig.

 

KLASSEMENTSPUNTEN: Het aantal punten dat overeenkomt met de behaalde plaats in een wedstrijd. Bijv. winnaar: 1 punt; 2°: 2 punten enz.Bij niet deelname of indien men geen paling gevangen heeft krijgt men extra klassementspunten.

 

WEDSTRIJDPUNTEN: Tijdens de palingwedstrijden wordt op zuiver gewicht gevist:per gram gevangen paling krijgt met 1 wedstrijdpunt en per gevangen paling 50 punten. Hij die het meest aantal wedstrijdpunten heeft wint de wedstrijd en krijgt één klassementspunt.

 

2. HET REGLEMENT ZELF

 

Artikel 1:               Enkel de leden van DE MOLENVISSERS mogen deelnemen aan de palingwedstrijden.

 

Artikel 2:               De inleg bedraagt 5 € per wedstrijd en dient contant betaald te worden. De inschrijvingen beginnen 1½ voor de start van de wedstrijden en duren tot ¼ uur voor het begin van de wedstrijd. Het inschrijven wordt vroeger gestopt indien voor iedere deelnemingsplaats een inleg werd betaald. De leden moeten persoonlijk inschrijven en kunnen zich dus niet laten inschrijven door derden. Er zijn geen inschrijvingen op voorhand mogelijk.

 

Artikel 3:          De plaatsen worden geloot in volgorde van het aanmelden, door de visser of door iemand van het bestuur op vraag van het lid. Eerst worden de pare nummers getrokken. Zodra alle pare nummers uit de zak zijn worden de onpare nummers getrokken. Er dient gevist te worden op de aangeduide plaats. Men dient recht voor zich te vissen.

 

Artikel 4:          De vis moet gedrild en geland worden op de aangeduide wedstrijdplaats. Dit zonder de medevissers te hinderen. Vangsten buiten de aangeduide wedstrijdplaats moeten onmiddellijk worden teruggezet. Bijv. een vis die rondzwemt met een gebroken lijn en die gevangen wordt door een andere visser.

Artikel 5:          Er zijn twee geluidssignalen:
+eerste signaal: begin wedstrijd
+tweede signaal einde wedstrijd

Artikel 6:          Er mag met DRIE  lijnen worden gevist. Deze lijnen mogen slechts voorzien zijn van elk één haak. “Balancen” zijn verboden. Het gebruik van een werphengel is toegelaten.

 

Artikel 7:               Winnaar van de wedstrijd wordt de visser met het meest aantal wedstrijdpunten.
Per gram: 1 punt en per paling 50 punten.
De winnaar van de wedstrijd krijgt 1 klassementspunt, de tweede 2, enz.
Deelnemers die geen vis vangen krijgen twee klassementspunten meer dan het aantal deelnemers aan de wedstrijd.
Niet deelnemers krijgen 25 klassementspunten.
Bij ex aeqo uitslag wint de visser met het grootste aantal palingen. Indien nog gelijk telt het plaatsnummer.

 

Artikel 8:               Clubkampioen wordt die visser die het minste aantal klassementspunten heeft verzameld tijdens vier van de zes wedstrijden.
Bij een gelijk aantal punten worden volgende regels toegepast:
+de deelnemer die het meeste wedstrijdpunten behaald heeft is het best geklasseerd.
+indien nog gelijk telt het aantal palingen, daarna het hoogste gewicht.
Op de feestmaaltijd is een trofee voorzien voor de clubkampioen paling en voor de koning paling.

 

Artikel 9:               Na iedere wedstrijd is er een trofee voorzien en 14 geldprijzen. De prijzen worden onmiddellijk na de weging uitgereikt.
BAREMA: 12,4 € ; 11 € ; 10 €; 9 € ;  8,6 € ;8,2 €; 7,8 € ; 7,5 € ;7,2 €; 7 € ; 6,7 € ; 6,4 € ; 6,2 € ; 6 €.
Voor de uitreiking van de geldprijzen wordt volgende regel toegepast. Hij die het meest wedstrijdpunten heeft wint en ontvangt de eerste prijs. Daarna in afdalende volgorde tot alle vissers die paling gevangen hebben hun prijs ontvangen hebben. Wie geen vis gevangen heeft heeft GEEN recht op een geldprijs.  Deze regeling heeft niets te zien met het klassement in de wedstrijd.

 

Artikel 10:             Bij de vangst van een paling dient de naaste buurman te worden verwittigd, een toeschouwer of vriend telt niet. Dit moet gebeuren terwijl de paling nog aan de haak hangt en terwijl men de hengel uit het water haalt. Doet men dit niet dan telt deze vangst niet.

 

Artikel 11              Het vroegtijdig verlaten van een wedstrijd wordt gelijkgesteld met het vangen van 0 palingen.

 

Artikel 12              Het gebruik van grote lichten om op de vijver te schijnen is verboden.

 

Artikel 13              Bij onweer wordt de wedstrijd stilgelegd tot het onweer over is.

 

Artikel 14:             Alle klachten over onregelmatigheden en overtredingen tijdens de wedstrijden moeten gemeld worden aan het bestuur. Het bestuur beslist over de bestraffing van een onregelmatigheid.

 

Artikel 15:             Bovenstaand reglement is ook van toepassing voor de palingmarathon en het koningschap paling.

 

Artikel 16              Andere gevangen vis zoals voorn, brasem, karper enz ... telt niet mee voor het wedstrijdklassement. Deze vissen moeten met respect behandeld worden en onmiddellijk worden teruggezet.

 

 

 

EERBIEDIG DE OEVERS EN BEPLANTINGEN

 

BESCHADIG DE GEVANGEN VIS NIET

 

HOU DE VISPLAATSEN REIN

Prettige vangsten

Het Bestuur