VZW DE MOLENVISSERS

Hoge Vautestraat ,       38

8210               ZEDELGEM

 
                                                                                                                         Mei 2019

 

 

 

 

 

 

 

rEGLEMENT KARPERVISSERS

 

 

In samenwerking met een aantal ervaren karpervissers heeft het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS het reglement voor het karpervissen geüpdate. Het algemeen reglement zoals het aangebracht is in het kastje aan de toegang van de vijver blijft uiteraard altijd van toepassing. Het algemeen reglement is ook raadpleegbaar op internet.( http://www.molenvissers.be/Reglementen/Algemeen%20reglement%202016.htm)

Indien er klachten zijn richt U dan tot één van de bestuursleden.

 

Artikel 1     Iedere visser moet in het bezit zijn van de nodige vergunningen. (Gewone vergunning en/of nachtvergunning).

 

Artikel 2     Er moet gevist worden vanop de voorziene genummerde plaatsen. Men dient recht voor zich te vissen. Geen enkele karpervisser mag zich een plaats toeëigenen. De plaatsen die voorzien zijn, zijn voor iedere visser bestemd, welke visserij hij ook beoefent. Er mag NIET gevist worden vanop het terras voor de kantine. Er mag enkel nog gevist worden tot 01.00 ’s nachts mits de aanschaf van een bijkomende nachtvergunning (30 €). Tussen 01.00 ’s nachts en zonsopgang is het VERBODEN te vissen. Na zonsondergang mag er niet gevist worden ter hoogte van de woningen gelegen aan de lage kant van de vijver. Dit om de buren niet te storen in hun nachtrust.

 

Artikel 3     Elke karpervisser dient in het bezit te zijn van volgende uitrusting:

              -een onthaakmat van minstens 60 op 90 centimeter en voldoende dik

                               -een groot schepnet met een breedte van 90 cm

                               -een emmer of bucket water om te vis nat te maken

                               -een weegsling om de vis op een rustige manier te kunnen terugzetten. Heb je een onthaakmat met handvaten dan mag je die ook gebruiken om de vis terug te zetten.

                               De visser dient deze voorwerpen STEEDS klaar te hebben voor hij begint te vissen. Tijdens het vissen dient hij deze ook te gebruiken.

 

Artikel 4     Voeren zonder te vissen is verboden. Het op vooraf aanleggen van een voerplaats is niet toegelaten. Wie dit toch doet kan na beslissing van het bestuur geschorst worden.
Overvloedig voeren bij aanvang of tijdens een karpersessie is ook niet toegelaten.

 

Artikel 5     Er mag geen enkele andere visser gestoord worden door de karpervissers.

 

Artikel 6     Indien er een wedstrijd voorzien is voor de 50 plussers, match, vaste stok of paling dan dient de karpervisser 2 uur voor de aanvang van die wedstrijd zijn plaats te verlaten.

 

Artikel 7     Tijdens het vissen moet de karpervisser bij zijn hengels blijven. Het is verboden de karperhengels zonder bewaking achter te laten terwijl men rondloopt rond de vijver. Ga je weg van je stek dan draai je je hengels uit. Vis je tegen de obstakels of in een hoek dan is het verplicht naast je hengels te blijven zitten.

 

Artikel 8     Na de karpersessie dient de visplaats proper te worden achtergelaten.Vuilnis neem je mee of laat je achter in de vuilnisbak die aan de kantine staat.

 

Artikel 9     De gevangen karper dient met zachtheid te worden behandeld. De gevangen vis dient op een weidelijke manier gedrild te worden (gebruik van de slip op je molen). Er hoeft normaal niet te worden aangeslagen bij het karpervissen omdat de vis zichzelf haakt. De vis dient zo snel mogelijk te worden terug gezet. Ook bijvangst zoals brasem, zeelt en roofblei dienen op een rustige manier gedrild, geschept en teruggezet worden. Er worden in ieder geval geen vissen uit het water “getild” zonder gebruik van een schepnet.

 

 

Artikel 10    Er liggen twee beluchtingspompen op het water. Voor uw eigen veiligheid is het verboden te vissen 15 meter links en rechts van deze pomp. Het is ook verboden met de hengel te werpen in de richting van deze pomp. Vergeet tenslotte niet dat deze pomp aangedreven wordt door drijfkracht (380 V) en dat deze in het water ligt. Wie toch in de omgeving van deze pomp vist en hierdoor schade aanricht kan verantwoordelijk gesteld worden voor het betalen van de pomp. (1500 €). vb indien je met je haak in de elektrische leiding blijft haken kan kortsluiting optreden waardoor de pomp defect raakt.

 

Artikel 11    Het gebruik van telegeleide bootjes of toestellen om de visplek te voeren is verboden. Dit zowel tijdens het gewoon hengelen als tijdens de wedstrijden.

 

Artikel 12    Vis je op de hoge kant van de vijver dan dient de vis geschept en onthaakt te worden beneden en niet boven op de talud. Er wordt geen enkele vis naar boven gesleurd. Dit is nergens voor nodig. Om naar beneden te gaan zijn er trappen voorzien. Deze trappen dienen verplicht te worden gebruikt.

 

Artikel 13    Alle onderlijnsystemen moeten veilig zijn voor de karper. inline en clip-systemen zijn  toegelaten.

De onderlijn moet altijd zwakker zijn dan de hoofdlijn. Gevlochten hoofdlijn is verboden ook al gebruik je een voorslag. De hoofdlijn moet minimum 28 hondersten zijn en max 35 à 40 hondersten.

Het gebruik van longshank en benthooks is verboden.

 

Artikel 14    volgende soorten particles zijn toegestaan mais, tijgernoten, kempzaad, tarwe, pindanoten, duivenmengling,…

Peulvruchten  (kikkererwten, tuinbonen, rode kidneybonen, zwartoog bonen, bruine bonen, witte bonen) en maples deze moeten zeker gekookt worden vooral te gebruiken.

Niet gekookte peulvruchten en maples zijn dodelijk voor de vissen.

 

Artikel 15    Bij overtredingen op dit reglement krijgt krijgt U een verwitting. Deze verwittiging wordt genoteerd op Uw vergunning door de controleur. Bij een tweede of derde verwitting (naargelang de ernst van de overtreding) wordt Uw vergunning ingetrokken en dient U ons domein te verlaten.

 

EERBIEDIG DE OEVERS EN BEPLANTINGEN

BESCHADIG DE GEVANGEN VIS NIET

HOU DE VISPLAATSEN REIN

 

 

Prettige vangsten

Het Bestuur