VZW DE MOLENVISSERS                            JANUARI 2008

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

 

 

 

 

 

 

 

rEGLEMENT KARPERVISSERS

 

 

 

Op voorstel van karpervissers die het goed menen met hun visserij heeft het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS een reglement opgesteld voor de karpervissers en vooral voor diegenen die een nachtvergunning hebben. Het algemeen reglement zoals het aangebracht is in het kastje aan de toegang van de vijver blijft uiteraard altijd van toepassing.

Elk bestuurslid van de VZW DE MOLENVISSERS is gemachtigd toezicht te houden op de uitvoering van deze reglementen.

Indien er klachten zijn richt U dan tot één van de bestuursleden.

 

Artikel 1     Iedere visser moet in het bezit zijn van de nodige vergunningen. (Gewone vergunning of nachtvergunning)

 

Artikel 2     Er moet gevist worden vanop de voorziene genummerde plaatsen. Men dient recht voor zich te vissen. Geen enkele karpervisser mag zich een plaats toeëigenen. De plaatsen die voorzien zijn, zijn voor iedere visser bestemd, welke visserij hij ook beoefent. Er mag enkel nog gevist worden tot 01.00 ’s nachts mits de aanschaf van een nachtvergunning (25 €). Tussen 01.00 ’s nachts en zonsopgang is het VERBODEN te vissen.

 

Artikel 3     Voeren zonder te vissen is verboden. Het op vooraf aanleggen van een voerplaats is niet toegelaten. Wie dit toch doet kan na beslissing van het bestuur geschorst worden.
Overvloedig voeren bij aanvang of tijdens een karpersessie is ook niet toegelaten. Wie overvloedig voert krijgt hiervoor een vermaning. Na de derde vermaning kan de vergunning worden ingetrokken.

 

Artikel 4     Er mag geen enkele andere visser gestoord worden door de karpervissers.

 

Artikel 5     Indien er een wedstrijd voorzien is voor de 50 plussers, match, vaste stok of paling dan dient de karpervisser 2 uur voor de aanvang van die wedstrijd zijn plaats te verlaten.

 

Artikel 6     Tijdens het vissen moet de karpervisser bij zijn hengels blijven. Het is verboden de karperhengels zonder bewaking achter te laten terwijl men rondloopt rond de vijver.

 

Artikel 7     Na de karpersessie dient de visplaats proper te worden achtergelaten.

 

Artikel 8     Na zonsondergang dient de stilte rond de vijver bewaard te worden.

 

Artikel 9     De gevangen karper dient met zachtheid te worden behandeld. Karper mag enkel bewaard worden in karperbewaarzakken, het is verboden leefnetten te gebruiken om karper in te bewaren. Tijdens de zomermaanden ( juni, juli, augustus) is het gebruik van bewaarzakken ook verboden. Tijdens die maanden dient de gevangen vis onmiddellijk te worden teruggezet. Hou de vis niet onnodig in een bewaarzak.

 

 

Artikel 10    Er liggen twee beluchtingspompen op het water. Voor uw eigen veiligheid is het verboden te vissen 15 meter links en rechts van deze pomp. Het is ook verboden met de hengel te werpen in de richting van deze pomp. Vergeet tenslotte niet dat deze pomp aangedreven wordt door drijfkracht (380 V) en dat deze in het water ligt. Wie toch in de omgeving van deze pomp vist en hierdoor schade aanricht kan verantwoordelijk gesteld worden voor het betalen van de pomp. (1500 €). vb indien je met je haak in de elektrische leiding blijft haken kan kortsluiting optreden waardoor de pomp defect raakt.

 

Artikel 11    Het gebruik van telegeleide bootjes of toestellen om de visplek te voeren is verboden. Dit zowel tijdens het gewoon hengelen als tijdens de wedstrijden.

 

Artikel 12    Volgende uitrusting is verplicht:

                               -een onthakingsmat die voldoende dik en groot is om de gevangen vis te beschermen tijdens het onthaken.

                               -een schepnet met een opening van 90 cm

                               -desinfecteermiddel om de kwetsuren bij gevangen vissen te kunnen verzorgen bijv Klinik, Isobutadine

 

Artikel 13    Alle onderlijnsystemen moeten veilig zijn voor de karper. inline en clip-systemen zijn  toegelaten.

De onderlijn moet altijd zwakker zijn dan de hoofdlijn. Geen gevlochten hoofdlijn en

of voorslag. 

 

Artikel 14    volgende soorten particles zijn toegestaan mais, tijgernoten, kempzaad, tarwe,Pindanoten, duivenmengling,…

Peulvruchten  (kikkererwten, tuinbonen, rode kidneybonen, zwartoog bonen, bruine bonen, witte bonen) en maples deze moeten zeker gekookt worden vooral te gebruiken.

Niet gekookte peulvruchten en maples zijn dodelijk voor de vissen.

 

 

 

EERBIEDIG DE OEVERS EN BEPLANTINGEN

 

BESCHADIG DE GEVANGEN VIS NIET

 

HOU DE VISPLAATSEN REIN

 

 

Prettige vangsten

 

Het Bestuur