VZW DE MOLENVISSERS                                                                                 Jabbeke,22/2/2009

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Tf:    050/81.31.20

Website: www.molenvissers.be

E-mail: molenvissers@pandora.be

 

 

Aan de leden van de VZW DE MOLENVISSERS

 

 


1.Inleiding.

Beste leden, dit jaar geen “open deur dag” en dus kunnen we iets langer uitrusten en de nieuwsbrief wat later versturen. Uitrusten is veel gezegd. Wie denkt dat het bestuur niets te doen heeft in de winterperiode is er flink naast. Terwijl iedereen zijn winterslaap houdt zijn we inderdaad bezig met de voorbereiding van het komende hengelseizoen. Boekhouding in orde zetten, jaarverslag opmaken, wedstrijdkalender maken, bekers aanschaffen enz. Er is immers altijd iets te doen. Het seizoen was praktisch nog niet voorbij of er was al vraag naar de kalender van 2009. Om het U gemakkelijk te maken hebben we in bijlage een chronologisch overzicht van alle wedstrijden in 2009 gevoegd. De kalender kan U ook nog terugvinden op onze website of bij aanschaf van een vergunning in de kantine kunt U ook nog een handig exemplaartje bekomen om in uw brieventas te stoppen. Ditmaal zijn de letters en cijfertjes iets groter en beter leesbaar vermits we een kalendertje gemaakt hebben voor onze club alleen. Veel nieuws is er verder niet vertellen vandaar dat het soms moeilijk wordt om inspiratie op te doen en om nog eens “een originele” nieuwsbrief op te stellen. Het voornaamste van de nieuwsbrief is echter onze leden op de hoogte te houden van de nieuwigheden en het “reilen en zeilen” in onze club. De enigste nieuwigheid is het feit dat een vergunning dit jaar 40 Euro kost. Niet zo een goed nieuws in feite. Maar ook wij als VZW worden getroffen door de economische crisis. Alles slaat op en het wordt steeds maar moeilijker om met ons budget rond te komen. Als je weet dat we huur moeten betalen voor de vijver, jaarlijks flink pak prijzengeld en bekers uitdelen, jaarlijks een ferme visuitzetting doen enz. dan zult U ongetwijfeld begrijpen dat we iets moeten doen willen we niet in de problemen geraken. De enige optie leek ons de prijs van de vergunningen te verhogen. En zeg nu eens waar je nog het ganse jaar een hobby kunt uitoefenen voor de prijs van 40 Euro. Je kunt er nog geen maand voor gaan fitnessen. Enfin, ik denk dat de leden die onze club genegen zijn dit met veel liefde zullen betalen. En om te bewijzen dat we jullie geld goed besteden geven we hieronder een kort overzicht van de visuitzetting die deze winter al plaats vond.

2. Visuitzetting

 

Zoals reeds vermeld wordt het grootste deel van de lidgelden besteed aan de visaankoop. Het is altijd een moeilijke oefening om binnen het vooropgestelde budget alle vissers tevreden te kunnen stellen: de dagvisser, de wedstrijdvisser, de karpervisser, de palingvisser,….  We moeten ook rekening houden met onze grootste vijand: de aalscholver. Het heeft geen zin 300 kg voorn uit te zetten als je op voorhand weet dat die opgevreten wordt door die zwarte rovers. Daarom werd volgende visaankoop overwogen:

-100 kg spiegelkarper

-1000 kg brasem

-200 kg winde

-100 kg zeelt

-500 kg zomerbrasem

-100 kg paling

In het totaal 2000 kg. De karper, brasem, winde en zeelt werden reeds geleverd. We wachten enkel nog op de paling (vermoedelijk in mei) en de zomerbrasem. Kostprijs van dit alles : een kleine 6000 Euro. We hopen iedere visser hiermee tevreden te kunnen stellen.

3. Wedstrijdnieuws en reglementen.

a. Algemeen:

Aan het algemeen reglement wordt dit jaar niets veranderd. Nachtvissen kan tot 01.00 uur maar tussen 01.00 uur en zonsopgang is het nog steeds verboden te vissen.   Vergunningen kunnen nog steeds bekomen worden bij dagbladhandel VERSCHAEVE, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. We dringen er op aan uw vergunning te betalen met cash geld en niet met bancontact. Anderzijds kan men ook een vergunning aanschaffen in de kantine.

b. Wedstrijdreglementen

Het systeem met het trekken van de nummers voor de wedstrijden is in 2008 bijzonder vlot verlopen. We zagen dan ook geen enkele noodzaak om iets te wijzigen aan de reglementen.

 

 

c. Mindervaliden en  50+

Net zoals verleden jaar krijgen de 50 plussers terug de mogelijkheid een vergunning van 20 Euro te kopen. Deze vergunning laat je toe ENKEL de woensdag te vissen. Zodoende kun je deelnemen aan de wedstrijden 50 plus. Zoals reeds gezegd: als je wil deelnemen aan de wedstrijden 50 plus: op voorhand bellen naar Willy De Voogt. Ook met DE WIEKE wordt verder gegaan. De Wieke is een clubje 50 plussers die maandelijks op een ander water gaan vissen. Data en plaatsen zijn te verkrijgen bij de voorzitter Willy De Voogt.

c. Junioreswedstrijden

De junioreswedstrijden zullen terug plaats vinden tijdens de verlofperiodes. Zodoende kan iedereen deelnemen.

Er wordt gevist van 14.00 tot 17.00 uur. De data vind je ook in de lijst in bijlage.

Inschrijving om 12 uur in de kantine. Er mag enkel met de vaste hengel gevist worden met een maximum lengte van 8 meter. Zodoende heeft iedereen evenveel kansen. Men mag deelnemen tot de leeftijd van 16 jaar. Wie zestien wordt in 2009 mag ook nog deelnemen.

 d. Palingwedstrijden

Geen wijzigingen.

4.  Grote Prijs GIRI sport

Gino Beels van GIRI sport, sponsort terug twee wedstrijden de koppelwedstrijd en de koppelwedstrijd 50 plus. We willen Gino hiervoor hartelijk bedanken. Hij schenkt ons een mooi bedrag aan prijzengeld. Waardoor er terug een leuke prijzenpot te verdelen valt op deze wedstrijden.

De wedstrijd gaat door op 30 mei 2009 van 12 tot 17 uur. Het zal terug een koppelwedstrijd zijn zoals verleden jaar.  De koppels zitten terug bij elkaar, op één zelfde nummer. Inleg bedraagt 5 Euro per man en alle inleggeld wordt verdeeld in prijzengeld +100  Euro extra. De winnaars krijgen elk een grote trofee. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor leden en er dient op voorhand te worden ingeschreven bij Roels Ignace ten laatste tegen 15/5/2009. Er mag 2,2 pints amorce per koppel gebruikt worden. De hengelwijze is vrij . Er is plaats voor 22 koppels.

5. Andere wedstrijden

 

-Op 14/6/2009 vindt voor de zesde maal de dameswedstrijd Grote Prijs Gilbert Vanhee plaats. We danken Gilbert en de andere sponsors voor hun steun.

-Feederwedstrijd: op 23 juli 2009. Er mag enkel met de feeder gevist worden, katapult verboden.

-Koppelwedstrijd 50 plus: op 15/7/2009. Gesponsord door Giri Sport.

6. Aansluiting federatie

Nog steeds willen we aandringen om aan te sluiten bij het VVHV. (Vlaams verbond voor Hengelsportverenigingen). Voor de prijs moet je het zeker niet laten, voor 7 € ontvang je tweemaandelijks het Hengelblad waarin nuttige informatie staat. Daarnaast ben je tijdens de wedstrijden ook verzekerd. Dus aansluiten biedt enkel voordelen. We dringen er bij de leden op aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij het V.V.H.V.  Zij die willen aansluiten of  een A of M vergunning wensen (wedstrijd-vergunning) worden gevraagd  zo spoedig mogelijk hun naam op te geven bij de secretaris ROELS, Ignace ((: 050/20.16.56 of 0475/56.26.82)

7. Onderhoud vijver

Gezien de nieuwsbrief zo laat is kunnen we spijtig genoeg geen beroep meer doen op jullie om ons bij te staan tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de vijver. Die vindt namelijk plaats op 28 februari  2009.

Wat we wel nogmaals willen vragen aan jullie leden is: neem ALLE afval terug mee naar huis. Over het algemeen zijn we hier over tevreden doch enkele snoodaards hebben zich gespecialiseerd in het verstoppen van hun afval onder graszoden, struiken enz. Dit hoort niet en zal in de toekomst streng beteugeld worden.

 

8. Karpervissen

Aan de karpervissers wordt terug gevraagd hun vergunning af te halen in de kantine. Het reglement voor de karpervissers wordt in die zin gewijzigd dat de karpervisser in het bezit moet zijn van een aantal zaken ter bescherming van de vissen: een onthaakmat, een busje ontsmettingsstof en een voldoende groot schepnet. Dit alles kun je nalezen in het karperreglement welke U bij aankoop van een vergunning zal overhandigd worden. Nieuw dit jaar is dat we speciaal voor de karpervissers naast de karpermarathon een drietal karperwedstrijden inrichten. Voor deze wedstrijden is het reglement voor de karpermarathon van toepassing. Er wordt een eindklassement opgesteld over de drie wedstrijden en de eindwinnaar mag zich karperkampioen van de Molenvissers noemen. Er is ook nog een leuke prijzenpot voorzien op de feestmaaltijd voor het eindklassement.

9. Weetjes

-De Pier (Hengelvereniging van Ford New Holland) vist op onze vijver op 13/4/2009 en 26/9/2009. Gelieve hiermee rekening te houden. De vijver is die dagen gesloten.

-Om de vis “ in conditie “ te houden en zijn eetlust te bevorderen is het noodzakelijk de vis bij te voeren. Dit blijkt uit wetenschappelijke studies. De vis in onze vijver zal bijgevoerd worden met korrel nr 130. Alle leden zullen de mogelijkheid hebben een kleine hoeveelheid (zakjes van 0,5 of 1 kg) van deze korrels aan te kopen in de kantine.

Verder kunnen we alleen nog hopen op een schitterend hengelseizoen. We rekenen op Uw sportiviteit en wensen iedereen een fantastisch hengeljaar toe in 2008.

10. Wedstrijdkalender 2009

Zie bladzijde 3.